Access & Acceleration

De danske og tyske sundhedssektorer står overfor store udfordringer som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, ændrede behandlingskrav og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer er der behov for nye ideer og teknologier til sundhedssektoren. De opstår dog ikke af sig selv, men udvikles gennem en kontinuerlig vidensudveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner – og dét er kernen i projektet Access & Acceleration.

Access & Acceleration tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion, hvilket muliggør opbyggelsen af en platform, der strækker sig ud over grænserne. Denne platform skal gøre det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner.

Access & Acceleration fokuserer særligt på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:

  • Idéudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
  • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
  • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer, der kan opstå ved introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Samtidig opbygges et partnernetværk på tværs af grænser, som samler sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, der har interesse i det dansk-tyske sundhedsmarked.

MÅL

Målet med projektet er at opbygge et partnernetværk på tværs af grænser for innovation og sundhed. Netværket skal gøre det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

PROJEKTPERIODE

Start: April 2019
Slut: Marts 2022

OM PROJEKTET

Access & Acceleration vil sikre, at brugernes behov (sundhedspersonales og patienters) kombineres med virksomheders krav til teknologierne og den nyeste forskning på området, så udviklingen af nye bæredygtige løsninger til sundhedssektoren accelereres og tages i brug.

Besøg projektets hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT


Camilla Stryhn

Camilla Stryhn

Projektleder | (+45) 2361 2333 | [email protected]