App til at støtte personcentreret rehabilitering efter stroke

12.000 danskere rammes årligt af stroke – en blodprop eller blødning i hjernen, hvad man også kalder et slagstilfælde. Sygdommen er den 4. hyppigste årsag til dødsfald i Danmark og mange overlevere oplever varierende grader af funktionsnedsættelse. Rehabilitering er en vigtig del af behandlingen, så stroke-patienter kan genoptræne de tabte funktioner.

Forskning viser, at brugerinvolvering i rehabiliteringen øger stroke-patienters følelse af empowerment og frihed. Både patienter og deres pårørende oplever, at informations- og kommunikationsteknologiske løsninger (ICT-løsninger) såsom apps har en positiv effekt, blandt andet i form af tryghed, bedre kommunikation med sundhedsprofessionelle og et større aktivitetsniveau for patienten efter sygdom.

Stroke-overlevere, deres pårørende og terapeuter efterspørger også flere funktionaliteter, som delvist kan imødekommes af de kendte app-løsninger Mit Sygehus og Genoptræn.dk. Projektet skal via brugerinddragelse tilpasse, justere og udvikle disse apps, så de kan støtte en personcentreret rehabilitering efter stroke.

MÅL

Projektets titel er “Empowerment in Stroke rehabilitation and everyday life” og dets formål er at øge den stroke-overlevendes og den pårørendes empowerment. Dette gøres med et personcentreret rehabiliteringsforløb, der er transparent for patienten og samtidig tager bedre hånd om de pårørende, der ofte har brug for støtte efter omvæltningen, der kommer af et stroke i familien.

Projektet er inddelt i fire faser:

  1. En undersøgelse af stroke-overleveres, pårørendes og terapeuters oplevelse af rehabiliteringsforløbet, herunder inddragelse af ICT til at støtte rehabiliteringsforløbet (3 interviewundersøgelser er gennemført og publiceret).
  2. Et scoping review (en kortlægning) af eksisterende app-løsninger til at støtte stroke-rehabilitering (gennemført og publiceret).
  3. Med udgangspunkt i experience-based co-design arbejder stroke-overlevere og deres pårørende sammen med terapeuter fra alle rehabiliteringens faser i workshops med forskere og repræsentanter fra app-løsninger om at udvikle og tilpasse Mit Sygehus og Genoptræn.dk til at imødekomme brugernes behov (2021-2022).
  4. En proces-evaluering med fokus på patienter og pårørendes oplevelser af sammenhæng og empowerment via brugen af appen, samt terapeuternes oplevelser med inddragelsen af denne til at understøtte rehabilitering (2022-2023).

PROJEKTPERIODE

Start: 1. december 2020
Slut: 31. maj 2023

MERE INFO

Projektet er et ph.d.-projekt af Mille Nabsen Marwaa. Læs mere på UC Syd.

Se Milles publikationer.

Skriv til Mille.

Se Milles profil på LinkedIn.

PARTNERE

Projektet involverer terapeuter fra Odense Universitetshospital Odense og Svendborg, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Grindsted, Faaborg-Midtfyn Kommune, Esbjerg Kommune, Hjerneskadeforeningen og Syddansk Sundhedsinnovation.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet bliver finansieret af Syddansk Universitet og UC Syd.

,

KONTAKT

Mille Nabsen Marwaa

Mille Nabsen Marwaa

Ph.d-studerende | +45 72665127 | [email protected]