Skip til primært indhold

Business case på tele-tolkning

Alle patienter med kontakt til sundhedsvæsenet i Danmark har ret til information, og når patienten ikke behersker dansk, er det derfor nødvendigt på anden vis at sikre, at patienten er informeret om f.eks. diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsforløb.

PROJEKTPERIODE

Slut: 10. marts 2011

Som oftest løses sprogbarrieren ved at tilkalde en tolk. Sikringen af en god kommunikation mellem patient og sundhedsfagligt personale er afgørende for behandlingen og behandlingskvaliteten.

MÅL

Formålet med projektet var at levere konsulentbistand til MedCom i udarbejdelsen af en business case for national udbredelse af tolkning via videokonference baseret på en skabelon fra Den Digitale Taskforce. Hensigten med at udarbejde en business-case var:

  1. at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag for beslutningstagerne
  2. at sikre at projektet fører til målbare effekter via opfølgning på økonomiske og kvalitative gevinster, blandt andet gennem anvendelse af key performance indicators, og
  3. at give processtyring gennem brugen at projektledelsesværkstøjer, såsom interessentanalyse, risici-analyse, milepælsplan og implementeringsstrategi

RESULTATER

Tolkning ved videokonference og -udstyr skaber et rum, hvor patient, læge og tolk kan se og høre hinanden samtidigt, men hvor tolken ikke længere er fysisk tilstede. Anvendelse af videokonferenceudstyr i forbindelse med tolkning gør det lettere at have en tolk med i akutte situationer og muliggør at gennemføre lægens undersøgelser af patienten med tolkning, da kameraet kan slukkes eller dækkes til. Tolkning med brug af videokonferenceudstyr sparer tolken for transport samt tidsspild, og det sparer personalet tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation pga., at tolken ikke er mødt op.

PARTNERE

Projektet blev lavet i samarbejde med MedCom. Læs Business case på Teletolkning af MedCom.

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V