Validering af 3D-kamera til monitorering af fodsår

3D billede af fod

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele. Diabetiske fodsår hører til de alvorligste og mest omkostningstunge senkomplikationer ved diabetes og fører ofte til amputationer af tæer, fødder og ben.

Adskillige studier har vist, at sårstørrelsen, herunder dybden, er en af de væsentligste faktorer for forsinket heling.

I Region Syddanmark kan en sygeplejerske behandle patienterne hjemme, så de sparer de mange ture til hospitalet. Traditionelt tager sygeplejersken billeder af såret, som hun kan lægge i patientens journal og drøfte med specialister på hospitalet, men OUH og firmaet Teccluster har udviklet en prototype til et 3D-kamera, som kan måle både dybden og omkredsen af såret, hvilket vil give et mere præcist grundlag for behandling.

MÅL

Ph.d.-projektet havde til formål at validere den kliniske effekt af det nyudviklede 3D-kamera til af “filme” og monitorere helingen af diabetiske fodsår. Studiet evaluerede sårmålingerne ved anvendelse af 3D-kameraet og sammenlignede disse målinger med standard målemetoder (2D billedmetode og gel-injektion).

Målet med projektet var at afklare, om 3D-billeder af sår kan give mere præcise mål, der kan belyse baggrunden for manglende sårheling. I fremtiden er målet, at 3D-kameraet vil kunne anvendes i telemedicinsk sammenhæng i primærsektoren samt på hospitalets specialiserede centre for sårbehandling.

RESULTATER

I projektet blev prototypen af 3D-kameraet 3D-Wound Assessment Monitor (WAM), som var blevet udviklet gennem et tidligere projekt, testet i klinisk sammenhæng. Projektet kunne konkludere, at 3D-kameraet er en nøjagtig og pålidelig målemetode til sår, og kan vise selv små ændringer i sårhelingsprocessen. Desuden er 3D-kameraet egnet til at monitorere helingen af diabetiske fodsår – især for større sår med areal over fem cm2. Sårene helede signifikant hurtigere estimeret ud fra 3D-arealet (3D-WAM kameraet) sammenlignet med 2D-arealet (2D billedmetode). Det kan forklares ved, at ændringerne i 3D-arealet både er et udtryk for sårheling fra sårbunden samt fra sårkanterne, hvorimod ændringerne i 2D-arealet kun er et udtryk for sårhelingen fra sårkanterne. Derved kan man se såret hele hurtigere og se, at behandlingen virker, selvom såret måske ikke umiddelbart mindskes i omfang.

For sår, der er mindre end fem cm2 var forskellen mellem ændringerne i 2D-arealet og 3D-arealet ikke så stor, fordi disse sår ofte er overfladiske, og derfor er 2D og 3D-målingerne udtryk for den samme proces, når det kommer til de små sår.

Med et 3D-kamera som nøjagtigt og pålideligt værktøj vil en specialist bedre kunne følge og vejlede i behandlingen af diabetiske fodsår, selvom diabetikeren behandles af en sygeplejerske hjemme hos sig selv. 3D-kameraet har dermed potentiale til at øge kvaliteten i telemedicinsk monitorering af fodsår.

3D-kameraet brugt i undersøgelsen er en ny teknologi udviklet på OUH i samarbejde med firmaet Teccluster og er endnu ikke tilgængelig på markedet. Derfor indføres løsningen ikke i drift på nuværende tidspunkt. Lines forskning har vist, at der er klinisk belæg for at videreudvikle teknologien og gøre den markedsklar i både design og pris.

PROJEKTPERIODE

Start: 2016
Slut: august 2019

Projektet var et ph.d.-projekt af Line Bisgaard Jørgensen.

Se Lines publikationer.

Skriv til Line.

 

Projektet byggede videre på det feasibility study, som indgik i Benjamin Rasmussens ph.d.-projekt, hvor den første prototype af 3D-kameraet blev udviklet.

KONTAKT

Line Bisgaard Jørgensen

Line Bisgaard Jørgensen

Ph.d.-studerende | (+45) 6591 9653 | [email protected]

Knud Bonnet Yderstræde

Knud Bonnet Yderstræde

Seniorforsker, overlæge, lektor | (+45) 6541 3427 | [email protected]