Skip til primært indhold

Calpro hjemmetestkit

Patienter i behandling for kronisk inflammatorisk tarmlidelse skal regelmæssigt aflevere afføringsprøver enten på sygehuset eller med posten for at sygdomsaktiviteten kan monitoreres. Det kan være en ufleksibel og til tider stressende opgave for patienterne.

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2020
Slut: oktober 2021

Afføringsprøven skal være analyseret senest syv dage efter prøvetagningen, men da prøven kan tage op mod syv dage at ankomme med posten, har det betydet, at patienterne har haft skarpe tidsfrister for afsendelsen. Det har ifølge patienterne skabt ubekvemme situationer, da det har krævet planlægning at sørge for at få prøven på hospitalet inden en weekend eller på en mandag, og det er ikke altid at mavens rytme passer i sådan en situation.

MÅL

Hjemmemåling af inflammationsmarkøren calprotectin i fæces for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom har tidligere været undersøgt i et større klinisk studie i 2010 og har vist sig at forbedre patienters velbefindende på flere områder. Formålet med dette projekt var at teste om hjemmebehandling ville fungere for patienter på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital. Målingerne skulle foretages via POCT-udstyr kaldet “Calpro hjemmetestkit” og derefter registreres i patientappen Mit Sygehus.

Med udstyret til hjemmemåling var tanken, at patienterne trygt kunne foretage målinger i eget hjem, og hospitalspersonalet havde mulighed for at aflæse målingerne via et link direkte i den elektroniske patientjournal. Denne ændrede arbejdsgang skulle spare patienterne for transport til sygehuset og forhåbentlig lempe på det ubehag, der kan være ved aflevering af en afføringsprøve på posthuset.

EVALUERING

Overordnet set var patienterne positive over for mulighederne og fleksibiliteten ved Calpro hjemmetestkit. Hjemmetesten viste sig dog at give nogle udfordringer for patienterne. Nogle oplevede tekniske problemer, mens andre havde svært ved at finde rundt i det udleverede informationsmateriale. Nogle af patienterne oplevede at stå alene med den forvirring eller bekymring, aflæsningen af prøveresultaterne kunne medbringe, mens andre fandt det praktisk udfordrende at udføre prøven, der tager 17-18 minutter, i et travlt hjem.

Det skabte også nye udfordringer for hospitalspersonalet, der skulle sætte sig ind i den nye teknologi og definere nye arbejdsgange til at håndtere patienternes henvendelser omkring teknologien og deres målinger.

Projektet blev udført på Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, som efterfølgende mente, at hjemmeløsningen kunne bruges til de patienter, der ønskede at følge tilstanden selv. Der var også tilslutning til få personalet til at bruge hjemmetestkittet på hospitalet, så patienten kunne nøjes med at komme ind med en prøve og hurtigt få svar uden at skulle stå med ansvaret og eventuelle bekymringer selv.

Calpro hjemmetestkit var en del af forsknings- og innovationsprojektet Digital Vision på Odense Universitetshospital.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret med 75.000 kr. fra OUH’s Innovationspulje som del af projektet Digital Vision, samt 100.000 kr. fra Beckett-Fonden.

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU02V