sep 21 2017

– CIMT medarrangør af konference i USA

Som en del af det dansk-amerikanske netværk TTRN – Transatlantic Telemedicine Research Network – er CIMT medarrangør af konferencen

Global Innovation in Telehealth:  Public & Private Sector Opportunities den 25.-26. september 2017.

På konferencen giver en række førende telemedicinforskere fra USA og Danmark overblik over telemedicinsk forskning på globalt plan. Fra CIMT deltager forskningsleder Kristian Kidholm, som skal tale på sessionen “Emerging Models of Care:  Implications on Policy, Regulation & Payment“.

Se program for konferencen her

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-medarrangoer-af-konference-i-usa/

sep 20 2017

– Apps sparer dig for turen til hospitalet

I fremtiden kan patienter måske spare for turen til hospitalet ved hjælp af apps. Ved at forbinde fx et blodtryksapparat eller andet måleudstyr til sin smartphone via apps, kan man sende data til lægen og derved erstatte et besøg med et tryk på send-knappen på smartphonen.

Teknologien fremmer muligheden for at kunne være i eget hjem i en behandlings- og opfølgningsfase af et forløb. Vi er allerede bekendt med smartphonen og de fleste bruger den hver dag, men når den skal bruges til behandling, skal vi have styr på datasikkerheden.

CIMT-forsker Dorthe Boe Danbjørg og daglig leder af CoLab Odense, Mette Damkjær Syse, har skrevet en artikel om mulighederne, men også de nye barrierer, som brug af teknologien støder på.

Læs artiklen på videnskab.dk 

Illustrationen viser fremgangsmåden for patienter, der selv kan måle blodtrykket hjemme og sende resultaterne elektronisk. (Illustration: CoLab Odense)

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/apps-sparer-dig-for-turen-til-hospitalet/

sep 13 2017

– App til knogleskørhed i medlemsbladet Knogleskør

I det nye medlemsblad “Knogleskør” fra Osteoporoseforeningen er en artikel om den nye Mit Forløb-app til kvinder med knogleskørhed, men uden knoglebrud.

Udfordringen for den gruppe er, at de befinder sig i en gråzone mellem syg og rask, og de har behov for målrettet information om motion og kost for at leve knoglevenligt. Desuden kan app’en klæde kvinderne bedre på til dialog med lægen om deres forløb og medicin.

Det er Ph.D.-studerende Pernille Ravn Jakobsen fra CIMT, der står bag udviklingen af det nye forløb.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/app-til-knogleskoerhed-i-medlemsbladet-knogleskoer/

sep 08 2017

– Svendborgs borgere skaber fremtidens sundhedstilbud

1. oktober 2017 bliver Svendborg verdens første brugerorienterede testby for sundhedstilbud, når projektet eHealth City Svendborg lægger fra land.

I eHealth City Svendborg skal borgerne med på kommandobroen, når velfærd og sundhedstilbud skal udvikles. I projektet er den sædvanlige proces vendt på hovedet, så i stedet for at sundhedsvæsenet eller virksomhederne kommer med ny teknologi eller løsninger, skal borgerne selv på banen med deres ideer og behov.

Menneske før teknologi

eHealth City Svendborg skal udvikle og teste nye teknologiske løsninger, hvor der er et behov for det og samtidig kigge på de eksisterende løsninger med nye øjne.

Vi vil bruge teknologien, hvor det giver mening. Men borgerne er vigtigere end teknologierne. Mennesket før teknologi er en af projektets vigtigste ambitioner,” siger direktør Peter Julius fra Public Intelligence.

Projektet dykker ned i udvalgte nabolag i Svendborg og sætter spot på beboernes oplevelser og kontakt med sundhedsvæsenet. Derefter skal beboere, sundhedspersonale og virksomheder udvælge og teste løsningerne, inden de skaleres op og testes i hele Svendborg og i andre kommuner.

For os er der ingen tvivl om, at borgerne kommer til at stille endnu flere krav til sundhedsvæsenet i fremtiden. Vi er stolte over, at Svendborg bliver det første sted, der skal være testby i sådan et projekt,” siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

Fremtiden kræver samarbejde på tværs

Testbyen er blevet til i et samarbejde mellem kommunen, en privat virksomhed og Region Syddanmark i form af Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus.

Borgernes behov er det centrale for alle parter, så de skal selvfølgelig med forrest i feltet. Og når vi sætter kurs mod de nye supersygehuse og fremtidens sundhedsvæsen er samarbejdet mellem os i sundhedsvæsen, kommune og virksomhed nødvendigt for, at borgeren får en god og sammenhængende oplevelse ” siger Stephanie Lose, regionsrådsformand (V).

Testby er første skridt

Det er ikke kun Svendborg, der skal sikre kvaliteten af fremtidens sundhedstilbud – projektet er relevant både i resten af Danmark og internationalt. Således kan eHealth City Svendborg sætte gang i en større transformation af sundhedsvæsenet i hele Danmark og måske også i andre lande. Allerede nu er der interesse for at skabe lignende testbyer i både Storbritannien og Spanien.

 

Fakta: eHealth City Svendborg åbner den 1. oktober 2017. Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Kommune, konsulentfirmaet Public Intelligence og Odense Universitetshospital (OUH).

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/svendborgs-borgere-skaber-fremtidens-sundhedstilbud/

aug 25 2017

– MTV på vej til Mexico

De mexicanske sundhedsmyndigheder har tidligere været på besøg på Odense Universitetshospital for at lære om MAST (Model for Assessment of Telemedicine), og nu rejser manden bag modellen, samfundsvidenskabelig forskningsleder og leder af enheden for Medicinsk Teknologivurdering på OUH Kristian Kidholm til Mexico City for at undervise mexicanerne i at bruge modellen på konkrete projekter.

Kristian Kidholm
Forskningsleder i CIMT

 Kurset gennemføres i samarbejde med det mexicanske sundhedsministerium, og mexicanerne skal bruge modellen  til at afklare, om de får gavn af deres telemedicinprojekter i Mexico.

 Kristian Kidholm samarbejder desuden med de brasilianske myndigheder om at udvikle en version af modellen,  som er tilpasset de behov, de sundhedsfaglige beslutningstagere har i Brasilien.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mtv-paa-vej-til-mexico/

aug 21 2017

– Forskningsleder i CIMT bidrager til ny bog

Oxford University Press har udgivet bogen Promoting Self-Management of Chronic Health Conditions om patientens rolle i behandlingen af kronisk sygdom. Forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) Kristian Kidholm har bidraget med et kapitel om telemedicin. I kapitlet beskriver han, hvordan telemedicin kan bruges til at styrke patienters egenomsorgsevne, gevinsterne ved brug af telemedicin, og hvordan værdien af nye telemedicinske indsatser kan undersøges og vurderes.

Køb bogen online hos Oxford University Press

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskningsleder-i-cimt-bidrager-til-ny-bog/

aug 21 2017

– MAST anbefales af EU

Europakommissionen understreger vigtigheden af telemedicin og fremhæver MAST (Model for Assessment of Telemedicine) som den fremgangsmåde, der kan sikre en nøjagtig og pålidelig evaluering af anvendelse af telemedicin i sundhedssektoren.

Læs mere om telemedicinprojekter i EU

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mast-anbefales-af-eu/

jul 28 2017

– HTA from Denmark to China

Danish knowledge and experience with Health Technology Assessment (HTA) will now be exported to China!

Odense University Hospital (OUH) is part of the EU project AdHopHTA which collects and describes experiences with the use of HTA at hospitals across Europe. Among other things, the project resulted in a handbook on hospital based HTA.

Hospitals in China have shown interest in the project, and the handbook has consequently been translated and published in China. The handbook includes a mini HTA form – partly based on the mini HTA from Odense University Hospital.

The picture shows our good colleague Laura Sampietro-Colom from Hospital Clínic de Barcelona signing the Chinese version of the handbook.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/hta-from-denmark-to-china/

jul 28 2017

– MTV fra Odense til Kina

Vores erfaringer med medicinsk teknologivurdering skal nu udbredes til hospitaler i Kina!

Odense Universitetshospital (OUH) er arbejdspakkeleder i EU-projektet AdHopHTA, som beskriver erfaringer med brugen af MTV (Medicinsk Teknologivurdering) på hospitaler i Europa. Projektet er afsluttet med en håndbog om hospitalsbaseret MTV. 

Sygehusene i Kina har nu fået interesse for projektet, og hele håndbogen er blevet oversat og udgivet på kinesisk i Kina. Håndbogen indeholder et mini-MTV-skema, som bl.a. er baseret på OUH’s mini-MTV.

Billedet viser vores gode kollega Laura Sampietro-Colom from Hospital Clínic de Barcelona, som signerer den kinesiske udgave af håndbogen.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mtv-fra-odense-til-kina/

jul 21 2017

– MAST recommended by the European Commission

The European Commission underlines the importance of telemedicine and highlights the Model for Assessment of Telemedicine (MAST) as an important “framework ensuring a rigorous evaluation of telemedicine applications in the healthcare sector“.

Read more about telemedicine projects in the EU

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/5672-2/

jul 13 2017

– Model til tidlig evaluering af innovation er snart klar

CIMT-forsker Iben Fasterholdt afslutter snart sit ph.d.-projekt og er derfor snart klar med en model, der gør os i stand til at gennemføre tidlige vurderinger af innovation på sygehuse.

De første skridt på vej mod modellen er beskrevet i artiklen: Review of early assessment models of innovative medical technologies, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Health Policy.

Tidlig vurdering skaber fokus

Der er en stor interesse for og fokus på innovation i det danske sundhedsvæsen og på sygehusene, men nyt er ikke altid bedre. Målet med den tidlige vurdering er tidligt og kritisk at kunne udpege de teknologier, som har potentiale og dem, som ikke har. I dag bliver innovation enten vurderet på ”synsninger” eller bliver slet ikke vurderet, men en objektiv og systematisk vurdering gør os i stand til at koncentrere vores ressourcer om de tiltag, der rent faktisk gør en positiv forskel.

Ibens model EARTH (Early Realistic assessment of innovative medical Technologies in Hospitals) offentliggøres med hendes ph.d.-projekt i efteråret 2017.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/model-til-tidlig-evaluering-er-snart-klar/

jul 04 2017

– Samarbejdsnetværk på tværs af atlanten giver værdi for CIMTs forskere

I foråret 2017 underskrev CIMT og netværket Transatlantic Telehealth Research Network en samarbejdsaftale om gensidig sparring og udveksling af både forskningsresultater og forskere inden for sundhedsinnovation og telemedicin, baseret på  længere tids samarbejde.

Kontakten med netværket fik CIMT gennem forskningsenheden for velfærdsteknologi på Aalborg Universitet, hvor lektor Birthe Dinesen forsker i telemedicin og har flere samarbejdsprojekter med de amerikanske universiteter i TTRN-netværket.

Allerede kort tid efter aftalen er igangsat, er der flere resultater af samarbejdet.

I juni måned ankom Dr. James Marcin, chef for det telemedicinske område på University of California Davis Children’s Hospital til Danmark, hvor han skal være gæsteprofessor på Aalborg Universitet, hvilket CIMT også får glæde af.

I løbet af sit besøg i Danmark, har han bl.a. holdt et oplæg omkring sine erfaringer med telemedicin for OUHs afdelinger, som kan ses her: OUH Talk 28. juni 2017: Telemedicine in Pediatrics: Increasing quality and reducing costs of care

Et andet resultat af samarbejdet er, at to af OUHs telemedicin-forskere, Jane Clemensen og Kristian Kidholm, i september er med som talere på en konference i USA, som TTRN-netværket afholder. Konferencen hedder Global Innovation in Telehealth: Private & Public Sector Opportunities og afholdes d. 25.-26. september på de to universiteter UC Berkeley og UC Davis i Californien, som begge indgår i TTRN.

Programmet har fokus på telehealth og global innovation, og vil udpege de nyeste teknologiske udviklinger inden for telehealth samt vise eksempler på anvendelse af teknologierne. På konferencen skal Kristian og Jane præsentere forskningsresultater fra OUHs innovationsprojekter.

Kristian og Jane skal desuden dele ud af deres erfaringer på et ph.d.-kursus for studerende i TTRN-netværket, som afholdes på Aalborg Universitet d. 27 august til 1. september 2017.

”OUH har gennem TTRN kontakt til førende amerikanske forskere fra bl.a. UC Berkeley og UC Davis, og det giver helt unikke muligheder for vores studerende og vores seniorforskere. På konferencen i Berkeley kan vi præsentere resultaterne fra OUHs egen forskning, og se eksempler på nye teknologier, som er på vej ind i det amerikanske sundhedsvæsen, og på den måde lære nyt”, siger Kristian Kidholm, forskningsleder i CIMT.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ttrnnetvaerkgivervaerdi/

jul 03 2017

– Videokonsultationer sparer tid

Siden 1. maj har de ærøske borgere kunnet klare konsultationen med lægen via video. Det er de glade for, for det sparer nemlig den lange transporttid fra Ærø til Odense og tilbage igen. 

Læs artiklerne fra Fyens Stiftstidende den 2. juli 2017:

Ærøske patienter møder lægen på videoskærmen 

Slut med lange, trættende rejser for at få en kort snak med lægen + Videokonsultationer er fremtiden

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/videokonsultationer-sparer-tid/

jul 03 2017

– Skotsk læge ny professor i CIMT

Den skotske professor George Crooks, OBE, Medical Director, er pr. 1. juli 2017 ansat som adjungeret professor i CIMT. Ansættelsen varer indtil sommeren 2022.

George Crooks har en fortid som praktiserende læge, og han har efterfølgende arbejdet i NHS 24, som er Skotlands lægevagt og været direktør for den skotske ambulanceservice. Skotland er et af de få andre lande, der har ligeså stort fokus på telemedicin som Danmark, og George Crooks har været meget involveret i udviklingen. Han har bl.a. etableret den skotske pendant til CIMT; the Digital Health Institute.

Samarbejdet med George Crooks giver mulighed for at udveksle viden og erfaring om implementering af telemedicin og for at udvikle nye projekter. Han vil også fungere som vejleder på relevante telemedicinske projekter.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/skotsk-laege-ny-professor-i-cimt/

jun 30 2017

– Folkemødet 2017 – Dialog og netværk på solskinsøen

For tredje gang i træk var CIMT at finde på Folkemødet på Bornholm i juni. OUH og SDU delte en stand med fokus på sundhedsteknologi, og vi afholdt hele 30 events fordelt på folkemødets fire dage!

Emnerne var bl.a. fremtidens sundhedsvæsen, demens, sundhedsrobotter, brug af data i sundhedsvæsenet, apps til patienter og personale, intelligent teknologi til fx genoptræning, kamerapille-projektet og patientinvolvering i innovationsprojekter via participatory design-forskning. 

Hver dag startede med morgengymnastik, hvor en træner fra DGI Bornholm iført særlige træningssensorer guidede os gennem øvelserne. Derefter tog dagens første oplæg udgangspunkt i data fra sensorerne. I løbet af dagene vekslede programmet mellem paneldebatter med 30-50 tilhørere og korte oplæg om de mange projekter og teknologier,
vi arbejder med i CIMT. Især app’en Mit Forløb (som nu har over 20.000 brugere)
og OUH’s apps til ansatte vakte publikums interesse og spørgelyst.

