Skip til primært indhold

Validering af 3D-kamera til monitorering af fodsår

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele. Diabetiske fodsår hører til de alvorligste og mest omkostningstunge senkomplikationer ved diabetes og fører ofte til amputationer af tæer, fødder og ben.

PROJEKTPERIODE

Start: 2016
Slut: august 2019

Adskillige studier har vist, at sårstørrelsen, herunder dybden, er en af de væsentligste faktorer for forsinket heling.

I Region Syddanmark kan en sygeplejerske behandle patienterne hjemme, så de sparer de mange ture til hospitalet. Traditionelt tager sygeplejersken billeder af såret, som hun kan lægge i patientens journal og drøfte med specialister på hospitalet, men OUH og firmaet Teccluster har udviklet en prototype til et 3D-kamera, som kan måle både dybden og omkredsen af såret, hvilket vil give et mere præcist grundlag for behandling.

MÅL

Ph.d.-projektet havde til formål at validere den kliniske effekt af det nyudviklede 3D-kamera til af “filme” og monitorere helingen af diabetiske fodsår. Studiet evaluerede sårmålingerne ved anvendelse af 3D-kameraet og sammenlignede disse målinger med standard målemetoder (2D billedmetode og gel-injektion).

Målet med projektet var at afklare, om 3D-billeder af sår kan give mere præcise mål, der kan belyse baggrunden for manglende sårheling. I fremtiden er målet, at 3D-kameraet vil kunne anvendes i telemedicinsk sammenhæng i primærsektoren samt på hospitalets specialiserede centre for sårbehandling.

RESULTATER

I projektet blev prototypen af 3D-kameraet 3D-Wound Assessment Monitor (WAM), som var blevet udviklet gennem et tidligere projekt, testet i klinisk sammenhæng. Projektet kunne konkludere, at 3D-kameraet er en nøjagtig og pålidelig målemetode til sår, og kan vise selv små ændringer i sårhelingsprocessen. Desuden er 3D-kameraet egnet til at monitorere helingen af diabetiske fodsår – især for større sår med areal over fem cm2. Sårene helede signifikant hurtigere estimeret ud fra 3D-arealet (3D-WAM kameraet) sammenlignet med 2D-arealet (2D billedmetode). Det kan forklares ved, at ændringerne i 3D-arealet både er et udtryk for sårheling fra sårbunden samt fra sårkanterne, hvorimod ændringerne i 2D-arealet kun er et udtryk for sårhelingen fra sårkanterne. Derved kan man se såret hele hurtigere og se, at behandlingen virker, selvom såret måske ikke umiddelbart mindskes i omfang.

For sår, der er mindre end fem cm2 var forskellen mellem ændringerne i 2D-arealet og 3D-arealet ikke så stor, fordi disse sår ofte er overfladiske, og derfor er 2D og 3D-målingerne udtryk for den samme proces, når det kommer til de små sår.

Med et 3D-kamera som nøjagtigt og pålideligt værktøj vil en specialist bedre kunne følge og vejlede i behandlingen af diabetiske fodsår, selvom diabetikeren behandles af en sygeplejerske hjemme hos sig selv. 3D-kameraet har dermed potentiale til at øge kvaliteten i telemedicinsk monitorering af fodsår.

3D-kameraet brugt i undersøgelsen er en ny teknologi udviklet på OUH i samarbejde med firmaet Teccluster og er endnu ikke tilgængelig på markedet. Derfor indføres løsningen ikke i drift på nuværende tidspunkt. Lines forskning har vist, at der er klinisk belæg for at videreudvikle teknologien og gøre den markedsklar i både design og pris.

Projektet var et ph.d.-projekt af Line Bisgaard Jørgensen. Se Lines publikationer eller skriv til Line.

Projektet byggede videre på det feasibility study, som indgik i Benjamin Rasmussens ph.d.-projekt, hvor den første prototype af 3D-kameraet blev udviklet.

Knud Bonnet Yderstræde

Knud Bonnet Yderstræde

Seniorforsker, overlæge, lektor

Endokrinologisk Afdeling og Klinisk Institut


65 41 34 27

Line Bisgaard Jørgensen

Læge, ph.d.

Medicinsk Afdeling M/FAM


(+45) 6591 9653
APPFWU02V