Skip til primært indhold

Fælles dagsorden til stuegang

Når man er indlagt er stuegangen vigtig, fordi den udgør det forum, hvor patienten kan tale med lægen og sygeplejersken om behandling og forløb. Litteraturen viser, at der generelt foregår en begrænset patientinvolvering ved stuegang, og det har vist sig vanskeligt at ændre patientrollen til at blive mere aktiv.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. april 2020
Slut: 1. december 2024

Dette projekt bidrager med udvikling, implementering samt forskningsmæssig evaluering af digitale redskaber, som kan fremme en fælles dagsorden med patienter og pårørende til stuegang.

MÅL

Formålet med projektet er at udvikle nye digitale redskaber til at skabe en fælles dagsorden ved stuegangssamtalen, hvor patienten deltager som aktiv medspiller i planlægning af egen pleje og behandling.

Redskaberne bliver en del af en større digital læringsplatform FIPeC (Feedback Informed Person-centred Communication), som skal være med til at sikre en kontinuerlig træning og udvikling af sundhedspersonalets kompetencer inden for kommunikation. Projektet vil bidrage til det samlede træningskoncept med moduler, som understøtter kommunikationen ved stuegang (FIPeC rounds).

Projektet er et interventionsstudie, hvor effekten af de digitale redskaber undersøges i et før-efter design. Det primære effektmål er en eksplicit fælles dagsorden ved stuegang. Datamaterialet er videooptagelser af stuegangsamtaler før og efter implementering af de digitale redskaber. Projektet opdeles i to delprojekter, hvorved de digitale redskaber udvikles, testes og evalueres.

  • I det første delprojekt udvikles de digitale redskaber målrettet både patienter og personale ved metoden Participatory Design. I samarbejde med patienterne udvikles en app-løsning med afsæt i den regionale app Mit Sygehus. Som supplement til appen udvikles e-læringsmoduler til kommunikationstræning til læger og sygeplejersker om etablering af en fælles dagsorden ved stuegangssamtalen.
  • I andet delprojekt undersøges effekten af de digitale redskaber. Til dette benyttes Observationsskemaet (OS-12). Måleredskabet er udviklet med udgangspunkt i Calgary Cambridge-guiden (model for målrettet kommunikation) og måler personalets evne til at inddrage patientens dagsorden samt skabe struktur i samtalen.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Helle Poulsen.

Sygehus Lillebælt og Center for Forskning i Patientkommunikation er partnere på projektet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet finansieres af Sygehus Lillebælt.

Læs mere om projektet på Center for Patientkommunikations hjemmeside.

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
Helle Poulsen

Helle Poulsen

Ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk Afdeling


(+45) 7636 2665
APPFWU02V