Stor interesse og mange ideer

I løbet af de fire dage fik vi også en masse kommentarer og forslag til forbedringer i sundhedsvæsenet fra de borgere, der besøgte standen. Via små papkort blev de besøgende opfordret til at komme med gode ideer, bl.a. under oplægget: ‘Hvis jeg var sundhedsminister, ville jeg…’, hvilket resulterede i mange gode forslag fra både unge og ældre besøgende på standen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Folkemødet blev innovationskonsulent Christian Tvede desuden interviewet af nyhedssitet Medwatch om OUH’s arbejde med apps og vores ideer til at bruge droner til forbedret logistik. Det kom der følgende artikel ud af: “Blodprøver skal på dronevinger i Syddanmark” (Kræver login til MedWatch).

Folkemødet når vidt omkring

Efter de fire dage på Bornholm er det tydeligt, at Folkemødet er noget helt særligt og giver et relevant udbytte for organisationer som OUH og SDU. Aktiviteterne under Folkemødet kombinerer det bedste fra de normale typer events, vi deltager i; faglige konferencer og borgerrettede oplysningsaktiviteter, så man når vidt omkring i både emner og deltagere.

Gennem deltagelsen i Folkemødet, har vi i CIMT både fået faglige input fra andre sundhedsprofessionelle og teknologiforskere, skabt samarbejdskontakter og har fået input fra borgere til, hvordan vi kan forbedre deres oplevelse i sundhedsvæsenet. Og sidst, men bestemt ikke mindst, har vi været i dialog med politikere og nationale nøglepersoner, som er nødvendige for at nå vores ambitioner for fremtidens sundhedsvæsen.

Derfor forventer CIMT helt sikkert at være til stede på Folkemødet igen i 2018.

Håber vi ses på Bornholm til gode dialoger og gensidig inspiration.

Se en kort video fra OUH og SDUs stand på Folkemødet 2017 her:

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/folkemoede2017artikel/

jun 29 2017

– Nyt projekt modtager 2 mio. til udvikling af scanningsrobot

Et nyt projekt i regi af CIMT har netop modtaget 2. mio. kr fra Syddansk Universitets pulje til strategiske indsatsområder inden for forskning i Velfærdsinnovation.

Projektet har til formål at udvikle en robot til udførelse af ultralydsscanninger for leddegigt – og på sigt også andre typer scanninger.

Læs mere.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/nyt-projekt-modtager-2-mio-til-udvikling-af-scanningsrobot/

jun 28 2017

– Digitale systemer overgår fra projekt til storskala-implementering

Et innovationsprojekt på to kliniske afdelinger på OUH i 2015/2016 har medvirket til udvikling af tre digital systemer, hvoraf de to nu skal udrulles på hhv. resten af OUH og hele Region Syddanmark.

Innovationskonsulent Eva Lund i CIMT har gennem snart to år arbejdet med udvikling og afprøvning af tre digitale systemer til ressource- og opgavestyring, ankomstregistrering samt ansøgning om befordringsgodtgørelse. Projektet har været et tæt samarbejde mellem Eva, OUHs afdeling for Klinisk IT og det danske IT-firma Nobly, som har udviklet systemerne til OUHs behov.

Læs mere om projektet og de tre IT-systemer her.

Resultaterne fra afprøvningen på de to projektafdelinger var så gode, at man umiddelbart efter afslutningen af projektet gik i gang med at se på, hvordan systemerne kunne overføres til drift og udrulles på de øvrige afdelinger på OUH.

Efter indgående analyse, er det nu besluttet, at systemet Nobly Ankomst skal indkøbes og udrulles på alle OUHs afdelinger til at hjælpe patienter og personale med en smidig ankomstproces på afdelingerne. Nobly Befordring har vist sig at være så værdifuldt, at det nu skal udrulles på alle Region Syddanmarks hospitalsenheder, så processerne omkring befordringsrefusion gøres hurtigere og nemmere for både patienter og personale.

Opgavestyringssystemet RoOS, som var det oprindelige system i projektet, har også vist stor positiv effekt, men det er et så fundamentalt logistisk element, at man ikke kan tage stilling til en eventuel udrulning af det førend man har vedtaget, hvordan den nye struktur for logistik på OUH og på Nyt OUH skal se ud.

Se en kort video, som illustrerer de tre systemer, her:

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/digitale-systemer-overgaar-fra-projekt-til-storskala-implementering/

jun 15 2017

– Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Skotland

I mange år har Region Syddanmark og Skotland haft et godt samarbejde, og nu har direktør på OUH, Peder Jest, været i Glasgow for at underskrive en formel samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Region Syddanmark, OUH og det skotske Digital Health and Care Institute.

Aftalen danner rammen for vores fremtidige samarbejde og for vores udvikling af løsninger og services i forhold til sundhedsvæsenets udfordringer. Aftalen bliver en platform til at styrke en fælles indsats i tæt samarbejde om europæiske og internationale aktiviteter.

Ud over selve aftalen er der også udarbejdet en aktivitetsplan, der skal sikre den praktiske implementering af samarbejdsaftalen. Aktivitetsplanen opdateres én gang årligt.

Aftalen er underskrevet af regionsdirektør Jane Kraglund, direktør på OUH, Peder Jest, og dekan på University of Strathclyde, David Littlejohn.

På billedet ses Peder Jest og David Littlejohn

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/samarbejdsaftale-mellem-region-syddanmark-og-skotland/

jun 15 2017

– CIMT evalueringsgruppe deler erfaringer og succeser

Fem konsulenter fra CIMT deltager i næste uge på en international konference for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Rom. De udsendte konsulenter får nok at se til, for de skal både holde oplæg om resultater og metoder fra OUH og deltage i paneldebatter med andre eksperter.

Projektleder Anne Mette Ølholm skal både holde oplæg og deltage i en paneldebat om at have en afdeling til medicinsk teknologivurdering på hospitalet, som vi har. Hun lægger vægt på, at fordelen ved at have vores egen MTV-afdeling er, at vi sikrer dokumentation for de behandlinger, vi tilbyder patienterne.

MTV-konsulent Maja Kjær Rasmussen skal holde oplæg om en økonomisk analyse af de økonomiske konsekvenser af et nyt tiltag på OUH, hvor man indsatte farmaceuter i overgangen mellem sygehus og egen læge. Resultatet var positivt, idet der var en markant besparelse og mere tilfredse patienter, så erfaringerne fra projektet er meget interessante for hospitaler og MTV-konsulenter i hele verden.

Efterspurgt forskningsleder

Samfundsvidenskabelig forskningsleder Kristian Kidholm skal på banen ikke mindre end fire gange i løbet af konferencen. Eller rettere – han starter faktisk med at undervise på et pre-conference kursus før konferencen, inden han på selve konferencen skal være ordstyrer på en paneldebat, hvor de gennemgår den nyeste forskning inden for telemedicin. Derefter skal han holde oplæg om vores erfaringer med at have en MTV-afdeling på hospitalet, og som sidste punkt i sit program skal Kristian deltage i en session om en ny bog med eksempler på, hvordan vi kan evaluere innovative teknologier. Og hvis man køber bogen, kan man endda få et signeret eksemplar med hilsen fra Kristian!

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/evalueringsafdeling-deler-erfaringer-og-succeser/

jun 13 2017

– Ph.d.-studerende får støtte fra forskningsfond

Sygeplejerske og ph.d.-studerende ved CIMT Charlotte Nielsen, Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH, har fået 100.000 kroner fra Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond til projektet Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og Health. – En kvalitativ eksplorerende undersøgelse.

Projektet handler om at kvalificere nyretransplantationsforløbet gennem en høj grad af brugerinddragelse, hvor målet er at udvikle nye måder for inddragelse af nyrerecipienter og deres familier i nyretransplantationsforløbet understøttet af en telemedicinsk løsning.

Studiet skaber nye måder for organisering og samarbejde i transplantationsforløbet.

Læs mere om Charlotte og hendes projekt

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ph-d-studerende-faar-stoette-fra-forskningsfond/

jun 06 2017

– Another PhD study comes to an end – Congratulations to Anne-Kirstine Dyrvig!

On Thursday June 1st CIMT celebrated with PhD student Anne-Kirstine Dyrvig who presented her work at an oral defence. Anne-Kirstines presentation received praised from the external evaluators who also congratulated her on her work in the field of “Validity in studies of innovative medical technologies”.

Originally the focus of Anne-Kirstine’s PhD was transferability of results of multidisciplinary evaluations of health technology but in the end the focus was shifted to validity of evaluation results which she is the first person to really look at in the international eHealth environment.

One of the observations from the study is that results from RCTs when testing health technology can be misleading as the control group does not get a similar treatment to the intervention group, as there is usually not comparative measure in place – so they either receive regular treatment processes with no technological support or no treatment at all in the area where the technology represents a solution with completely new opportunities for care.

Similarly, many studies have such strict inclusion criteria that the patients expected to benefit most from the intervention if it were in regular operations at a hospital are excluded from the study and thus not represented in the evaluation results.

The PhD study has been carried out in close collaboration with the CIMT team involved in evaluating new solutions and developing evaluation frameworks such as the MAST model, and we’re very happy to finally see Anne-Kirstine present her work and be able to call herself Dr Dyrvig. 
Anne-Kirstine is very focused on research and the collection of clinical data for research purposes, and is fortunate to move on to a position as data manager in the Center for Clinical Epidemiology at Odense University Hospital as part of the team working in The Danish Clinical Registries (RKKP) organization which constitutes the infrastructure of National Clinical Quality Databases and Danish Multidisciplinary Cancer Groups (DMCG).

If you’re interested in Anne-Kirstine’s work, you can contact her on akd@rsyd.dk.

The final PhD thesis

Defining innovative medical technologies and how to assess validity of studies of them

On the use of RCTs for eHealth evaluations

AK elaborating on controlled study environments with a flower analogy

Head of socio-economic research and one of AK’s supervisors, Kristian Kidholm, congratulating AK at the reception following the defence proceedings.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/another-phd-study-comes-to-an-end-congratulations-to-anne-kirstine-dyrvig/

jun 06 2017

– CIMT-sygeplejersker til kongres i Barcelona

Sygeplejerskerne fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi var flot repræsenteret til verdens største internationale event for sygeplejersker; International Council of Nurses Congress, der blev afholdt i Barcelona fra 27. maj til 1. juni.

I det hele taget var det danske fremmøde til kongressen overvældende, og de deltagende sygeplejersker lyste flot op i deres røde t-shirts med teksten ”Proud to be a nurse”. Fra OUH deltog knap 20 sygeplejersker, og flere af dem holdt oplæg eller havde posters med.

3 oplæg fra CIMT

Sygeplejerskerne fra CIMT deltog med tre oplæg om den nyeste sygeplejeforskning.

Dorthe Boe Danbjørg holdt oplæg om resultater fra CoLab-projektet med Apple Health Kit om patienters oplevelser af selvmonitorering af blodtryk: A test set up for patient self-monitorering with transfer of data directly from the patients’ phone to the medical chart – patient perspectives.

 

Dorthe Boe Danbjørg, adjunkt, ph.d.

 

 

 

 

 

 

 

Mette Maria Skjøth holdt oplægget Technology as a tool against depression – results from the MasterMind-project og Charlotte Myhre Jensen fortalte om fundene fra første del af sit ph.d.-studie i oplægget Telemedicine as a way to qualify the orthopaedic pathway.

 

Mette Maria Skjøth, ph.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolte sygeplejersker under den spanske sol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele holdet fra OUH 

 

 

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-sygeplejersker-til-kongres-i-barcelona/

maj 31 2017

– CIMT er med i denne måneds Medicoteknik

Der er altid spændende projekter i gang i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, og i maj måned er to af dem med i magasinet Medicoteknik.

Osteoporoseappen

Den første artikel handler om osteoporoseappen, der snart går i test. Appen er en del af Mit Forløb og er målrettet kvinder mellem 50 og 65 år, der har fået konstateret knogleskørhed uden et forudgående knoglebrud. I appen kan hun få skræddersyet information og sygdommen og information om, hvordan hun kan forebygge knoglebrud.

Det bliver også muligt at få svar på skanning via appen, følge et 12-ugers træningsprogram, få viden om knoglevenlig kost og blive mindet om sin medicin, hvis hun får det. Osteoporoseappen er en del af Pernille Ravn Jakobsens ph.d.-projekt.

Læs artiklen om osteoporoseappen

Den Generiske Telemedicinske Platform (GTP) og GERI-kufferten

Den anden artikel i maj måneds Medicoteknik handler om den Generiske Telemedicinske Platform (GTP) og GERI-kufferten.

GERI-kufferten hjælper med at forebygge indlæggelser blandt ældre borgere. Kufferten indeholder bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt og udstyr til blodprøver, så hjemmesygeplejersken kan foretage målinger i hjemmet hos den ældre og dele data på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet.

GERI-kufferten understøtter kommunernes indsats for tidlig opsporing og gør det muligt at sætte behandling i gang tidligere og derved forebygge indlæggelser.

Læs artiklen om den Generiske Telemedicinske Platform og GERI-kufferten

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-er-med-i-denne-maaneds-medicoteknik/

maj 31 2017

– Hoftepatienter klædes på til at klare sig selv

I seneste udgave af nyhedsbrevet Sund Forskning kan du læse om ph.d.-studerende og udviklingssygeplejerske Charlotte Myhre Jensens projekt om telemedicin til patienter med hoftebrud.

Hun har opdaget, at hoftebrudspatienter ofte havner i en form for livskrise og efterspørger empati og individualiseret viden frem for mere håndfast teknologi som et kaldeapparat eller faldsensor. Deres behov for tryghed og information kan opfyldes via appen Mit Forløb, hvor de får adgang til video, tegninger og korte tekster.

Læs artiklen fra Sund Forskning.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/hoftepatienter-klaedes-paa-til-at-klare-sig-selv/

maj 30 2017

– Mit Forløb sikrer pris til forskningsstuderende

Mit Forløb bliver brugt på stadig flere afdelinger og patientforløb på OUH, og senest har prægraduat forskningsårsstuderende, stud.med. Kristian Kreiberg fået en pris for sin præsentation på kongressen C1 Inhibitor Deficiency Workshop i Budapest.

Kongressen handlede om den sjældne, arvelige sygdom HAE (hereditært angioødem), der viser sig som voldsomme hævelser udvendigt og indvendigt i kroppen. OUH har det nationale kompetencecenter for behandling og stiller appen Mit Forløb til rådighed for patienterne, så den enkelte kan se oplysninger om sit forløb samt finde generelle oplysninger om HAE.

Kristian Kreiberg modtog prisen for  for sin præsentation Smartphone application to record data on attack and treatment patterns in patients with hereditary and acquired angioedema: findings from a Danish cohort.

Til kongressen deltog bl.a. også to sygeplejersker fra OUH, der også havde medbragt en poster om Mit Forløb.

Læs mere om appen Mit Forløb

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mitforloeb-priskonference/

maj 29 2017

– GERI-kuffert kan forhindre indlæggelser

Pilotprojektet med GERI-kufferten i Svendborg Kommune er afsluttet, og kufferten er klar til også at rejse ud til de ældre i Nordfyns, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune.

Mens forårssolen skinnede fra en skyfri himmel, var specialister i ældres sygdomme, ældrerådsmedlemmer og kommunalpolitikere samlet på Midtfyn for at udveksle erfaringer og blive klogere på, hvordan GERI-kufferten kan integreres i kommunerne.

