App til kittelkort

I dag anvender det kliniske personale programmet Infonet til vejledninger/instrukser. Men Infonet kan være ”tungt” at bruge, det virker kun fra en pc, og det indeholder ikke alt den enkelte kliniker har brug for i sit arbejde. Det betyder, at personalet ofte vil være nødt til at forlade patienten.

For at løse problemet printer afdelingerne ”kittelkort” i papirform til personalet, men de bliver hurtigt forældede, hvis der kommer nye retningslinjer. I praksis kan det betyde, at personalet behandler patienter ud fra forældede procedurer.

Nogle afdelinger har selv købt forskellige apps, men så skal personalet logge ind og lede efter information flere forskellige steder. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til arbejds- og patientflow.

MÅL

Projektet tilpasser en eksisterende app til OUH’s behov, bl.a. med integration til Infonet. App’en giver OUH’s klinikere nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser. Derved bidrager projektet til at sikre korrekt behandling af patienterne.

Når den enkelte kliniker selv kan hente opdateret info, undgår man også forstyrrende opkald og spørgsmål mellem personalet.

App’en kan skaleres op til brug på alle sygehuse i Region Syddanmark, da den kan bruges på samtlige afdelinger af alle typer fagprofessionelle.

Resultater

Resultaterne viste, at personalet på testafdelingerne overordnet set er positive overfor appen. Flere nævner, at den tilpasser sig afdelingernes behov, idet den nemt og hurtigt giver adgang til overskuelig, dybdegående information, der konstant er opdateret – dette er en stor gevinst sammenlignet med de papirbaserede lommekort, som afdelingerne også anvender.

Der er dog enkelte udviklingsønsker og hensigtsmæssige ændringer, der kan foretages. Dette indebærer bl.a. lommekortenes opdeling efter specialer, som for nyansatte kan være svære at navigere rundt i. Den største barriere er manglende arbejdssmartphones og brug af mobiltelefoner generelt, og derudover har det eksterne Infonet været lukket under testperioden, og har derfor været utilgængeligt via appens link.

Begge afdelinger ønsker at fortsætte med at bruge appen, og en ny og forbedret udgave er klar til brug for begge afdelinger 1. juli 2018.

Lisbeth Thisted Andersen

DATO

Start: april 2017
Slut: juni 2018

PARTNERE

Den fælles akutmodtagelse (FAM) i Odense samt Anæstesiologisk afdeling V på Svendborg Sygehus er testafdelinger for projektet.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med afdelingen for Klinisk IT på Odense Universitetshospital.

KONTAKT

Lisbeth Thisted Andersen

Lisbeth Thisted Andersen

Teamleder | (+45) 2979 6434 | [email protected]