ADLIFE

Den stigende befolkningsalder og udvikling inden for medicinsk videnskab gør, at mennesker med kroniske sygdomme i dag lever længere. Det har skabt nye udfordringer i sundhedssektoren i forhold til opretholdelse af livskvalitet, støtte til plejepersonale samt udvikling af bæredygtige sundhedsydelser. Projektet ADLIFE fokuserer på det stigende antal personer med avancerede kroniske sygdomme, som kan drage fordel af digitalt understøttede interventioner. De kroniske sygdomme er ofte ledsaget af komorbiditet (forekomst af flere sygdomme på én gang), polyfarmaci (højt forbrug af forskellige slags medicin), skrøbelighed samt isolering, og der er derfor stort potentiale for at understøtte de ramte borgere med løsninger, som afhjælper disse problematikker.

ADLIFE-projektet ønsker at forbedre livskvaliteten for ældre med avancerede kroniske sygdomme ved hjælp af innovativ, intelligent personlig pleje på tværs af sektorer, baseret på digitale værktøjer.

MÅL

ADLIFE vil demonstrere, at det er muligt at levere et personligt behandlingsforløb, der muliggør en mere målrettet og rettidig pleje til patienter med avancerede kroniske sygdomme ved hjælp af digitale løsninger, der passer til borgernes behov og skaber sammenhæng på tværs af sektorer.

På OUH Svendborg Sygehus vil ADLIFE teste konkrete digitale løsninger til patienter med lungesygdommen KOL samt patienter med hjertesvigt for at skabe bedre sammenhæng i behandlingsforløbet for den enkelte patient.

Løsningerne i ADLIFE’s ‘værktøjskasse’ skal afprøves i syv forskellige lande i Europa på over 800 patienter i lokale pilotafprøvninger.

Logo for AdLife

PROJEKTPERIODE

Start: 1. januar 2020
Slut: 31. december 2023

LÆS MERE

Læs mere om ADLIFE på ADLIFE’s officielle hjemmeside.

Følg ADLIFE på Twitter og LinkedIn.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020-program, referencenummer på bevilling (grant agreement): 875209.

PARTNERE

Konsortiet bag ADLIFE består af 12 partnere fra syv lande. Projektet ledes af Kronikgune Institute for Health Services Research, som hører under sundhedsmyndighederne i Baskerlandet i Spanien.

Fra OUH indgår indgår CIMT samt Medicinsk afd. M på OUH Svendborg Sygehus som partner og er bl.a. test-site på de digitale værktøjer. Derudover står OUH for den arbejdspakke i projektet, der omhandler ’empowerment’ af patienter og pårørende.

KONTAKT

Thea Damkjær Syse

Thea Damkjær Syse

Innovationskonsulent | (+45) 2323 7449 | [email protected]