COLLIN – Samarbejde om innovation

I perioden 2011 til 2014 havde Odense Universitetshospital et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Kiel (UKS-H), og det var denne relation, der dannede basis for projektet COLLIN (COLLaboration for Innovation). Projektet ønskede at udarbejde retningslinjer for en systematisk tilgang til hospitalsinnovation, der matcher de generelle betingelser og krav i ethvert moderne hospital.

MÅL

Formålet med COLLIN-projektet var at skabe rammer og forudsætninger for bæredygtig grænseoverskridende innovation, som kunne løfte de to regioner til en endnu stærkere position for innovative teknologier i sundhedsvæsenet. Det var målet på sigt at indføre en innovationsafdeling på hospitalet i Kiel, inspireret af den danske afdeling på Odense Universitetshospital.

RESULTATER

Gennem projektet hjalp OUH det tyske hospital UKS-H med at forberede etablering af en central innovationsafdeling, bl.a. gennem studiebesøg i Odense og Kiel og afholdelse af workshops omkring arbejdet med strategisk sundhedsinnovation på hospitaler. Ved projektets afslutning var der endnu ikke etableret en innovationsafdeling på UKS-H, men der blev stadig arbejdet på det i organisationen.

Rikke Lyngholm Hansen-Christensen

PROJEKTPERIODE

Start: april 2013
Slut: maj 2014

PARTNERE

  • Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
  • Odense Universitetshospital

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]