Med GERI-kufferten kan hjemmeplejens sygeplejerske udføre forskellige målinger og tage prøver i hjemmet hos den ældre. Resultaterne bliver synlige for den ældres egen læge med det samme, og sygehuset kan også læse resultaterne, hvis de har kontakt til den ældre. GERI-kufferten gør det muligt at gribe ind tidligere, hvis den ældre viser tegn på nedsat funktionsevne, så man kan iværksætte behandling og derved forebygge indlæggelse.

Svendborg Kommune har oplevet, at GERI-kufferten understøtter arbejdet med triagering og bidrager til en højere faglighed blandt de ansatte i hjemmeplejen. Med GERI-kufferten kan hjemmeplejen reagere på de små symptomer og få objektive tegn på, om den ældre rent faktisk er blevet dårligere. Når målingerne er tilgængelige på tværs af hjemmepleje, sygehus og den praktiserende læge, giver det et bedre samarbejde og derved bedre og mere sammenhængende behandling for den ældre.

At undgå indlæggelser er en gevinst for borgeren og de pårørende, da det aldrig er sjovt at være syg og slet ikke at skulle indlægges. Men det er også en gevinst for kommunen, der sparer udgiften til indlæggelsen, og for sygehuset, hvor sengepladserne bliver færre. Der er altså både en gevinst i livskvalitet for den enkelte og en økonomisk gevinst.

 

Fakta: GERI-kuffert

GERI er en forkortelse for geriatri – læren om alderdommens sygdomme. Kufferten indeholder bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt og udstyr til blodprøver.

GERI-kufferten er udviklet i samarbejde med virksomheden EWII Telecare og Syddansk Sundhedsinnovation, og det er Svendborg Kommune, Geriatrisk afdeling og Innovationsenheden på OUH, der har gennemført et pilotprojekt i det forløbne år.

Læs mere om projektet med GERI-kufferten

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/geri-kuffert-kan-forhindre-indlaeggelser/

maj 24 2017

– PhD Defence for Anne-Kirstine Dyrvig, June 1st

On Thursday June 1st Anne-Kirstine Dyrvig will defend her PhD thesis at an open afternoon session – everyone is invited to join!
The event takes place at Dalum Landbrugsskole Auditorium ”Høresalen” from 14.00 to approx. 16.30.
The title of Anne-Kirstine’s thesis is “Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity” and it builds on some of the telemedicine projects and MAST evaluations that CIMT has been involved in over the past few years.
We are so excited for Anne-Kirstine and look forward to congratulating her after the oral defence!
The full invitation to the event can be found here: PhD announcement Anne-Kirstine Dyrvig

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/phd-defence-ak_dyrvig/

maj 19 2017

– Apples globale chef for sundhedsområdet besøger OUH

Flere års erfaringsudvekling og gode relationer har ført til, at den globale IT-virksomhed Apple d. 22. maj sender sin øverste chef for sundhedsområdet til Odense for at lære mere om OUHs arbejde med  apps og mobile løsninger til patienter og personale.

OUH har i mange år haft et stærkt fokus på digitalisering og implementering af innovative løsninger så som telemedicin og videokonference til gavn for patienter og personale. I de seneste år er det især gået stærkt med implementering af apps til at kommunikere med patienter og til at skabe smidige arbejdsgange på hospitalet.

Ved flere lejligheder har direktører og innovationskonsulenter fra OUH afholdt møder med ledende personer fra Apples sundhedsteam, som har udtrykt stor beundring for den måde, OUH arbejder med brugerdreven udvikling og lynhurtig implementering af mobile løsninger, som de kliniske afdelinger efterspørger.

Disse møder har nu ledt til, at Apples øverste chef for sundhedsområdet, Brian Gardner, besøger Odense mandag d. 22. maj for at se med egne øjne, hvordan OUH udnytter nutidens digitale muligheder til at sætte patienten først og skabe en smidig organisation.

Brian Gardner har tidligere arbejdet med mobil teknologi til sundhedsvæsenet i den anerkendte amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente’s, hvor han var leder for deres Mobility Center of Excellence, og hans besøg på OUH sker, fordi Apple overvejer at inddrage OUH i deres internationale portefølje af referencekunder, som er pionerer inden for brugen af apps og mobil teknologi på sundhedsområdet.

Under besøget får han lejlighed til at tale med medarbejdere, som benytter apps i det daglige arbejde til at kommunikere med patienter og til at forbedre interne arbejdsgange og frigive tid til patientnære opgaver. Derudover skal han være med til at lancere et projekt, hvor kliniske afdelinger og kommuner får mulighed for at afprøve hjemmemonitorering af forskellige patientgrupper via apps og trådløst udstyr i regi af CoLab Odense, som er et samarbejdsforum til afprøvning af ny teknologi for OUH og Odense Kommune.

 

Nogle af de  OUH-apps, som Apple især er imponerede af, er app’en Mit Forløb, som bruges til at støtte patienterne undervejs i deres patientforløb og sikre god kommunikation med hospitalet,  og Knoglebogen, som giver det kliniske personale hurtig og nem adgang til vejledninger og instrukser.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/apples-globale-chef-for-sundhedsomraadet-besoeger-ouh/

maj 15 2017

– MitForløb har været i avisen

Fyens Stiftstidende har skrevet en artikel om, hvordan app’en MitForløb hjælper en kommende mor med at finde svar på de mange spørgsmål, der melder sig i løbet af en graviditet.

Læs artiklen

Læs om MitForløb

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mitforloeb-i-avisen/

maj 05 2017

– “Citizen Science”; OUH og SDU lod borgerne beslutte hvad der skal forskes i

Hvert år bruger Odense Universitetshospital over 200 millioner kroner på forskning, men i år valgte man at prøve en ny tilgang til vurdering af, hvilke projekter, der skal modtage midler.

Hospitalets forskningsråd udvalgte fem sundhedsfagligt relevante og bevillingsværdige forskningsprojekter, og i samarbejde med SDU og Tv2 Fyn, blev projekterne lagt op til afstemning, hvor alle fynboer kunne være med til at vurdere, hvilket projekt, der skulle modtage op til 1 mio. kr. i forskningsstøtte.

 

CIMT-forsker med i de fem udvalgte projekter

Forsker i CIMT, Mette Juel Rothmann, ph.d. og forskningssygeplejerske, Endokrinologisk Afdeling M, var en af de fem udvalgte forskere, hvis projekt var med i opløbet.

Mette Juel Rothmann, ph.d. og forskningssygeplejerske, Endokrinologisk Afd. M, OUH

Mettes projekt “Telemedicinske konsultationer for patienter med diabetes eller stofskiftesygdomme” har til formål at afklare, om video-konsultationer for patienter med diabetes eller stofskiftesygdomme kan
indføres som et fast tilbud til patienterne, hvilket er noget afdelingen har eksperimentert lidt med
i det sidste års tid.

Tv2 Fyns hjemmeside kan man blive klogere på Mettes projekt og de andre udvalgte forskningsprojekter, der kæmpede om forskningsmidlerne.

Vinderen blev  Hans Mickley, professor og overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling B og hans projekt Hjertestarter – brug af frivillige førstehjælpere ved hjertestop. Projektet skal teste udbyttet af en model, hvor frivillige førstehjælpere ved hjælp af et GPS system guides frem til både lokalisationen af hjertestoppet og den nærmeste hjertestarter, for på den måde at øge andelen af borgere, som overlever et hjertestop. I dag er overlevelsesraten kun på 15% i Danmark, så der er bestemt plads til forbedringer på området.

Stor interesse blandt offentligheden

Prisen og forskningsmidlerne blev uddelt d. 1. maj 2017 ved et TV2 Fyn-transmitteret gallaarrangement
på Svendborg Sygehus.

I afstemningsperioden havde over 12.000 personer stemt på ét af de fem nominerede forskningsprojekter, og TV2 Fyns videoer om projekterne er blevet set over 250.000 gange. På den baggrund vurderer Kim Brixen, direktør på OUH og formand for hospitalets forskningsråd, at det nye og mere borgerinddragende koncept har gavnet både patienter og forskere.

Alle har grund til at glæde sig
”Stort tillykke til Hans Mickley og hans team, men faktisk har alle forskerne, borgere og patienter grund til at glæde sig. Vores ambition var at inddrage fynboerne mere i den lokale sundhedsforskning, og med så stor opmærksomhed må det siges at være lykkes. Vi får bedre forskning, der er lettere at omsætte til konkret behandling ved at have borgerne og patienterne
med i maskinrummet, og vores fem nominerede forskergrupper har i processen fået mange
spørgsmål og brugbare tilbagemeldinger fra borgerne”
, siger Kim Brixen, som er åben over for
at gentage ”Et sundere Fyn” næste år igen.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/citizen-science-ouh-og-sdu-lod-borgerne-beslutte-hvad-der-skal-forskes-i/

apr 28 2017

– Jane Clemensen vinder pris som Årets Forsker

Jane Clemensen, klinisk forskningsleder i CIMT har i denne uge fået titlen som Årets Forsker ved det Sundhedsfaglige Fakultet på Syddansk Universitet. 

Prisen fik Jane for sin forskning i telemedicin med udgangspunkt i participatory design-metoden, hvor de personer, som emnet berører, involveres direkte i både udviklings- og implementeringsprocesser i løbet af forskningsprojektet. 

Prisen blev overrakt af Institutleder Kirsten Ohm Kyvik ved en ceremoni på Fyens Stiftstidende d. 27. april 2017.

Læs mere om Kirsten Kyviks begrundelse for at indstille Jane til prisen og Janes egne ord om kåringen her.

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/jane-clemensen-vinder-pris-som-aarets-forsker/

apr 18 2017

– CIMT-forskere bidrager til ny bog om velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet En netop revideret udgave af bogen Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet stiller skarpt på udviklingen på det velfærdsteknologiske områder, bl.a. gennem kapitler om hvordan brugerne kan inddrages i udviklings- og implementeringsprocesser, tværsektorielle udviklingsprojekter samt gennem eksempler på velfærdsteknologi.

Adskillige forskere fra CIMT har bidraget til bogens kapitler:

 • Kapitel 5 – Velfærdsteknologi og brugerdeltagelse i sundhedsvidenskabelig forskning
  Af Mette Juel Rothmann, Jane Clemensen, Dorthe Boe Danbjørg, Kristina Garne Holm, Pernille Ravn Jakobsen og Charlotte Myhre Jensen
 • Kapitel 10 – Genoptræning – online
  Af Pernille Ravn Jakobsen
 • Kapitel 12 – Udvikling af velfærdsteknologier på tværs af sektorerne
  Af Mette Damkjær Syse

Se og køb bogen hos Gads Forlag her

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-forskere-bidrager-til-ny-bog-om-velfaerdsteknologi-i-sundhedsvaesenet/

apr 07 2017

– Karen Andersen-Ranberg udnævnt til professor i geriatri

Karen Andersen-Ranberg, ph.d. og specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk Afd., Odense Universitetshospital er udnævnt til professor i geriatri ved Klinisk Institut, SDU.

Karen har arbejdet med forskning og udvikling inden for geriatrien siden 1992, både nationalt og internationalt, og har i de seneste år været initiativtager til en lang række projekter omkring telemedicin til behandling og tidlig opsporing for ældre borgere.

CIMT og Karen har samarbejdet i en årerække, senest i projekterne PAATH og GERI-kufferten, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Karen!

Læs mere om Karen og professorudnævnelsen på OUHs hjemmeside.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/karen-andersen-ranberg-udnaevnt-til-professor-i-geriatri/

apr 06 2017

– “Harnessing Big Data in Health” – A talk by Kevin Dean, Odense, April 26

EVERYONE’S WELCOME!

On Wednesday April 26 Kevin Dean will be in Odense where he will give a talk called “Harnessing Big Data in Health” based on his extensive experiences with health innovation and using intelligent data systems in healthcare.

The event is free but requires registration: http://webpay.sdu.dk/system/kevindean

Read more about the event in this flyer

 

Kevin is a long-time collaborator of CIMT and is currently a visiting professor at the Maersk Institute at University of Southern Denmark and CIMT.
Read more about Kevin and his vast experience here.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/harnessing-big-data-in-health-a-talk-by-kevin-dean-odense-april-26/

apr 01 2017

– CIMT formaliserer forskningssamarbejde med amerikanske universiteter

Forskere fra CIMT har de sidste tre år været med i forskningssamarbejdet TTRN; Transatlantic Telemedicine Research Network, i samarbejde med Birthe Dinesen fra Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet og en række amerikanske telemedicinforskere.

Det var bl.a. i den forbindelse, at Kristian Kidholm, samfundsøkonomisk forskningsleder i CIMT var på forskerophold ved UC Berkeley i efteråret 2015.

 

I foråret 2017 blev dette samarbejde formaliseret gennem underskrivelsen af en 5-årig samarbejdsaftale, hvor de fire universiteter (SDU, Aalborg Universitet, UC Berkeley og UC Davis) har forpligtet sig til at samarbejde om tværfaglig forskning i telemedicin mellem forskere i USA og i Danmark, bl.a. gennem udveksling af ph.d.-studerende og fælles publikationer og forskningsprojekter. Faktisk har forskerne i netværket allerede udgivet én publikation sammen i 2016; Personalized Telehealth in the Future: A Global Research Agenda. Se http://www.jmir.org/2016/3/e53/

Et af de første konkrete resultater af aftalen vil være afholdelsen af et ph.d.-kursus for danske og amerikanske studerende i netværket i Aalborg i august/september 2017, hvor både Jane Clemensen og Kristian Kidholm fra CIMTs forskningsledergruppe skal undervise.

Netværket forventer desuden at afholde en konference i USA senere på efteråret.

Spørgsmål til CIMTs medvirken i TTRN kan henvendes til forskningsleder Kristian Kidholm på kristian.kidholm@rsyd.dk.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-formaliserer-forskningssamarbejde-med-amerikanske-universiteter/

mar 20 2017

– Årsrapport for CIMTs aktiviteter i 2016 er nu offentliggjort

Som tidligere år, har CIMT samlet en årsrapport med information om aktiviteter på både forsknings-, projekt- og implementeringssiden af vores arbejde. Læs bl.a. om nye og afsluttede projekter, en markant stigning i antallet af publikationer samt nye strategier for innovation på OUH og forskning i CIMT.

Læs rapporten her: Årsrapport 2016

(rapporten læses bedst som pdf i browser, da der er mange ‘læs mere’ links – husk at åbne links i ny fane for ikke at komme væk fra rapporten)

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/aarsrapport-2016/

mar 02 2017

– InnoEvent 2.0 er lige om hjørnet – Årets tema: Demens

InnoEvent er en årlig begivenhed i Odense, hvor et stort antal studerende fra University College Lillebælt (UCL), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) og Syddansk Universitet (SDU) sammensættes i tværfaglige grupper og arbejder på at udvikle konkrete løsninger til udfordringer/cases stillet af sundhedsprofessionelle fra kommuner og sygehuse.

InnoEvent 2017 finder sted fra 13.-17. marts.

I år er temaet for InnoEvent demens, og de fire cases, som de studerende skal arbejde med, tager alle udgangspunkt i dette.
De fire cases er:

 1. Vejen fra mistanke til diagnose
 2. Det gode liv i eget hjem
 3. Det gode liv i en demensbydel
 4. Det gode indlæggelsesforløb

De 4 cases er stillet i samarbejde med Odense Kommune, OUH og OK-fonden.

