Skip til primært indhold

Digitalisering i sundhedssektoren via automatiserede, kontinuerlige målinger

Formålet med projektet er at forbedre overførslen af patientdata til den elektroniske patientjournal ved at etablere en mere automatiseret dataoverførsel.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2022
Slut: april 2024

MÅL

Projektet fokuserer på seks sengepladser på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH. Her skal patienterne tilkobles en monitor, der måler blodtryk, iltmætning og puls kontinuerligt.

Projektet sigter mod at optimere dokumentationen af de kontinuerlige målinger ved at indføre automatisk måling og overførsel af data med faste intervaller. Dette vil spare tid for sygeplejerskerne og forbedre patienternes komfort og søvn, bl.a. fordi det ikke længere er nødvendigt at vække dem for at registrere målingerne. Projektet vil også være med til at erstatte de nuværende papirbaserede observationskemaer. Ved at anvende Region Syddanmarks MDIC-platform (Medical Device Information Collection) til indsamling og distribution af medicinske data sikres en ensartet og samlet håndtering af data. Dette gør det lettere at dele data mellem afdelinger og potentielt også mellem sektorer. For eksempel vil Kirurgisk Afdeling A kunne tilgå relevante patientdata direkte i EPJ SYD, inden de skal udføre en endoskopi.

Integrationen af medicinsk udstyr er i tråd med ambitionen om at kunne gennemføre målinger, der på sigt kan anvendes i patientens eget hjem. Patienterne vil skulle bære færre behandlingsoplysninger og historik mellem afdelinger, da relevante data bliver tilgængelige for flere behandlere. På længere sigt vil den store mængde data fra måleudstyr kunne bruges til ny forskning og forbedringer.

PARTNERE

Projektet er forankret i Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH og er et samarbejde med Medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark, MDIC-forvaltningen og CIMT.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH’s Innovationspulje.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU02V