Hjemmemonitorering med Apple Health Kit

Der er i sundhedssektoren i stigende grad fokus på korte hospitalsophold og muligheden for pleje og behandling i eget hjem – både for at spare ressourcer på hospitalet, men især for at gøre et behandlingsforløb mere behageligt for patienten og mindre indgribende i hverdagslivet.

CoLab Odense har sammen med virksomhederne Apple og Medware opbygget et test-setup, der forbinder Apple Health Kit med app’en Mit Sygehus. Data kan således overføres direkte fra patientens smartphone til app’en Mit Sygehus og dermed til journalsystemet Cosmic.

Projektet dækker over tre mindre projekter, der bygger på hinandens resultater. Projekterne var:

  • Udvikling af test setup og test på afdeling Y, nyremedicinsk afdeling
  • Generisk test setup, inkl. planlægning og gennemførelse af fem tests af patientforløb med monitoreringsudstyr til blodtyk, vægt, søvn samt apple watch
  • Projekt med CoLab plug’n’play for at udarbejde manual for opbygning af forløb baseret på erfaringer fra de udførte tests af teknologi og patientforløb

MÅL

Formålet med projektet er at give patienter med kroniske sygdomme ( i første omgang nyrepatienter) mulighed for selv at foretage målinger hjemmefra (=hjemmemonitorering) og derved spare nogle af turene til hospitalet. Det første test setup handler om måling af blodtryk, men i princippet kan setuppet udvides til målinger af vægt, søvn m.m.

RESULTAT

Patienterne udtrykte tilfredshed med at kunne tage blodtrykket hjemme i fred og ro, enkelte udtrykte at det var godt at kunne gøre hele processen i en arbejdsgang, så de vidste, at blodtryksværdien var sendt.

Lisbeth Thisted Andersen Malte Kongstad Deleuran

PROJEKTPERIODE

Start: september 2016
Slut: november 2017

HVAD ER HEALTH KIT?

Apple Health Kit er en app på nyere iPhones, der kan bruges til at samle og vise data fra andre apps, der fx kan tælle skridt, måle blodtryk eller registrere vægt.

Logo for CoLab Odense

PARTNERE

KONTAKT

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent | (+45) 2165 7146 | [email protected]