 

Hvis man er interesseret i at deltage i InnoEvent selvom man ikke er studerende eller med i dommergruppen, er der flere forskellige muligheder for dette, som du kan se et overblik over i dette dokument: Programme for interested parties, InnoEvent 2017

 

Invitation til særlig dialogmøde i forbindelse med InnoEvent

Odense  kommune, CoLab Odense og Welfare Tech arrangerer onsdag et Dialogmøde samt messe, hvor virksomheder kan møde deres “kunder” og brugere – sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende – for at indgå i dialog med dem omkring deres løsninger.
Tilmeld dig og se programmet for dette særlige event her: http://www.welfaretech.dk/arrangementer/2017/marts/dialogmoede-loesninger-til-reduktion-af-uro-for-personer-med-demens

 

Læs mere om InnoEvent på EALs hjemmeside: https://www.eal.dk/innoevent-odense

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/innoevent-2-0-er-lige-om-hjoernet-aarets-tema-demens/

feb 13 2017

– Forskere fra CIMT bidrager til bog om innovation i sundhedsvæsnet

I takt med at innovationsteknikker vinder indpas i sundhedsvæsnet har Gads Forlag netop udgivet bogen Innovation i Sundhedsvæsnet.
Bogen introducerer og beskriver et teoretisk fundament for innovation, og giver også konkrete eksempler på, hvordan innovation i sundhedsvæsnet praktiseres og hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed.

Pernille Ravn Jakobsen og Uffe Kock Wiil, der er begge er tilknyttet  CIMT, har bidraget til bogen med et kapitel, der omhandler innovation når det kombineres med forskning. I kapitlet zoomes ind på krydsfeltet mellem forskning og innovation, og man får et indblik i Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt Patient@home.
Til sidst i kapitlet beskrives Pernilles ph.d.-projekt, som et eksempel på hvordan man arbejder i dette krydsfelt, og hvordan forskere og brugere i sundhedsvæsnet sammen med private virksomheder kan designe og udvikle en app til kvinder med osteoporose.

 

Mere info om bogen fås på forlagets hjemmeside: http://gad.dk/innovation-i-sundhedsvæsnet

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/bog-om-innovation-i-sundhedsvaesnet/

jan 24 2017

– Tre forskningsprojekter sætter fokus på løsninger til borgere med knogleskørhed

Ph.d.-studerende Pernille Ravn Jakobsen med illustrationer af en kommende mobil-app’s funktioner.

Den kroniske sygdom osteoporose (kaldet knogleskørhed daglig tale) rammer over 40% af danske kvinder og over en halv million danskere menes at lide af sygdommen. Osteoporose medfører en stor risiko for knoglebrud, især i hofter og ryg, men mange danskere følger ikke den anbefalede behandling og har svært ved at vænne sig til et mere “knoglevenligt” liv efter diagnosen.

For at hjælpe de mange borgere, som befinder sig gråzonen mellem at være patient og borger, da der ikke opleves mange symptomer på sygdommen indtil man rammes af et knoglebrud, har forskere på Odense Universitetshospital igangsat hele tre forskningsprojekter, som skal undersøge, hvordan denne gruppe kan støttes bedre ved hjælp af moderne teknologi.

De tre projekter har fokus på henholdsvis ny-diagnosticerede kvinder, patienter som har oplevet hoftebrud samt patienter som lever med sammenfald i ryggen på grund af osteoporose.

Alle tre projekter støttes af Patient@home og gennemføres af ph.d.-studerende Pernille Ravn Jakobsen, ph.d.-studerende Charlotte Myhre Jensen samt adjunkt & klinisk sygeplejeforsker Mette Rothmann. Klinisk forskningsleder i CIMT Jane Clemensen er involveret i alle projekterne, som benytter participatory design-metoder til at afdække målgruppens behov i forhold til hvilken løsning, de har brug for, og hvordan denne skal udformes.

Du kan læse mere om de tre projekter her på hjemmesiden samt i en artikelserie på Patient@homes hjemmeside:

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskningsprojekter-knogleskoerhed/

jan 09 2017

– Kristian Kidholm udpeget til ekspertpanel i Norges Forskningsråd

Forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm er udpeget af Norges Forskningsråd til at deltage i et ekspertpanel inden for ”innovasjonsprosjekter i offentlig sektor”.

Kristian skal således bistå Forskningsrådet med vurdering af ansøgninger til en innovationspulje på 50 mill. NKR: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/kidholm-i-norges-forskningsraad/

jan 05 2017

– Projekt om patient-rapporterede oplysninger (PRO) får 1,7 mio. af Sundheds- og Ældreministeriets PRO-pulje

Som et led i Finansloven er der afsat penge til at Sundheds- og Ældreministeriet skal støtte projekter i de danske regioner, hvor sygehuse i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis, anvender PRO i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde.

Blandt de 12 ansøgninger har seks projekter modtaget støtte, herunder tre i Region Syddanmark.

Det ene projekt, som har modtaget støtte fra puljen, hedder Den PRO-Aktive Patient, og foregår i samarbejde mellem CIMT, Kardiologisk Ambulatorium på OUH Svendborg Sygehus samt Svendborg Kommunes sundhedshus, som tilbyder et udvidet hjerterehabiliteringstilbud til borgerne. Projektet er rettet mod patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom, og har til formål at finde patienter med udvidet behov for hjælp til at følge anbefalinger om rygestop, vægttab, motion og medicin compliance samt screene for angst og depression, og afprøve PRO-metoder til disse patienter.

I dag er PRO primært udbredt inden for sygehussektoren, men med puljen har ministeriet ønsket også at inddrage kommuner og almen praksis.
For  Marie-Louise Krogh, der står i spidsen for projektet på OUH, bliver det især interessant at se, om gevinsterne ved PRO er de samme i almen praksis, som de er i sygehusvæsenet:

Det er spændende, om sektorerne har samme fokus på, hvor patienten er henne i hele PRO-konceptet. En del af processen i vores projekt er at finde ud af, om primær- og sekundærsektoren ønsker at benytte sig af samme PRO-skema, og hvordan arbejdsgangene mellem sektorer adskiller sig fra hinanden. Der er ingen soleklar løsning. Samtidig handler projektet om, om vi tør overlade ansvar til patienterne. Det er et spændende perspektiv. Jeg er overbevist om, at patienter kan meget mere, end vi lader dem gøre i dag, fortæller Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent på OUH.

Projektet starter i foråret 2017. Mere information vil være tilgængelig her på siden løbende.

Læs mere om puljen og de udvalgte projekter på det nationale PROM-partnerskabs hjemmeside.

 

 


Hvad er PRO og PROM?

PRO (Patient Reported Outcomes) er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO er rapporteret direkte af patienten. PRO findes i engelsksproget litteratur og betegnes i nogle sammenhænge som PROM (Patient Reported Outcome Measures).

Læs mere: https://www.cancer.dk/PROMpartner/hvad-er-pro/hvad-er-pro/

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/projekt-pro-pulje-sum/

jan 03 2017

– CIMT-forsker inspirerer kvinder i Korea

I løbet af 2016 har Udenrigsministeriets Innovation Centre Denmark i Seoul promoveret danske kvinder, som er aktive som iværksættere og forskere gennem en artikelserie om hvordan kvinder matcher karriere med privatlivet i Danmark.

Pernille Ravn, ph.d.-studerende i CIMT, har været en del af artikelserien, og i december 2016 var hun inviteret til Korea for at tale om sit arbejde på konferencen ”Policy Forum on Gender Equality – Cooperation between Korea and Nordic Countries”.

UC Syd, hvor Pernille arbejder som lektor, har skrevet en artikel om dette, som du kan læse her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forsker-inspirerer-kvinder-i-korea/

dec 21 2016

– CIMT-artikel udvalgt som “High-impact Article of 2016” af tidsskriftet Telemedicine and e-Health

Artiklen fra 2015  ”Cost-Utility Analysis of a Cardiac Telerehabilitation Program: The Teledialog Project” med to CIMT-forskere som medforfattere, som blev udgivet i et af de mest estimerede telemedicin-tidsskrifter i verden – Telemedicine and e-Health – er blandt de artikler, som tidsskriftet udpeger som High-Impact articles i 2016, sammen med kun fem andre artikler. 

Vurderingen baseres på antallet af gange, artiklen er læst på tidsskriftets hjemmeside.
Undersøgelsen i artiklen blev første gang præsenteret på ATA American Telemedicine Association-konferencen i Los Angeles i maj 2015.

Se listen over de seks high-impact artikler her: http://view.liebertpubmail.com/?qs=1b2d846b3cbb80eaffeb62f5b007c1853344021a0b4c654dbfabd82d68ff1eab8da67b85d6cf1726ee5d4a10e0ca0ab0ba12e8a463520b4df5d40624dfeb3c964fb67ee423924237

 

Artiklen ligger dags dato som nr. 5 over de mest læste artikler på tidsskriftets website i de sidste 12 måneder – og blandt de første fire er en abstract-samling og et interview – så den er stadig i top tre over peer-reviewed artikler på sitet.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/high-impact-article-of-2016/

dec 19 2016

– CIMT forskningsleder kritiserer kronik i Børsen for at simplificere det økonomiske potentiale ved sundhedsteknologi

I forbindelse med en kronik i Børsen, har Dagens Medicin snakket med CIMT forskningsleder Kristian Kidholm, som er kritisk over for forfatterens konklusioner, der bl.a. hævder at man let kan spare 20% på danske hospitaler med ny teknologi, og at hospitalerne er for langsomme til at tage nye teknologier til sig og høste de økonomiske gevinster, som ifølge ham er åbenlyse.

Kristian Kidholm påpeger bl.a. at »Det er fejlagtigt at fremstille danske sygehuse som et sted, hvor tiden står stille. Vi har set lyset for længe siden, vi er allerede førende internationalt, og vi er i gang med mange nye studier, hvor vi undersøger, om teknologierne virker, om patientsikkerheden er i orden, om patientoplevelsen er god og om de økonomiske konsekvenser er fornuftige.«

Læs artiklen med Kristian Kidholm her: http://dagensmedicin.dk/teknologi-ingen-genvej-to-pct-besparelse/

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskningsleder-kronik-borsen/

dec 16 2016

– MAST model validated through Delphi process and workshop with European hospital executives

On March 16th HTA consultants from CIMT held an international workshop for 20 hospital directors and other health executives from 12 European countries, as part of the SmartCare project.

The purpose of the workshop was to gain insight into whether the MAST model really supplies the knowledge about the effects of telemedicine that they need, when it comes to making decisions on telemedicine investments.

Based on the workshop and Delphi process applied in the validation process it became clear that the executives find the MAST model appropriate and relevant in assessing telemedicine solutions.

An article on the validation of the model has recently been published in the Journal of Telemedicine and Telecare

Read the article here: Validity of the Model for Assessment of Telemedicine: A Delphi study

 

Questions about the article and the MAST method can be directed to Kristian Kidholm, head of research and evalution in CIMT:  kristian.kidholm@rsyd.dk.

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mast-model-validated/

dec 16 2016

– CoLab Odense udgiver statusrapport for de første to års arbejde

CoLab Odense er et samarbejdsforum for OUH og Odense kommune, hvor begge parter – i samarbejde med relevante virksomheder – har mulighed for at teste og udvikle teknologier, der kan medvirke til at forbedre samarbejdet på tværs.

I en nyligt udgivet statusrapport kan du læse om alle de projekter, CoLab Odense og OUHs afdelinger i øjeblikket er involveret i, og blive klogere på hvordan CoLab arbejder i krydsfeltet mellem hospital, kommuner og private virksomheder.

Læs rapporten på CoLabs hjemmeside: http://www.colab-denmark.dk/nyheder/colab-odense/2016/status/

CoLab Odense har kontor sammen med innovationsenheden på OUH og arbejder tæt sammen med det kliniske personale om at afdække og beskrive behov og potentielle projekter, som efterfølgende igangsættes sammen med Odense (eller andre fynske) kommuner.

 – Læs mere om CoLab Odense her

En række af OUHs afdelinger har allerede haft gavn af CoLabs ydelser til at afprøve teknologi, som giver nye behandlingsmuligheder og nye måder at kommunikere med patienter og borgere på.
En af de afdelinger, som CoLab samarbejder med, er Afd. Y, der i øjeblikket tester, om dialysepatienter selv kan foretage de hyppige blodtryksmålinger og sende dem til hospitalet via en app, hvorved de kan undgå unødige ture til ambulatoriet for kontroller.

 

CoLab Odense er en del af den syddanske organisation CoLab Denmark, som leder en række lokale CoLabs i hele Region Syddanmark, som har hver sit fokus. Du kan læse mere om de forskellige CoLabs på den officielle hjemmeside.

Er du interesseret i at høre mere om hvordan CoLab Odense kan samarbejde med din afdeling om konkrete problemstillinger og mulige projekter?

Kontakt daglig leder i CoLab Mette Damkjær Syse på mette.syse@rsyd.dk.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/colab-odense-statusrapport-2016/

dec 14 2016

– Interviews med patienter former løsningen i ph.d.-projekt om support af patienter med hoftebrud

Ph.d.-studerende Charlotte Myhre Jensen forsker I, hvordan man kan understøtte patienter, som er blevet opereret for hoftebrud og udskrevet fra hospitalet. Projektet bygger på metoden Participatory Design, hvor målgruppen for projektet selv er med til at definere, hvilken løsning, der er behov for, inden projektet går i gang med at udvikle og teste en løsning.

I løbet af 2016 har Charlotte arbejdet med behovsafdækningen hos patientgruppen, og er nu klar til næste fase, hvor der skal udvikles og testes løsninger. Projektet har bl.a. modtaget støtte fra Patient@Home og indgår i denne portefølje, og netop nu kan man læse en kort artikel om Charlottes arbejde med Participatory Design og behovsafdækning på deres hjemmeside.

Læs artiklen her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/patienter-former-loesningen-i-phd-projekt/

dec 12 2016

– MAST-evaluering skal give adgang til nye markeder for dansk IT-virksomhed

Evalueringsmodellen MAST, som CIMT har været med til at udvikle og udbrede, er nu blevet så anerkendt internationalt, at firmaer bruger den som grundlag for at udbrede deres produkter til det europæiske marked.

Det danske IT-firma DoseSystem ApS har haft god succes i Danmark, og er nu klar til at forsøge sig på det internationale marked, først og fremmest Tyskland, og har valgt at blive en del af Patient@Home-projektet og få udført en MAST-evaluering af deres løsning, for at skabe konkret evidens for produktets egenskaber og værdi.

Læs mere på Patient@Homes hjemmeside.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mast-evaluering-skal-give-adgang-til-nye-markeder-for-dansk-it-virksomhed/

dec 05 2016

– Assessment and Evaluation is today’s theme for upscaling workshop on Active and Healthy Ageing at the South Denmark European Office

Today, Dec 5th, the South Denmark European Office is hosting a workshop as part of the work on Active and Healthy Ageing being done in the European regions.

