Beyond Silos

For at borgere oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet kunne samarbejde på tværs af sektorer frem for at isolere sig i siloer.

I projektet Beyond Silos blev en række tværsektorielle sundhedsløsninger pilottestet og forsøgt implementeret i Nordirland, Sofia (Bulgarien), Badalona og Valencia (Spanien), Campania (Italien), Amadora (Portugal) og Kinzigtal (Tyskland). Alle pilot-stederne fulgt det samme specialudviklede program til at udvikle, implementere og evaluere de nye services; baseret på erfaringer fra tidligere projekter overalt i Europa og med særligt fokus på brugerinvolvering.

Alle pilot-afprøvninger blev evalueret via MAST-modellen, som CIMT har været med til at udvikle.

MÅL

Beyond Silos-projektet skulle promovere udbredelse og videndeling omkring ‘Integrated eCare’ i Europa. Med ‘Integrated eCare’ forstås teknologi til at understøtte tværsektorielt samarbejde om levering af social- og sundhedsydelser til borgere.

RESULTATER

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Odense Universitetshospital havde ingen kliniske services med i projektet, men stod derimod for evalueringen. Model for Assessment of Telemedicine (MAST) blev brugt som værktøj og blev derved valideret yderligere.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2014
Slut: januar 2017

LÆS MERE

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside.

Logo for Beyond Silos

PARTNERE

Projektet består af 13 europæiske partnere, som inkluderer sundhedsorganisationer (hospitaler, kommuner, m.fl.), sundheds-IT-virksomheder, forskere og konsulenter.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Camilla Stryhn

Camilla Stryhn

Projektleder | (+45) 2361 2333 | [email protected]