Skip til primært indhold

App til at understøtte behandling af psoriasis

Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom med en forekomst på 2-4% i befolkningen. Følgesygdomme såsom gigt, depression, hjerte-kar og stofskiftesygdomme samt behovet for vedvarende behandling gør, at den enkelte psoriasispatients sygdomsbyrde er stor.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2017
Slut: august 2017

Psoriasispatienter oplever ofte en markant nedgang i livskvalitet grundet det langvarige forløb samt det betydelige besvær og mulige bivirkninger af behandlingen.

Patienternes motivation for at følge instruktioner for behandlingen varierer, og det reducerer effekten af behandlingen, da medicin, som bliver i beholderen, ikke virker. Litteraturen antyder, at op mod 50 procent af patienter ikke anvender deres behandling som anbefalet (= de er non-adhærente).

MÅL

Målet med ph.d.-projektet var at undersøge om appen MyPso SmarTopTM Version 1.0 i kombination med den elektroniske monitor SmarTopTM kunne hjælpe psoriasispatienter med at efterleve den udskrevne lokalbehandlingsplan (= øge adhærens) samt undersøge, om appen kunne mindske graden af psoriasis og øge livskvalitet.

RESULTATER

Appen med elektronisk monitor blev testet i et randomiseret kontrolleret forsøg, der inkluderede 134 psoriasispatienter fordelt på enten en non-interventionsgruppe eller en interventionsgruppe. Resultater viste, at appen til smartphones forøgede andelen af adhærente psoriasispatienter til et calcipotriol/betamethason dipropionat skumprodukt, og samtidig reducerede appen psoriasis på en statistisk og klinisk signifikant vis.

Det forventes, at projektets design kan videreføres til at teste komplekse adhærensøgende interventioner. Resultater fra projektet kan videreføres til behandlingen af andre længerevarende dermatologiske lidelser.

Læs en artikel om projektet i Medicinsk Tidsskrift.

PARTNERE

Projektet var delstudie i et ph.d.-projekt af Mathias Tiedemann Svendsen, speciallæge i dermato-venerologi ved Hudafdeling I og Allergicentret, OUH. Ph.d.-en blev forsvaret d. 13. december 2018.

Projektet blev gennemført i samarbejde med LEO Pharma.

Mathias Tiedemann Svendsen

Overlæge, Ph.d.

Hudafdeling I og Allergicenter


(+45) 6541 1667
Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
APPFWU01V