The theme for the workshop is Evaluation and Assessment when it comes to implementation of new technology for the elderly population.
Among the speakers are Kristian Kidholm, Head of Socio-Economic Research in CIMT, who will be presenting the MAST model for evaluation of telemedicine. Kristian has already made his presentation available here: MAST Presentation – Brussels 05-12-16

See the full programme for the workshop in Brussels here.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/assessment-workshop-brussels/

nov 30 2016

– CIMT-forsker modtager 300.000 kr til forskningsprojekt om nyretransplantation

charlotte-nielsen-ewii-vaerdipulje-nov-2016

Ph.d.-studerende Charlotte Nielsen, som forsker i forbedring af nyretransplantationsforløbet med afsæt i patienter og pårørendes behov, er blevet tildelt 300.000 kr fra EWIIs Værdipulje.

Du kan læse om Charlottes projekt her.

Stort tillykke til Charlotte og hovedvejleder Jane Clemensen!

Læs mere om EWIIS Værdipulje og årets uddeling af midler her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-forsker-modtager-300-000-kr-til-forskningsprojekt-om-nyretransplantation/

nov 30 2016

– Evalueringsrapport for RoOS-projektet er nu tilgængelig

I 2015 og 2016 har to af OUHs afdelinger afprøvet og implementeret et nyt elektronisk system, som kombinerer selvbetjent digital ankomstregistrering for patienter med digital opgavestyring for medarbejderne i alle ambulatoriets funktioner. Systemet har forbedret både oplevelsen for patienten og arbejdsflowet for personalet, som er glade for at kunne følge patienternes vej igennem afdelingen og for at kunne både se og fordele arbejdsopgaver via både computer og mobile devices, hvilket gør deres arbejde mere smidigt og fjerner unødvendige post-it-sedler og mundtlige beskeder mellem medarbejderne.
Læs mere og se afslutningsrapporten her: Implementering af Ressource- og Opgavestyringssystemet RoOS

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/evalueringsrapport-for-roos-projektet-er-nu-tilgaengelig/

nov 16 2016

– CIMT deler erfaringer fra telemedicin-forskning på Norges største konference for eHelse

img_0281I disse dage løber konference EHIN-FH (EHelseINorge Future Health) af stablen i Oslo, og CIMT er med – primært fordi konferencen afholdes i samarbejde med den internationale konference European Telemedicine Conference, som OUH er medstifter af.

EHIN arrangeres af det norske sundhedsministerium og organisationen IKT-Norge, og sammen med ETC samler eventet i år mere end 1000 deltagere fra sundhedsorganisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder til to dage med erfaringsudveksling og sparring.

Forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm var inviteret til at tale på den norske del af konferencen, hvor han delte ud af sine erfaringer med at forske i effekterne af telemedicin – især de økonomiske effekter – et område, hvor nordmændene ikke er så langt fremme endnu.

Se Kristians oplæg her: avstandsoppfoelging-av-kronisk-syke

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-paa-ehin-oslo/

nov 11 2016

– CIMT udgiver første forskningsstrategi

I løbet af 2016 har forskningsledelsen i CIMT arbejdet på en fælles strategi for forskningsaktiviteterne forankret i CIMT.

Efter høringer og tilpasning til behov og ønsker hos både ledelser og forskere, er strategien nu klar til udgivelse.

Med strategien har CIMT nu en plan for mål og ønsker med forskningen i de kommende år. Centralt i strategien er beskrivelsen af innovationsprocessen, som tager udgangspunkt i udfordringer og problemer i klinikken og omfatter en udviklingsfase, en evalueringsfase, en implementeringsfase og en driftsfase. Forskningsenheden i CIMT har kompetencer indenfor alle faser, og understøtter innovationsprocesser på OUH ved at forske i alle faserne. På den måde er forskningsenheden i CIMT noget særligt, idet forskningen har som mål hele vejen igennem innovationsprocessen at medvirke til at OUHs tilbud til patienterne udvikles og forbedres.

Se forskningsstrategien her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-udgiver-foerste-forskningsstrategi/

okt 25 2016

– Mød CIMT på de internationale konferencer European Telemedicine Conference 2016 i Oslo og World of Health IT i Barcelona

etc16_banner_160x240pxOm kort tid løber årets European Telemedicine Conference af stablen i Oslo, og OUH og CIMT er igen i år med som arrangør af konferencen. Derudover er vi i år også godt repræsenteret i konferenceprogrammet, da to af CIMTs forskningsledere samt direktør Peder Jest skal moderere sessioner på det officielle ETC spor, og hele syv abstracts vedr. CIMTs forskning er optaget på Scientific Track på trods af over 70 submissions fra forskere i hele Europa. CIMT deltager med tre oplæg samt fire poster-præsentationer. Se det fulde program for konferencen på www.telemedicineconference.eu.

 

I slutningen af november (20-22 nov) afholdes også det europæiske event World of Health IT, bedre kendt som WoHIT, i Barcelona. Konferencen afholdes i år sammen med en række andre HIMSS-konferencer, bl.a. CIO Summit og Cybersecurity Summit. CIMT deltager med to personer i WoHIT, som en del af HIMSS Nordic Community, som holder workshop søndag d. 20. november. Kontakt innovationskonsulent Mette Maria Skjøth for mere information om dette event

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/moed-cimt-paa-etc-og-wohit/

okt 12 2016

– CIMTs erfaringer med evaluering af telemedicin præsenteres på e-Sundhedsobservatoriet 2016

HIMSS Turkey 2014 - Day 1

Lektor Kristian Kidholm, samfundsfaglig forskningsleder i CIMT

Torsdag d. 13. oktober skal Kristian Kidholm, forskningsleder i CIMT, holde præsentation på e-Sundhedsobservatoriet 2016 om emnet “Erfaringer fra evaluering af telemedicin”.

Præsentationen forsøger at sammenfatte resultaterne fra effekt-evalueringer i CIMT og i de nationale storskalaprojekter, og udpege de erfaringer vedr. effekt-evaluering, vi kan lære at projekterne.

Hent Kristians præsentation i pdf her: K Kidholm – Evaluering af telemedicin – præsentation e-sundhedsobs 2016obs-2016

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/evaluering-af-telemedicin-esundhedsobservatoriet2016/

okt 11 2016

– Oktober-konferencerne var et stort hit

fil-14-10-2016-12-01-26I sidste uge afholdtes CIMTs to konferencer i forbindelse med WHINN, Week of Health and INNovation i Odense.

Temaerne var telemedicinudrulning i Danmark samt innovative løsninger til hospitalshygiejne, og de to konferencer tiltrak hhv. 122 og 93 deltagere, og har modtaget meget positiv feedback.

Vi håber, at alle deltagere havde en god dag på konferencerne og fik en masse ny viden og nye kontakter med sig fra eventet.
Vi håber, at vi ses igen næste gang CIMT holder konference.

 

Læs mere og se præsentationer, deltagerlister og programmer for konferencerne her:

The True Story: Telemedicin i storskala i Danmark – hvad siger forskningen?: www.cimt.dk/konference2016/

– Læs også en kort artikel om konferencen på OUHs hjemmeside: www.ouh.dk/wm491715

 

Infection control and innovation – New solutions to old problems?: www.cimt.dk/conference2016-infectioncontrol/

billede-13-10-2016-15-05-40

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/oktober-konferencerne-var-et-stort-hit/

okt 02 2016

– Teknisk Forskningsleder i CIMT endelig udnævnt

Uffe Kock Wiil, professor. ukwiil@mmmi.sdu.dk

Uffe Kock Wiil, professor. ukwiil@mmmi.sdu.dk

Efter flere års samarbejde om Patient@Home og en række ph.d-projekter, er professor Uffe Kock Wiil nu blevet udnævnt til Teknisk Forskningsleder i CIMT.
Sammen med de eksisterende forskningsledere Jane Clemensen og Kristian Kidholm, skal Uffe være med til at sikre fortsat udvikling i CIMTs forskningsprofil og igangsættelse af innovative forskningsprojekter.

Læs mere om Uffe og hans forskningsaktiviteter her.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/teknisk-forskningsleder-i-cimt-endelig-udnaevnt/

sep 29 2016

– Poster om Mit Forløb-app’en til nyrepatienter vinder andenplads til international konference

En poster med præsentation af app’en Mit Forløb fra OUH har vundet prisen som den andenbedste poster på en international konference for nyre-specialister, som for nylig blev afholdt i Spanien.
 

Mit Forløb er en app, som informerer patienterne præcist om forhold før/under/efter mødet med OUH. Desuden kan klinikere kommunikere sikkert med patienterne i appen via beskedfunktion og video. Patienterne har desuden mulighed for at rapportere egenmålte data som fx vægt, blodtryk. Appen benyttes af afdelinger på OUH Odense og Svendborg, Sygehus Lillebælt og Esbjerg er på vej, og er udviklet af innovationskonsulenter og forskere i CIMT, som også står for udrulningen af app’en på OUH og resten af regionens sygehuse.
Læs mere om Mit Forløb her.
 

Posteren blev præsenteret af klinisk sygeplejespecialist Mona Storm fra Nyremedicinsk Afdeling Y, på konferencen 45th EDTNA/ERCA International Conference, hvor den vandt prisen som andenbedste poster.
 

Evalueringsarbejdet, der ligger bag posteren, er udført af MTV-konsulent Mette Horup, Innovationskonsulent Lise Kvistgaard Jensen og leder af MTV-enheden, Lektor og forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm.
 

 Se posteren i fuld størrelse.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/poster-om-mit-forloeb-appen-til-nyrepatienter-vinder-andenplads-til-international-konference/

sep 18 2016

– CIMT deltager i internationalt projekt med Sundheds- og Ældreministeriet samt sundhedsmyndighederne i Mexico

I april 2016 besøgte præsident Enrique Peña Nieto og repræsentanter fra mexicanske ministerier og virksomheder Danmark på officielt statsbesøg – det første nogensinde af en mexicansk præsident. Under besøget indgik Danmark og Mexico en lang rækker samarbejdsaftaler, som skal styrke forholdet og ikke mindst det forretningsmæssige samarbejde mellem de to lande, bl.a. inden for områderne sundhed, energi og klima.

Læs om de indgåede aftaler her

Under statsbesøget underskrev repræsentanter for de to lande en række konkrete underaftaler på sundhedsområdet, som efterfølgende har resulteret i igangsættelse af flere projekter inden for både diabetes og styrkelse af den mexicanske primærsektor. OUH er inviteret med i to af disse projekter grundet hospitalets ekspertise inden for diabetes og anvendelse af sundhedsteknologi.

Det ene af de igangsatte projekter er et såkaldt “strategisk sektorsamarbejde” med titlen “Strategic Sector Cooperation (SCC) between Denmark and Mexico on strengthening primary healthcare”, hvis aftale blev underskrevet af Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde og den mexicanske udenrigsminister Claudia Ruiz Massieu Salinas. Til dette projekt er CIMT inviteret til at deltage som ekstern konsulent. De øvrige deltagere i projektet kommer fra Sundheds- og Ældreministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Derudover deltager danske læger i projektet for at bidrage med viden og ekspertise om den danske primærsektor.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om det strategiske sektorsamarbejde her

SCC-projektet har til formål at understøtte implementeringen af en sundhedsreform i Mexico, hvor der er fokus på at styrke den primære sektor i landet, bl.a. ved at arbejde systematisk med henvisninger, styrke kompetencerne hos frontpersonalet samt digitalisering og brug af sundhedsteknologi, herunder telemedicinske løsninger. CIMTs rolle bliver at videregive erfaringer om arbejdet med sundhedsteknologi, herunder også evaluering af teknologi og modeller til evaluering som fx MAST-modellen, udviklet af forskere på OUH.

Projektet løber frem til år 2018, og i den periode skal de danske og mexicanske projektgrupper mødes af flere omgange, både i Danmark og Mexico, for at udveksle erfaringer, afholde workshops og arbejde med løsningsmodeller, der kan understøtte implementeringen af den mexicanske reform, der har kørt som pilotprojekt i 4 stater, men nu skal udrulles til de øvrige 28.

Det officielle kick-off på projektet finder sted i uge 38, hvor det danske projektteam drager til Mexico for at være med til den officielle start på udrulningen af det nye system i de resterende mexicanske stater. I løbet af ugen vil der være både workhops og site visits til sundhedsinstitutioner i staten Guanajuato, en af de 4 pilot-stater, for at se med egne øjne, hvad reformen indebærer og hvordan Danmark bedst kan bidrage til forløbet.

 

Kontaktperson i CIMT:

Lea Bohn
Innovationskonsulent, som tidligere har studeret og arbejdet i Mexico
lea.bohn@rsyd.dk

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-sum-mexico-projekt/

sep 14 2016

– Ronald F. Dixon, medical director at Massachusetts General Hospital, joins CIMT as adjunct ass. professor

dixon1_headshotIt is our pleasure to announce that Dr Ronald F. Dixon, medical director at Massachusetts General Hospital and assistant professor at Harvard Medical School has joined the research group in CIMT as an adjunct ass. professor and will be working with us for the next five years.

Dr. Dixon has been working with applied telehealth and investigations of new telemedical applications for more than 9 years, for the benefit of clinicians and patients in both Massachusetts, California and Singapore.The collaboration with CIMT will especially focus on Dr. Dixon’s work with telemedicine seen from a practical perspective and how to move telemedical projects from pilots to clinical practice. The aim is to collaborate on identifying, selecting and evaluating appropriate tools and strategies for telehealth technology adoption and scaling, with an eye on improved patient experience and outcomes as well as improved conditions for hospital staff.

Read more about Dr. Dixon and the collaboration with CIMT here.

 

To initiate the collaboration Dr. Dixon will come to Denmark in October of 2016 to meet with his new colleagues in CIMT at both the University of Southern Denmark and Odense University Hospital.
During his visit he will also hold an inaugural seminar in the afternoon of October 11th to which everyone interested is invited.
See the invitation here: Invitation to inaugural seminar Dr. Ronald F. Dixon

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ronald-dixon-joins-cimt/

sep 07 2016

– Inaugural seminar for professor Jan Stener Jørgensen

On September 23rd professor Jan Stener Jørgensen will have his Inaugural seminar at the University of Southern Denmark.

Jan Stener is professor in clinical obstetrics at the Department of Obstetrics and Gynaecology , Odense University Hospital, at the Research Unit of Obstetrics and Gynaecology, Department of Clinical Research, SDU, and at the Centre for Innovative Medical Technologies (CIMT).

See the invitation for the seminar here.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/inaugural-seminar-for-professor-jan-stener-joergensen/

aug 04 2016

– Region Syddanmark blandt EUs syv bedste regioner når det kommer til sund og aktiv aldring

Europakommissionens innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring, EIP on AHA, har netop uddelt stjerner til Europas regioner baseret på deres indsats for at skabe gode rammer for sund og aktiv aldring, og her scorede Syddanmark topkarakterer sammen med kun 6 andre regioner.

Læs mere her: http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/service-menu/aktuelt/2016/juli-dec2016/topkarakter-til-syddanske-indsats-for-sund-og-aktiv-aldring/

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/region-syddanmark-blandt-eus-syv-bedste-regioner-naar-det-kommer-til-sund-og-aktiv-aldring/

jul 25 2016

– CIMT blander sig i lokaldebatten

Med en kronik skrevet af forskningslederne Jane Clemensen og Kristian Kidholm, i samarbejde med direktør Peder Jest, blandede CIMT sig i løbet af sommeren i den lokale fynske debat med en kronik i avisen Fyens Stiftstidende d. 18. juli.

Kronikken handlede om hvordan telemedicin og anden ny teknologi er med til at bane vejen for mere fleksibel, individuel og moderne behandling af patienter på OUH.

