Access & Acceleration

De danske og tyske sundhedssektorer står overfor store udfordringer som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, ændrede behandlingskrav og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer er der behov for nye ideer og teknologier til sundhedssektoren. Nye ideer opstår dog ikke af sig selv, men udvikles gennem en kontinuerlig vidensudveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner – og dét er kernen i projektet Access & Acceleration.

Access & Acceleration tog udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion for at opbygge en platform, der strækker sig ud over grænserne. Denne platform gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner.

Access & Acceleration fokuserede særligt på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:

  • Idéudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
  • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
  • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer ved introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Samtidig opbyggede projektet et partnernetværk på tværs af grænser, som samlede sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, der har interesse i det dansk-tyske sundhedsmarked.

MÅL

Målet med projektet var at opbygge et partnernetværk på tværs af grænser for innovation og sundhed. Netværket gjorde det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

RESULTATER

CIMT’s involvering i projektet resulterede i tre primære outcomes:

Roadmappet er en værktøj for virksomheder, der gerne vil ind på det danske eller tyske marked med produkter eller ydelser til sundhedsvæsenet. Roadmappet fokuserer på de tre mest almindelige barrierer, som er europæisk og national lovgivning, strukturen i sundhedsvæsenet i et fremmed land og manglende viden om virksomheders muligheder for at søge funding.

PROJEKTPERIODE

Start: April 2019
Slut: Marts 2022

OM PROJEKTET

Access & Acceleration vil sikre, at brugernes behov (sundhedspersonales og patienters) kombineres med virksomheders krav til teknologierne og den nyeste forskning på området, så udviklingen af nye bæredygtige løsninger til sundhedssektoren accelereres og tages i brug.

Besøg projektets hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Thea Damkjær Syse

Thea Damkjær Syse

Innovationskonsulent | (+45) 2323 7449 | [email protected]

Camilla Stryhn

Camilla Stryhn

Projektleder | (+45) 2361 2333 | [email protected]