CareWell

Projektet havde fokus på levering af sundhedsydelser og støtte til ældre borgere med komplekse behov for social- og sundhedspleje, og som havde høj risiko for hospitals- eller plejecenterindlæggelse, fordi de havde brug for behandling til adskillige kroniske lidelser.

CareWell benyttede derfor nye IT-løsninger til at forbedre koordinering, kommunikation, monitorering, ‘egen-håndtering’ (self-management) og involvering af pårørende i den løbende behandling og pleje.

De nye løsninger skulle forbedre kommunikation og koordinering mellem sundhedspersonalet i forskellige sektorer og på den måde være med til at skabe bedre sammenhæng i behandlingen for de ældre patienter i deres hjem.

MÅL

Formålet med CareWell-projektet var at skabe løsninger, der gør patienter i stand til at leve et mere selvstændigt liv, giver bedre mulighed for involvering af pårørende, og skaber en mere sammenhængende patientoplevelse for patienter, der modtager pleje fra flere enheder og sektorer.

Løsningerne skulle også sikre bedre udnyttelse af de ressourcer, der bruges på pleje i de involverede sektorer samt sikre bedre samarbejde blandt plejepersonalet.

PROJEKTPERIODE

Start: primo 2014
Slut: ultimo 2016

Logo for Care Well

PARTNERE

Projektets partnere består af seks europæiske regioner.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Camilla Stryhn

Camilla Stryhn

Projektleder | (+45) 2361 2333 | [email protected]