Læs kronikken her. 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-blander-sig-i-lokaldebatten/

jul 24 2016

– Mit Forløb-app’en gør indtog i fynsk kommune

App’en Mit Forløb, som er udbredt på over 13 afdelinger på OUH og har flere end 5000 patienter som brugere, er nu også blevet taget i brug af Nyborg Kommune i et samarbejde mellem kommunen og CoLab Odense.

Nyborg Kommune bruger app’en til at kommunikere med gravide borgere fra kommunen som led i et kursusforløb for førstegangsfødende.

Avisen Fyens Stiftstidende bragte for nylig en kort artikel om løsningen, som kan ses her (klik for større billede).

App til gravide Nyborg, billede af artikel i FS

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/mit-forloeb-appen-goer-indtog-i-fynsk-kommune/

jul 07 2016

– Artikel om Osteoporose-app og forskningsprojekt i Sund i Syd

Ph.d.-studerende Pernille Ravn Jakobsen med illustrationer af den kommende mobil-app's funktioner.

Ph.d.-studerende Pernille Ravn Jakobsen med illustrationer af den kommende mobil-app’s funktioner.

I årets 2. nummer af Region Syddanmarks magasin Sund i Syd kan man læse en 3-sides artikel om Pernille Ravn Jakobsens ph.d.-projekt, med fokus på hvilke fordele projektets resultat – en nyudviklet mobil-applikation – kan give for kvinder diagnosticeret med osteoporose, også kendt som Knogleskørhed.
Se artiklen her:
 
Klik her for at læse mere om Pernilles projekt.

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/artikel-om-osteoporose-app-og-forskningsprojekt-i-sund-i-syd/

jun 29 2016

– Registrering åben til CIMTs to konferencer i efteråret – Reserver din plads i dag!

I forbindelse med WHINN – Week of Health and INNovation – i Odense til oktober, afholder CIMT to konferencer, hhv. en national konference om telemedicin i storskala samt en international konference med fokus på innovation inden for hospitalshygiejne.

Programmerne til begge konferencer er klar og registreringen åben via www.whinn.dk.

 

Læs mere om konferencerne her:

Onsdag d. 5. oktober: The True Story: Telemedicin i storskala i Danmark – hvad siger forskningen?

Torsdag d. 6. oktober: Infection control and innovation – New solutions to old problems?

 

Logo_medium

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/registrering-aaben-til-cimts-to-konferencer-i-efteraaret/

jun 29 2016

– Tre præsentationer optaget på e-sundhedsobservatoriet 2016

Når E-sundhedsobservatoriet 2016 løber af stablen i Nyborg til oktober, bliver det med ikke mindre end tre oplæg fra CIMT, hvilket vi glæder os meget til.

I en session om udvikling og anvendelse af apps skal projektleder Eva Lund skal præsentere løsningen RoOS – et Ressource- og OpgavestyringsSystem, som er i drift på to afdelinger på OUH til stor gavn for både patienter og personale.

Knoglebogen til hurtig instruks ved scanninger-CT-MR-RøntgenOgså i app-temaet skal Innovationskonsulent Christian Tvede præsentere en af OUHs innovative apps – Knoglebogen – under overskriften “Fremme kvalitetssikring og bekvemmelighed vha. apps – Knoglebogen som det gode eksempel” i et “E-sundhedsbattle”, hvor udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden og bliver vurderet af et dommerpanel.

Sidst men ikke mindst bidrager CoLab Odense til årets konference med oplægget “Hvordan skaber vi et samarbejdende test- og udviklingsmiljø?” baseret på deres erfaringer med tværsektorielle projekter, der tester sundhedsteknologi-løsninger på OUH og en række fynske kommuner. 

 

For mere information kontakt:

Eva Lund: eva.lund@rsyd.dk

Christian Tvede: christian.tvede@rsyd.dk

Mette Damkjær Syse, daglig leder, CoLab Odense: mette.syse@rsyd.dk

 

e-sundhedsobservatoriet

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/tre-praesentationer-optaget-paa-e-sundhedsobservatoriet-2016/

jun 23 2016

– Folkemødet 2016 – I ord og billeder

Scroll ned til bunden for at se en kort video fra CIMTs dage på Folkemødet!

Billede 17-06-2016 10.04.50

CIMT og OUH deltog igen i år på Folkemødet på Bornholm, hvor vi delte en stand med to af vores gode samarbejdspartnere; Sundhed.dk og MedCom.  

Formålet med at være på Folkemødet var at vise de besøgende, hvordan vi arbejder med sundhedsinnovation og hvilke digitale muligheder borgerne i Danmark har via sundhed.dk-portalen og at mødes med både nye og kendte samarbejdspartnere inden for sundheds- og teknologiområdet.

Standen lå placeret på Kæmpestranden i Allinge i det fælles sundhedsområde, som Folkemødet havde etableret grundet de mange sundhedsorganisationer, der ønsker at være til stede på Bornholm. Både området og standen var godt besøgt i de 4 dage – især de to første dage, hvor Solskinsøen levede op til sit tilnavn, fik vi besøg af mange både almindelige borgere og fagpersoner, der var nysgerrige på standen og CIMTs arbejde. På standen kunne man bl.a. høre om og få demonstreret sundhedsapps, kamerapilleprojektet samt de mange spændende forskningsprojekter, der er i gang i regi af CIMT.

Events for alle – oplysning, debat og endda et radio-værdigt monopol

Da Folkemødet åbnede torsdag eftermiddag var der kick-off på standen med et oplæg om afprøvningen af et såkaldt pille-kamera, der sluges og tager billeder af tarmene indefra. Innovationskonsulent og projektleder Henrik Gaunsbæk havde medbragt både pillekameraet og et traditionelt koloskop, som blev genstand for mange spørgsmål og kommentarer i løbet af de fire dage.

Henrik Gaunsbæk holder oplæg om kamerapillen

Henrik Gaunsbæk holder oplæg om kamerapillen

De to metoder i direkte sammenligning; kamerapillen og koloskopet

De to metoder i direkte sammenligning; kamerapillen og koloskopet

Kamerapille eller koloskopi (2)

 

Projektet har netop afsluttet den første pilottest, hvor 250 patienter er blevet undersøgt med både kamerapillen og koloskop, og Henrik Gaunsbæk løftede sløret for de indledende resultater overfor Ingeniøren, som var til stede blandt publikum til eventet på Folkemødet. Læs deres opfølgende artikel her.

Jane og monopolet - publikum + monopolOUH-direktør Peder Jest var med om fredagen og deltog både i en debat om opgaveoverdragelse mellem sundhedssektorerne, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) stod for, samt et event på vores egen stand, hvor en række sundheds-dilemmaer blev taget op i bedste ‘Mads og Monopolet stil’, hvor fire uafhængige personer gav deres bud på, hvordan de ville håndtere de præsenterede dilemmaer, hvis det var dem, der stod i situationen. Klinisk forskningsleder i CIMT Jane Clemensen faciliterede dialogen mellem monopolet og de godt 55 fremmødte publikummer.

Fredag bød også på debat-event arrangeret af MedCom, hvor emnet var real-time adgang til sundhedsdata, som er blevet en realitet i de to danske regioner, der har implementeret Sundhedsplatformen fra Epic. Også her var der ‘fuldt telt’ og især Ugeskrift for Læger var meget interesseret i eventet, som de efterfølgende har skrevet en kort artikel om.

 

Billede 16-06-2016 12.30.32På Folkemødets tredje dag stod den på debat i teltet, da Jane Clemensen faciliterede debatten “Hvem bestemmer her? Lyt til din patient – det koster kun 2 ører”, hvor det var patientoplevelser i sundhedsvæsenet, der var i fokus. Debatpanelet bestod af politikere, sygehusprofessionelle samt pårørende til patienter, der for nylig har været i kontakt med sygehusvæsenet, og de fremmødte fik rig lejlighed til at høre de forskellige perspektiver og komme med egne indspark til debatten.

Lyt til din patient, TLG, Ann Roiy Delman, Jane Jegind

Innovationschef på OUH Tessa Lind Gjødesen, pårørende Ann Delman og Rådmand i Odense Jane Jegind lytter til kommentarer fra publikum.

Publikummerne var særdeles aktive i debatten, hvor de kunne byde ind med deres egne oplevelser som patient eller pårørende

Publikummerne var særdeles aktive i debatten, hvor de kunne byde ind med deres egne oplevelser som patient eller pårørende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkemøde for folket – men også de fagprofessionelle

Alt i alt var det igen en positiv oplevelse at være til stede på Folkemødet, og der blev skabt mange vigtige kontakter og fortalt vidt og bredt om CIMTs arbejde med sundhedsteknologi til de mange besøgende på standen.

“Folkemødet på Bornholm er i sandhed et folkemøde. Der er folk fra alle hjørner af landet og både privatpersoner og fagfolk mødes og er i dialog. For et hospital som vores, er det guld værd at kunne bruge Folkemødet til både at mødes med relevante sparringspartnere samt fortælle helt almindelige danskere om hvordan vi arbejder med at give dem en bedre oplevelse i det danske sundhedsvæsen”, udtaler Peder Jest, direktør på OUH og formand for Innovationsrådet.

 

Se en kort video fra CIMTs dage på Folkemødet her. I videoen deltager et medlem af Videnskabsetisk Komité i Region Syddanmark samt Peder Jest:

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/folkemoedet-2016/

jun 22 2016

– Call for Innovation Competition at the European Telemedicine Conference launched!

Are you an entrepreneur or part of a start-up company with a brilliant idea for an innovative healthcare solutions? If so, you should join us at the Innovation Competition at the European Telemedicine Conference in Oslo!

The call for participants for the conference is out now and we’re looking for the best and most innovative ideas from all over Europe!

See the call and criteria for more information about the competition:

Call for applications

Innovation Competition: Rules and criteria

 

ETC-Innovation-Competition-logo-2

Web banner

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/call-innovation-competition-etc-launched/

jun 20 2016

– Første resultater fra kamerapille-projektet afsløret

På Folkemødet 2016 deltog CIMT på en fælles stand med Sundhed.dk og Medcom, og en af de ting vi havde med, var Kamerapillen, som i øjeblikket afprøves af forskere på Odense Universitetshospital.

I den forbindelse kom Ingeniøren, som tidligere har skrevet om projektet, forbi standen til en snak om projektets første resultater, hvilket resulterede i følgende artikel:

Se originalartiklen her: https://ing.dk/artikel/kamera-pille-finder-dobbelt-saa-mange-kraeftrisici-som-traditionel-undersoegelse-184973

Forsøg på Odense Universitetshospital viser, at en pille udstyret med kameraer finder dobbelt så mange – potentielt kræftfremkaldende – polypper i tarmen end en almindelig koloskopi.

 

Et pille udstyret med kameraer er langt grundigere til at finde såkaldte polypper i tarmen, der risikerer at forårsage kræft. Det viser det første danske forsøg herhjemme med det såkaldte PillCam, der er udviklet af det tidligere israelske firma Given Imaging, der i dag er opkøbt af amerikanske Medtronic, som er verdens førende producent af medicoudstyr.

På Odense Universitetshospital har 250 personer over det seneste år prøvet metoden med en kamera-pille som supplement til den traditionelle koloskopi, hvor patienter får ført en lang slange med kamera op i endetarmen.

Endnu har forskerne bag projektet ikke offentliggjort de endelige resultater, men på Folkemødet på Bornholm kunne projektleder Henrik Gaunsbæk fra Center For Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital alligevel løfte sløret for, at dobbelt så mange polypper bliver fundet med pillen som ved traditionel koloskopi.

»Projektet sluttede for en måned siden, og selvom vi ikke kan gå i detaljer, så ved vi, at pillen opdager dobbelt så mange polypper – og dermed potentielle kræfttilfælde,« siger han.

Skyhøj pris og firma med monopol

Kamera-pillen er et alternativ til den ubehagelige og smertefulde koloskopi, der fravælges af mange danskere. Pillen bliver slugt med et glas vand og tager 400.000 billeder på sin seks timer lange tur gennem tarmsystemet, hvor den rejser af sted med batterier og LED-lys. Den traditionelle undersøgelse overser mange polypper, fordi det blot er et kamera på en slange, der kigger i en retning. Pillen kan se 360 grader rundt.

Endnu er den dog alt for dyr til at rulle ud til samtlige danske hospitaler. Prisen er nemlig 5.000 kroner pr. pille, og den kan ikke genbruges. I det øjeblik, kassen med pillen åbnes, bliver den aktiveret, og batteritiden er kun 18 timer. Herefter er den ubrugelig.

»Det virker fjollet, men firmaet har p.t. monopol på teknologien, så vi prøver dels at overbevise dem om at sænke prisen for deres egen skyld og dels snakke med konkurrenter,« siger Henrik Gaunsbæk.

I øjeblikket sælger Medtronics nemlig kun omkring 1.000 kamera-piller på globalt plan, og alene et kommende dansk projekt vil indebære brugen af 3.000 kamera-piller. Hvis prisen kommer ned, vil der være potentiale i at indføre kamera-pillen i de nuværende 14.000 årlige koloskopi-undersøgelser i Danmark, så potentialet er stort.

»Vi har også snak med firmaer som Philips, der arbejder på lignende produkter, og Olympus. Jeg er overbevist om, at vi om fem år vil se priserne dale, fordi der kommer konkurrence på markedet,« siger Henrik Gaunsbæk.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/foerste-resultater-fra-kamerapille-projektet-afsloeret/

jun 08 2016

– Stor international undersøgelse af patienters accept af telemedicin publiceret

De første resultater fra undersøgelsen af patient-accept i Renewing Health-projektet er nu blevet publiceret. Det drejer sig om resultaterne fra Veneto-regionen i Italien.

Artiklen er publiceret i International Journal of Integrated Care (IJIC) og kan læses her:

Assessment of Patients’ Perception of Telemedicine Services Using the Service User Technology Acceptability Questionnaire

 

Der er samtidig tale om den første publikation af et studie, som anvender spørgeskemaet “The Service User Technology Acceptability Questionnaire” fra the Whole System Demonstrator-projektet i England, og studiet vil således være en central reference for de mange andre projekter, som anvender dette spørgeskema til måling af patienternes oplevelse og accept af telemedicin.

Den først artikel om validiteten af selve spørgeskemaet “The Service User Technology Acceptability Questionnaire” fra the Whole System Demonstrator-projektet er også netop blevet publiceret i seneste nummer af Journal of telemedicine and telecare.

Denne artikel kan læses her.

 

Den danske udgave af spørgeskemaet kan fås ved henvendelse til Kristian Kidholm på kristian.kidholm@rsyd.dk.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/artikel-patienters-accept-telemedicin/

jun 07 2016

– CIMT-forsker har succes med udbredelsen af sundhedsteknologi i Afrika

Bjarke Lund Sørensen Afrika

Undervisning af afrikanske kvinder.

Lektor og speciallæge i gynækologi-obstetrik Bjarke Lund Sørensen har i mange år dedikeret sin viden fra det obstetriske felt til at forbedre mulighederne for fødende kvinder i Afrika og i disse tider er der særdeles meget opmærksomhed på især to af hans projekter.

