Skip til primært indhold

App til kittelkort

I Region Syddanmark anvendes IT-systemet Infonet til vejledninger/instrukser til det kliniske personale. Men Infonet kan være ”tungt” at finde rundt i, og da der ikke fandtes en mobilversion, som var let tilgængelig for personalet, var det almindeligt for afdelingerne at printe og laminere såkaldte ”kittelkort” til personalet for at give hurtig adgang til de mest anvendte instrukser.

PROJEKTPERIODE

Start: April 2017
Slut: Juni 2018

En klar ulempe ved dette var, at printede kort hurtigt bliver forældede, når der kommer nye retningslinjer, og det er tidskrævende at udarbejde nye kort. I praksis kunne det betyde, at personalet behandlede patienter ud fra forældede procedurer.

MÅL

Formålet med projektet var at samarbejde med iværksætterfirmaet MyMedCards om at tilpasse og videreudvikle deres app, som fungerer som digitale lommekort baseret på de officielle vejledninger i Infonet – og evt. også andre særligt udviklede instrukser, som ikke er egnede til Infonet. App’en skulle på den måde give det kliniske personale nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser, og bidrage til at sikre korrekt behandling af patienterne.

Forventningen var også, at appen skulle nedbringe antallet af forstyrrelser og spørgsmål mellem personalet, når alle har nem adgang til de kliniske instrukser.

RESULTATER OG EVALUERING

Gennem en mini-evaluering udarbejdet af Anne Mette Ølholm og Kristian Kidholm fra OUH’s MTV-enhed, blev personalets oplevelse af MMC undersøgt vha. 3 semistrukturerede fokusgruppeinterviews.

Resultaterne viste, at personalet på testafdelingerne overordnet set var positive overfor appen. Flere nævnte, at den tilpasser sig afdelingernes behov, idet den nemt og hurtigt giver adgang til overskuelig, dybdegående information, der konstant er opdateret – dette er en stor gevinst sammenlignet med de papirbaserede lommekort, som afdelingerne var vant til. Appen kan bruges af alle typer afdelinger og klinisk personale, da alle benytter standardinstrukser og retningslinjer i deres arbejde.

Der var dog enkelte udviklingsønsker og ændringsforslag til appen fra personale. Det handlede bl.a. om lommekortenes opdeling efter specialer, som for nyansatte kan være svære at navigere rundt i. Den største barriere for udbredelse af appen var dog manglende arbejdssmartphones og brug af mobiltelefoner i de kliniske arbejdsgange generelt. Derudover var det eksterne Infonet lukket under testperioden, og var derfor utilgængeligt via appens link, hvilket var en ulempe, som dog ikke havde noget med MyMedCards at gøre.

Efter projektets afslutning fortsatte de to pilotafdelinger med at benytte appen, som blev opdateret til en ny og forbedret udgave i juli 2018, baseret på personalets tilbagemeldinger. Siden projektet har flere afdelinger udtrykt ønske om at få adgang til at benytte appen, og i august 2019 underskrev OUH en indkøbsaftale med MyMedCards, så appen nu bliver tilgængelig for alle afdelinger, der ønsker at bruge den til deres personale. 

PARTNERE

De to pilotafdelinger i projektet var Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Odense samt Anæstesiologisk Afdeling V på Svendborg Sygehus.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med Klinisk IT samt virksomheden MyMedCards, som stod bag appen, der blev testet på afdelingerne.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU02V