Connected Health

Forskning viser, at nogle danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer. Patienter kan opleve mangelfuld kommunikation og ringe mulighed for overblik og sammenhæng i forhold til eget behandlingsforløb.

MÅL

Projektet Connected Health havde derfor som mål at udvikle kommunikations- og informationsapp’en Mit Forløb i Region Syddanmark til gavn for patienterne på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Mit Forløb i Region Syddanmark er en modulopbygget løsning, som indeholder specifik og patientcentreret information med grafik og video. Som patient får man et overblik over, hvor man er i sit forløb, og hvor man er på vej hen.

RESULTATER

Der er i projektet udviklet mange både specifikke men også generelle funktioner og moduler. Fælles er, at udviklingen er lavet i samarbejde med klinikken, patienterne og udviklerne af app’en. Projektet har bidraget til modningen af app’en, så den er anvendelig i en bred kontekst på sygehuset, og mange afdelinger kan tage den i brug. Mit Forløb i Region Syddanmark er i dag udbredt til alle forløb på sygehusene i Region Syddanmark, og der arbejdes stadig på at forfine app’en og udvikle nye funktioner og moduler.

Lisbeth Thisted Andersen

DATO

Start: februar 2015
Slut: juli 2016

{:da}Connected Health{:}{:gb}Connected Health{:}

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Lisbeth Thisted Andersen

Lisbeth Thisted Andersen

Teamleder | (+45) 2979 6434 | [email protected]