Connected Health

Forskning viser, at nogle danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer. Patienter kan opleve mangelfuld kommunikation og ringe mulighed for overblik og sammenhæng i forhold til eget behandlingsforløb.

MÅL

Projektet Connected Health havde derfor som mål at udvikle kommunikations- og informationsapp’en Mit Sygehus til gavn for patienterne på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Mit Sygehus er en modulopbygget løsning, som indeholder specifik og patientcentreret information med grafik og video. Som patient får man et overblik over, hvor man er i sit forløb, og hvor man er på vej hen.

RESULTATER

Der er i projektet udviklet mange både specifikke men også generelle funktioner og moduler. Fælles er, at udviklingen er lavet i samarbejde med klinikken, patienterne og udviklerne af app’en. Projektet har bidraget til modningen af app’en, så den er anvendelig i en bred kontekst på sygehuset, og mange afdelinger kan tage den i brug. Mit Sygehus er i dag udbredt til alle forløb på sygehusene i Region Syddanmark, og der arbejdes stadig på at forfine app’en og udvikle nye funktioner og moduler.

Lisbeth Thisted Andersen

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2015
Slut: juli 2016

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]