Safe Delivery

App’en ”Safe Delivery”, som Bjarke har udviklet i samarbejde med Maternity Foundation har i de seneste måneder opnået både national og international medieomtale. App’en blev præsenteret til Women Deliver konferencen i København i maj måned, og har siden været omtalt i danske, såvel som internationale medier.
Iforbindelse med konferencen bragte Danmarks Radio et tema omkring piger og kvinders rettigheder, hvori Safe Delivery app’en blev omtalt. Læs hele artiklen her.

I samme forbindelse har OUH også udgivet en artikel om Bjarkes arbejde med app’en, som kan læses her.

Også internationalt har der været fokus på Safe Delivery app’en, som bl.a. er blevet omtalt af nyheds- og underholdningssiden Mashable, hvor den er blevet kåret som en af de 8 mest revolutionerende apps inden for mødres sundhed i udviklingslande. Læs mere, og se de 7 andre apps her.

Safe Delivery er et led i den træning, der foregår i ALSO (Advanced Life Support in Obstretics), som er et projekt under Læger uden Grænser. ALSO har til formål at nedbringe mødredødeligheden igennem uddannelse og førstehjælp. Læs mere om ALSO på Læger uden Grænsers hjemmeside.

Se en præsentationsvideo af app’en, udarbejdet af Maternity Foundation, her:

CentaFlow

CentraFlow er en løsning til at fjernmonitorere gravide kvinder, som er udviklet af det danske firma ViewCare. Den gravide får elektroder med trådløse sendere sat på maven, og så kan sundhedspersonalet på lang afstand vurdere, om fosteret udvikler sig planmæssigt under graviditeten. Det gør det muligt at monitorere gravide kvinder og fostret, uden at hun skal rejse til hospitalet.

Gennem sit indgående kendskab og netværk i Afrika, hvor den slags løsninger kan være en stor hjælp i tyndt befolkede områder med langt til sundhedscentre, har Bjarke Lund Sørensen har netop været med til at lancere CentaFlow i Tanzania.   

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forsker-succes-sundhedsteknologi-afrika/

jun 06 2016

– Odense Universitetshospital vedtager Innovationsstrategi for 2016-2018

Strategien skal sætte en overordnet retning for hospitalets innovationsindsats frem til 2018.

OUH skal skrue op for forskningen i og evalueringen af udbyttet af innovative teknologier og processer. Samtidig skal der være større fokus på at involvere patienter og pårørende i udviklingen af nye løsninger, ligesom det skal være nemmere for medarbejdere at bidrage til udviklingen ved at have et sted at aflevere deres gode forslag til nye idéer og deres realisering i praksis.

Det er nogle af de konkrete mål i OUH’s første innovationsstrategi, som løber frem til 2018 og netop er vedtaget af direktionen.
Strategien holder sig primært på de overordnede linjer og skal – på baggrund af erfaringer frem mod 2018 – afløses en af en udgave med flere konkrete mål og forslag til midler for at opnå disse mål.

Læs direktør Peder Jests synspunkt om ambitionen for innovationsstrategien her.

Strategien beskriver, hvordan innovationsindsatsen skal være rettet mod medicinske og digitale teknologier og løsninger, der:

 • Forbedrer samspillet mellem patienter/pårørende og hospitalet
 • Bidrager til en effektiv drift af hospitalet
 • Forbedrer de kliniske metoder og arbejdsgange på hospitalet samt samarbejdet med kommuner og praktiserende læger

 

Til understøttelse af strategien har direktionen også afsat midler til en innovationspulje, som giver OUHs afdelinger mulighed for at styrke innovationsindsatsen inden for de områder, der er defineret i strategien. Puljens midler og hvordan man får adgang til dem er i øjeblikket ved at blive beskrevet og defineret, og forventes klar i starten af efteråret.

OUH’s innovationsstrategi skal ses i sammenhæng med OUH’s Udviklingsplan, Den Syddanske Forbedringsmodel, Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark og øvrige regionale og nationale initiativer på området.

Forankringen af strategien placeres i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, der er Danmarks største forsknings- og innovationsenhed inden for sundhedsteknologi og telemedicin, men implementeringen af strategien vil ske i tæt samarbejde med OUHs kliniske afdelinger og stabe, som alle har en aktie i at styrke innovationsindsatsen på OUH.

Læs strategien her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouh-innovationsstrategi-2016-2018/

jun 03 2016

– CoLab Odense starter tværsektorielt projekt for blodtrykspatienter, hvor OUH app’en Mit Forløb skal spille sammen med Apple Health Kit-app’en

CO_Odense_Logo_Bi regi af CoLab Odense, er Odense Universitetshospital og Odense Kommune gået sammen om et projekt, som skal give blodtrykspatienter mere frihed i hverdagen ved selv at måle blodtryk hjemme, på arbejdet eller et hvilket som helst andet sted, og sende informationerne til plejepersonalet på hospital og kommune.

I projektet skal patienterne benytte Apples sundhedsapp, som automatisk ligger på alle nye Apple-telefoner, til at måle blodtryk, i stedet for at møde op på hospitalet til kontrol. Målingerne fra det digitale blodtryksapparat sendes til systemet Mit Forløb, hvor det sundhedsfaglige personale kan logge ind og se målingerne. På den måde kan patienterne nøjes med at tage turen til hospitalet, hvis deres blodtryksmåling viser, at det er nødvendigt.

Læs en artikel om projektet i den seneste udgave af bladet Medicoteknik (side 15).

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/colab-blodtrykspatienter-mit-forloeb-health-kit/

jun 02 2016

– Udenrigsministeriet publicerer artikel om CIMT forskningsprojekt under Innovation Centre Denmark

I en artikelserie om Female Entrepreneurs from Denmark, har Innovation Centre Denmark under Udenrigsministeriet udgivet en artikel om Pernille Ravn Jakobsens forskningsprojekt om udviklingen af en mobilløsning til understøttelse af osteoporosepatienter.

Artiklen beskriver spændfeltet mellem forskning og iværksætteri, som Pernilles projekt (og flere andre CIMT-projekter) befinder sig i.

Læs artiklen her.

PernilleRavnJakobsen, ICDK, UM

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/udenrigsministeriet-artikel-cimt-forskning/

jun 02 2016

– New book on Evidence-Based Health Informatics references both Jane Clemensen and Kristian Kidholm of CIMT

A new book titled “Evidence-Based Health Informatics – Promoting Safety and Efficiency Through Scientific Methods and Ethical Policy” has recently been published by professor Michael Rigby, Emeritus Professor of Health Information Strategy, School of Social Science and Public Policy, Keele University, UK and Elske Ammenwerth, UMIT – University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Austria.

The book consists of a number of articles that are available as an open access ebook here: http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-635-4

In the book chapters they cover both participatory design methods, with reference to an article by CIMT’s head of clinical research Jane Clemensen, and the MAST evaluation framework, developed and implemented across Europe by Kristian Kidholm, head of socio-economic research in CIMT.

See the chapter on Participatory Design here: Participatory Design, User Involvement and Health IT Evaluation

See the chapter on HTA and MAST here: Evolving Health IT Systems Evaluation: The Convergence of Health Informatics and HTA.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/new-book-on-evidence-based-health-informatics-references-both-jane-clemensen-and-kristian-kidholm-of-cimt/

maj 26 2016

– CIMT, Region Syddanmark og Philips sammen i nyt projekt; Act@Scale

I denne uge bragte MedWatch en artikel om det nye europæiske projekt Act@Scale, hvor en række europæiske universiteter, hospitaler og Philips er gået sammen i et stort fælles forskningsstudie om telemedicin.

I artiklen kan man læse om Philips’ motivation for at deltage i projektet og deres forventninger til resultaterne.

Læs artiklen her.

 

De fem europæiske regioner, der indgår i projektet, skal hver især fokusere på evaluering af ét specifikt sygdomsområde, hvor de er langt fremme, og i Region Syddanmarks tilfælde drejer det sig om telepsykiatri.

Medwatch main_logo

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/artikel-om-actscale/

maj 25 2016

– CIMT-forsker anerkendt med pris for Best Paper på international telemedicin-konference i Italien

På konferencen eTELEMED 2016 “The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine” i april i Venedig, blev læge og ph.d.-studerende i CIMT, Carl Brandt, udnævnt som en af vinderne i deres Best Paper Award for abstractet “Identifying Important Components for a Successful Life Style Change using an Online Complex e-health Intervention in General Practice – a Qualitative Interview Study”

Stort tillykke med anerkendelsen og det fine diplom!

Carl Brandt Best Paper, April 2016

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/cimt-forsker-best-paper/

maj 24 2016

– Innovative benstøtter til sengelejer på hospitaler og klinikker vinder iværksætterpris

I sidste uge sluttede HealthTech Innovator-programmet på SDU, hvor ca. 50 studerende fra Sundhedsvidenskab og Teknisk Fakultet har arbejdet i tværfaglige grupper med at finde på løsninger til hverdagsudfordringer hos sundhedsinstitutioner på Fyn.

Førstepladsen i konkurrencen gik  til Adivo Solutions, som med en enkel men innovativ løsning fik flest point af dommerkomitéerne, som var rundt og høre de 7 gruppers pitch.

Adivo Solutions har fundet på en enkel måde at montere eksisterende benstøtter på eksisterende lejer på danske hospitaler og klinikker, så de både bliver nemmere at opbevare og hurtigere at indstille til den enkelte patient, når de skal bruges. Derved spares værdifulde minutter i konsultationen og patienten slipper for ubehag og ventetid.

Se mere om løsningen i Adivo Solutions’ fact sheet.

Læs mere om afslutningseventet og de øvrige vindergrupper i Sund & Hed; Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige studieblad.

 

Adivo Solutions udnævnes til vinder af dekaner på SDU Henrik Bindslev og Ole Skøtt.

Adivo Solutions udnævnes til vinder af dekaner på SDU Henrik Bindslev og Ole Skøtt.

OUH-direktør Peder Jest i diskussion med dommer-kolleger om de præsenterede løsninger.

OUH-direktør Peder Jest i dialog med dommer-kollegerne om de præsenterede løsninger.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/innovative-benstoetter-til-sengelejer-paa-hospitaler-og-klinikker-vinder-ivaerksaetterpris/

maj 19 2016

– Patient@Home inspirer udlandet

 

Se originalartiklen på www.patientathome.dk

Patient@home har efter fire år fundet melodien. Metoderne og værktøjerne er fintunede, og modellen inspirerer nu aktører i både indland og udland

Patient@home udvikler velfærdsteknologi til gavn for patienter, sundhedssektoren og samfundet som helhed.

– Med Patient@home ønsker vi at understøtte den nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem fulgt op af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering, lyder det fra Patient@homes direktion; professor Uffe Kock Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann fra Welfare Tech og lægefaglig direktør Peder Jest fra OUH Odense Universitetshospital.

Målet er færre og kortere indlæggelser på sygehusene samt udvikling af ny velfærdsteknologi, som med tiden kan skabe arbejdspladser, eksport og vækst i samfundet.

Med et samlet budget på knapt 190 millioner kroner for perioden 2012 – 2018, skal Patient@home efter planen munde ud i 40 nye velfærdsteknologiske produkter og services i 2018. I 2016 har platformen involveret flere end 75 partnere, heraf 50 private virksomheder, og der er i løbet af de første fire år startet over 75 projekter op, siger Uffe Kock Wiil, professor fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet..

 

Fintunet gennem årene

Patient@home har udviklet sin egen forsknings- og innovationsmodel til at understøtte udviklingen af nye velfærdsteknologiske produkter og services. Modellen er gennem de første fire år blevet tilpasset efter de indhøstede erfaringer. I store træk er modellen baseret på følgende principper:

Alle projekter, som ønsker at starte i Patient@home, bliver screenet ud fra tre overordnede parametre:

 1. Innovationshøjde – hvad er nyhedsværdien i det forslåede produkt/service?
 2. Forretningspotentiale – hvad er det kommercielle potentiale i det forslåede produkt/service?
 3. Potentiel effekt – hvad er den potentielle effekt for borgeren (patienten), sundhedsvæsenet og samfundet i det foreslåede produkt/service?

 

Projekter skal vurderes positivt i alle tre kategorier for at blive startet i regi af Patient@home.

– Modellen lægger stor vægt på tværfaglighed og reelt samarbejde på tværs mellem forskellige aktører: Forskere, innovationsspecialister, virksomheder, sundsfaglige og patienter. Erfaringen siger, at de mest lovende projekter i Patient@home inddrager alle relevante aktører i deres stræben efter at skabe brugbare produkter, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent fra Welfare Tech.

 

Fokus på evaluering og test

Med ønsket om at løse konkrete problemer i sundsvæsenet samt at teste udviklede produkter i samspil med brugerne i sundhedsvæsenet (både sundhedspersonalet og patienter/pårørende), har Patient@home et særligt fokus på måling og evaluering af effekter.

Til dette formål anvender Patient@home en tilpasset udgave af MAST-metoden (Model for Assessment of Telemedicine), som er en europæiske anerkendt model for medicinsk teknologivurdering (MTV). Patient@home har også sammen med den engelske virksomhed, Smart Health Science, udviklet og testet et værktøj, Smart Innovation Management (SIM), til screening af igangværende projekter. SIM-værktøjet er siden 2014 med stor succes blevet brugt til at prioritere indsatsen og ressourcerne i platformen i retning af de mest lovende projekter.

 

Stor interesse i ind- og udland

Modellen med de tilhørende evaluerings- og screeningsværktøjer ser ud til at have god effekt. Virksomheder kan ikke sælge produkter eller services inden for sundhedsområdet uden at have evidens for effekterne af teknologien. Patient@home stiller derfor et solidt evalueringsframework til rådighed, som hjælper virksomhederne med at skaffe den nødvendige evidens. Succesraten for projekter (som er mundet ud i produkter) har de første fire år været omkring 40-50 procent.

– Patient@home har i stigende grad skabt interesse både i Danmark og i udlandet. Vi har set eksempler på, at andre danske aktører inden for velfærdsteknologi kopierer (dele af) modellen. Endvidere var Patient@home i maj 2016 inviteret til Barcelona for at erfaringsudveksle med aktører i Catalonien, siger Peder Jest, lægefaglig direktør fra OUH Odense Universitetshospital.

 

Artiklen er bragt som debatindlæg af Patient@homes direktion; professor Uffe Kock Wiil, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet; seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann fra Welfare Tech; og lægefaglig direktør Peder Jest fra OUH Odense Universitetshospital, i Altinget.dk, den 12. april 2016. Link til kilde

 

 

Kontaktperson

Søren Møller Parmar-Sielemann
Seniorkonsulent
Welfare Tech
Email:  smps@welfaretech.dk
Tlf:      +45 2932 7470

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/patienthome-inspirer-udlandet/

maj 12 2016

– Debatten om evaluering af telemedicin fortsætter på Altinget

I et indlæg på Altinget.dk påpeger forskningsleder Kristian Kidholm, at telemedicin bør vurderes og evalueres ligesom andre behandlinger i sundhedsvæsenet. Det kræver, at business cases er mere kritiske over for dokumentationen.

Læs mere her: http://www.altinget.dk/velfaerdsteknologi/artikel/forsker-stil-stoerre-krav-til-evalueringer-af-telemedicin

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/debatten-evaluering-telemedicin-altinget/

maj 11 2016

– Center for Offentlig Innovation udgiver publikation om innovationsinitiativer, der giver økonomisk gevinst

I publikationen “Når værdien er i kroner – 10 innovationer med økonomisk gevinst” har COI samlet 10 innovation fra offentlige institutioner i Danmark, hvor man har opnået en økonomisk gevinst. To af de udvalgte løsninger er fra hospitaler, og det ene er OUH og Region Syddanmarks indførsel af videotolkning som erstatning for fremmødetolke, som årligt sparer regionen mange penge – og samtidig giver bedre kvalitet for patienter og personale.

