Careturner

Siden 2012 har forebyggelse af tryksår været et centralt fokusområde i sundhedsvæsenet. At forebygge tryksår er afgørende for, at patienter ikke påføres unødig smerte og risikerer et længere indlæggelsesforløb.

Geriatrisk afdeling G på OUH har i 2021 testet Careturner, en sengebund, der kan indstilles til at vende patienter automatisk eller anvendes til hjælp ved manuelle vendinger. Formålet er dels at afhjælpe problemer med tryksår hos patienterne, dels at aflaste personalet i forbindelse med vendinger af patienter, der ikke selv kan vende sig i hospitalssengen. Manuelle vendinger, hvor typisk to personer vender patienten hver 1.-2. time er tidskrævende og fysisk belastende arbejde for plejepersonalet. For patienten betyder det afbrudt søvn og ofte ubehagelig fysisk kontakt flere gange i løbet af natten. Ved anvendelse af en mobil sengebund kan stillingsskift blive foretaget af den sengebund, som patienten ligger på.

MÅL

Formålet med projektet var, at personalet skulle opnå erfaringer med brug af Careturner i den kliniske hverdag. Det primære fokus var på arbejdsmiljø og tidsforbrug.

MTV-enheden på OUH foretager en evaluering, der har til formål at afdække personalets erfaringer med og holdninger til Careturner generelt og sammenlignet med en tidligere model, der blev afprøvet på afdelingen i 2018. Evalueringen foregår via observation, interviews og spørgeskemaundersøgelse.

På grund af fokus på arbejdsmiljø og tidsforbrug undersøges klinisk effekt og patientperspektiv ikke. MTV-enheden håber at skaffe finansiering til en bredere undersøgelse i fremtiden.

DATO

Start: februar 2021
Slut: december 2021

MERE INFO

Læs mere om Careturner på projektets hjemmeside

PARTNERE

, , ,

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT


Lise Kvistgaard Jensen

Lise Kvistgaard Jensen

MTV-konsulent | (+45) 2133 3517 | [email protected]

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

MTV-Konsulent | (+45) 5152 6692 | [email protected]