Læs publikationen på COIs hjemmeside. 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/center-for-offentlig-innovation-udgiver-publikation-om-innovationsinitiativer-der-giver-oekonomisk-gevinst/

maj 11 2016

– HealthTech Innovator afsluttes 19. maj på SDU med kåring af de bedste idéer

I foråret har OUH bidraget til HealthTech Innovator-programmet på SDU; et ny-udviklet innovationsforløb for studerende med interesse for sundhedsinnovation.

Læs om HealthTech Innovator og tilmeld dig afslutningseventet her: http://www.sdu.dk/hti

I forløbet har studerende fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet på SDU arbejdet tværfagligt med en problemstilling fra hverdagen i sundhedsvæsenet. I starten af forløbet besøgte de studerende lokale sundhedsinstitutioner for at observere og finde områder med potentiale for nytænkning og innovation, som de ville arbejde videre med.

Fra OUHs side har flere afdelinger lukket dørene op for de studerende: Gynækologisk Obstetrisk Afd. D, Rehabiliteringen på OUH Svendborg, Dagkirurgisk Afsnit i Svendborg, Diabetesklinikken, Facilities Management samt den Fælles Akutmodtagelse FAM har alle været værter for en gruppe studerende og stillet sig til rådighed for spørgsmål og dialog.

HealthTech Innovator-programmet afsluttes torsdag d. 19. maj på SDU med en “pitch event”, hvor hver gruppe præsenterer deres idé for en dommerkomité bestående af folk fra sundhedsvæsenet, bl.a. hospitalsdirektør Peder Jest fra OUH, de lokale innovationsmiljøer samt erhvervsfolk med ekspertise inden for produkt- og forretningsudvikling.

De bedste projekter vil efter udvælgelsen få mulighed for finansiering af udviklingen af deres idé, så den har mulighed for at blive til virkelighed.

 

Læs om HealthTech Innovator og tilmeld dig afslutningseventet her: http://www.sdu.dk/hti

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/healthtech-innovator-afsluttes-19-maj-paa-sdu-med-kaaring-af-de-bedste-ideer/

maj 10 2016

– Dorthe Boe Danbjørg er ny konstitueret studieleder på kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje på Syddansk Universitet

Per 1. maj 2016 er Dorthe Boe Danbjørg, adjunkt og ph.d., udnævnt til konstitueret studieleder af kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje på Syddansk Universitet. Dorthe vil således fremover dele sin tid ligeligt mellem SDUs Sundhedsvidenskabelige Fakultet og opgaverne i innovationsenheden på Odense Universitetshospital.

Dorthe har en baggrund som sygeplejerske og afsluttede i foråret 2015 et ph.d.-studie, som handlede om understøttelse af og forbedret kommunikation med nybagte forældre gennem brug af mobil teknologi.

Interessen for at koble sundhed, innovation og uddannelse har altid fyldt meget hos Dorthe, og siden hun blev færdig med sit ph.d-studie har hun derfor delt sin tid mellem en primær stilling som innovationskonsulent i Odense Universitetshospitals og Odense Kommunes tværsektorielle center CoLab Odense, som arbejder med at koble virksomheder og det offentlige i udviklingen og implementeringen af ny teknologi, og en stilling som adjunkt på SDU, hvor hun har været med til at udvikle og drive  et uddannelsesmodul om brugerdreven innovation på kandidatstudiet i klinisk sygepleje.

Vi ønsker Dorthe stort tillykke med den nye stilling, og glæder os over styrkelsen af samarbejdet mellem OUH og SDU, som det også repræsenterer.

 

 

Mail: Dorthe.Boe.Danbjoerg@rsyd.dk

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/dorthe-danbjoerg-studieleder-klinisk-sygepleje-sdu/

maj 10 2016

– Idé fra InnoEvent bliver til virkelighed i samarbejde mellem studerende, det lokale firma Izinga samt Odense Universitetshospital

Et af temaerne på årets InnoEvent var hygiejne og spredning af bakterier på hospitaler, og arbejdet med udfordringerne foregik i samarbejde med eksperter på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

En af de tværfaglige grupper til InnoEvent fandt på en smart idé til hvordan smitte fra hospitalskitler kan begrænses ved at udvikle en særlig kittel, som er nem at tage af og bortskaffe efter brug. Idéen var så god, at Odense-firmaet Izinga straks tilbød gruppen et samarbejde, som nu har ført til en kontrakt og et formaliseret samarbejde om udvikling af en prototype. OUHs Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er også begejstrede for løsningen og er klar til at teste prototypen, når den er udviklet og klar til afprøvning.

Læs mere i Izingas pressemeddelelse om samarbejdet.

 

InnoEvent(stor)

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ide-fra-innoevent-bliver-til-virkelighed-i-samarbejde-mellem-studerende-det-lokale-firma-izinga-samt-odense-universitetshospital/

maj 09 2016

– Pernille Jakobsen og Patient@Home præsenterer app-løsning i Innovationszonen på Health and Rehab-messen i København

Kom og mød Patient@home i Innovationszonen på Health & Rehab Scandinavia 2016,standplads C1-086.

En af de løsninger, man kan få præsenteret er Pernille Ravn Jakobsens projekt om udvikling af mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter (kvinder med knogleskørhed), men der er også mange andre løsninger til morgendagens sundhedsvæsen, man kan blive klogere på.

Der er officielt præsentation af app’en på standen onsdag, 11. maj kl. 9:00 – 13:00, hvor Pernille og virksomheden Mobile Fitness vil være til stede og fortælle om projektet.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ph-d-praesenterer-app-health-and-rehab/

maj 09 2016

– Sund i Syd-artikel om digital informationsløsning, der giver tryghed for gravide kvinder

I den seneste udgave af magasinet Sund i Syd kan man læse om Graviditetsportalen, som er et online tilbud til gravide, hvor de kan finde information om de mange undersøgelser, man kan vælge til og fra i løbet af sin graviditet, bl.a. undersøgelse for Downs Syndrom.

Portalen blev skabt som et led i Mette Maria Skjøths ph.d.-forløb på Gynækologisk-Obstetrisk Afd. D på OUH, som blev afsluttet i efteråret 2015.

Artiklen har fokus på den tryghed det giver kommende forældre at få grundig information om de tilbudte undersøgelser, så de er i stand til at træffe de rette beslutninger for dem selv og deres kommende barn.

Læs artiklen på side 4 i bladet, som kan hentes her: Sund i Syd nr. 1 2016 (PDF)

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/sund-i-syd-artikel-om-digital-informationsloesning-der-giver-tryghed-for-gravide-kvinder/

maj 09 2016

– Programmet for WHINN 2016 begynder at tage form

Artikel oprindeligt bragt på www.syddanskeforskerparker.dk
 
Planlægningen af Week of Health & INNovation, WHINN 2016, er i fuld gang og de første konferencer er nu lagt i programmet. Blandt andet gentages succesen med det sociale businessevent, Bits & Beers, der byder på en fyraftensøl og en afslappet, uformel atmosfære, hvor erhvervsfolk, udviklere, kreative opfindere, praktikere, teoretikere og energiske iværksættere samles til oplæg, erfaringsudveksling og idegenerering omkring udvalgte emner inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på OUH Odense Universitetshospital har også meldt sig på banen og er vært for endnu en telemedicinsk konference. I 2016 sætter vi fokus på udrulning af telemedicin i storskala og krydsfeltet mellem innovation og hospitalshygiejne.

Du kan se kalenderen for de fire WHINN-dage, 4.-7. oktober 2016, på WHINN’s officielle hjemmeside: whinn.dk 
Kalenderen opdateres løbende i takt med, at nye events kommer til. 

– Vi arbejder med en række interessante partnere omkring yderligere konferencer, herunder Instituttet for Fremtidsforskning og Delta, der nu er fusioneret med FORCE Technology. Vi arbejder også på planlægningen af WHINN’s officielle matchmaking-event, som var en kæmpe succes i 2015 med flere end 130 deltagere fra 17 lande, siger Anne Mette Bang fra Adding Edge, der er midlertidig projektchef for WHINN.

Læs også Speeddating skabte nye velfærdsteknologiske kontakter 

WHINN-teamet, der holder til hos Welfare Tech i Forskerparken i Odense, er også i fuld gang med planlægningen af delegationsture rundt til regionale virksomheder, hvor deltagerne på WHINN 2016 kan få et førstehåndsindtryk af, hvad de syddanske virksomheder har at byde på; både inden for produkter, aktiviteter og kompetencer. Virksomheder, der er gerne vil høre mere om mulighederne for at modtage besøg af en delegation under WHINN 2016, opfordres til at tage kontakt til Anne Mette Bang, på anne-mette@whinn.dk eller tlf: +45 2320 8683. 

– WHINN handler ikke kun om store faglige konferencer med erfaringsudveksling og formidling af ny viden, men også om at møde nye samarbejdspartnere og blive inspireret af andres løsninger. Det er en oplagt mulighed for at finde nye partnere og identificere interessenter, både offentlige og private. Det er her, du kan møde stakeholders, der er relevante for dig og din organisation, og præsentere dine løsninger og få dialog om dine ideer, siger Anne Mette Bang. 

Læs også Kommuner så nye velfærdsløsninger på WHINN 

Ønsker du at vide mere om WHINN kan du kontakte WHINN-kontoret:
Anne Mette Bang, midlertidig projektchef, anne-mette@whinn.dk, T. +45 2320 8683
Sarah Primsø, konsulent, sarah@whinn.dk, T. +45 5133 4642. 

Du kan følge WHINN på FacebookLinkedIn og Twitter (#WHINN_DK) og/eller tilmelde dig WHINN’s nyhedsbrev, hvor du kan holde dig opdateret på de mange aktiviteter. Tilmelding via whinn.dk.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/programmet-for-whinn-2016-begynder-at-tage-form/

maj 04 2016

– CIMT-abstract nomineret til Best Oral Presentation på verdenskongressen for MTV i Tokyo

Fra 10.-14. maj afholdes HTAi 2016 Annual Meeting – verdenskongressen for MTV-forskning – og Kristian Kidholm, samfundsvidenskabelig forskningsleder i CIMT, er en af keynote-talerne på konferencen, hvor han skal præsentere evalueringen af det nationale telesår-projekt, som CIMT har udført.

HTAi er verdens største MTV-konference, med flere end 1000 deltagere fra hele verden.

Det indsendte abstract for evalueringsprojektet er af den internationale konference-komité blevet nomineret til Best Oral Presentation ud af et felt på over 200 abstracts fra hele verden.

Evalueringen er gennemført med MTV-konsulent Mette Bøg Horup som projektleder og med deltagelse af medarbejdere fra både MTV-gruppen og Innovationsgruppen i CIMT samt naturligvis Benjamin Rasmussen og Knud Yderstræde fra Afdeling M.

Vi håber, at CIMT og OUH kan trække sejren hjem ved konferencens afslutning d. 14. maj.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/abstract-nomineret-best-oral-presentation-mtv-verdenskongres/

maj 02 2016

– Telemedicin udfordrer begrebet evidens – Ugeskrift for Læger

I en ny artikel i Ugeskrift for Læger mener praktikere og forskere inden for telemedicin, at der er behov for at tænke uden for rammerne af traditionel sundhedsforskning, når man vil se på effekterne af telemedicinske løsninger.

Læs artiklen her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/telemedicin-udfordrer-begrebet-evidens-ugeskrift-for-laeger/

apr 27 2016

– Evaluering af projekt “National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering” er nu publiceret

Medcom, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen samt Sundheds- og ældreministeriet har nu offentliggjort evalueringen af projekt ”National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering”.

Evalueringen er udarbejdet af CIMT under projektledelse af Mette Bøg Horup og er finansieret af Fonden for Velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om evalueringen her, mens den endelige evalueringsrapport og tilhørende materiale er tilgængelig på Medcoms hjemmeside.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/evaluering-af-projekt-national-udbredelse-af-telemedicinsk-saarvurdering-er-nu-publiceret/

apr 25 2016

– Årsrapport 2015 for CIMT – Læs den her!

CIMTs årsrapport fra 2015 er nu online og er godt sted at få indblik i centrets samlede aktiviteter i det forgangne år.
I rapporten kan man bl.a. læse om afsluttede ph.d.-studier, nye kliniske forskere samt igangværende MTV- og innovationsaktiviteter på OUH.

Læs vores årsrapport for 2015 her:

Ipaper (åbner i nyt vindue)

Pdf til download

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/aarsrapport-2015-for-cimt-laes-den-her/

apr 18 2016

– OUH ansætter ny Innovationschef

WEB-IMG_1863---Til-OUH-website2Tessa Lind Gjødesen er med virkning fra den 1. maj 2016 ansat som innovationschef ved OUH i afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse. Tessa får ansvaret for innovationsområdet på OUH samt innovationsaktiviteterne i forskningsenheden Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

Tessa Lind Gjødesen har de sidste 15 år været ansat ved Syddansk Universitet (SDU)  i forskellige lederstillinger inden for bl.a. internationale, erhvervsmæssige og innovative funktionsområder. Det sidste år har hun været projektchef med reference til direktionen ved SDU, bl.a. med ansvar for internationale strategier. Tessa har en bred erfaring inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske felt, og har bl.a. samarbejdet med OUHs innovationsenhed i 2014 i forbindelse med EU-projektet LifeKIC.

– Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af en yderst professionel afdeling, som er anerkendt som en international eliteaktør med mange samarbejdspartnere. Samtidig forventer jeg at agere brobygger mellem SDU og OUH for at fremme innovation til fordel for både patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere, udtaler Tessa.

Oprindeligt er Tessa uddannet cand. mag. i dansk, medievidenskab og kommunikation. Hun har ligeledes en erhvervsøkonomisk ph.d. fra SDU med fokus på branding og forbrugeradfærd. Aktuelt er hun i gang med en uddannelse som Master of Public Management ved SDU, som hun forventer at afslutte i august 2016. Tessa bor på Nordfyn med sin mand og deres børn.

– Med Tessas erfaring fra de universitære og internationale forsknings- og innovationsmiljøer har vi fået en meget kompetent innovationschef, der kan være med til at implementere den nye innovationsstrategi for OUH og fortsætte det gode arbejde med innovation på OUH, udtaler Jesper Risom, stabschef for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse. – Især ser vi frem til at Tessas naturlige fokus på forskning gennem mange år på SDU skal styrke CIMT og skabe en endnu stærkere relation mellem innovation og forskning på OUH.  

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouh-ny-innovationschef/

apr 08 2016

– WHINN søger projektleder! Måske er det noget for dig?

WHINN – Week of Health and INnovation – fandt sted for første gang i 2015, men skal afholdes igen i 2016. Da sidste års projektleder har fået nyt job, søger vi nu – hurtigst muligt – en ny projektleder til at få WHINN 2016 gennemført og sætte gang i planlægning af WHINN 2017.

Læs mere om WHINN og se se stillingsopslaget her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/whinn-soeger-projektleder-maaske-er-det-noget-for-dig/

apr 06 2016

– CoLab Odense ser stort potentiale i InnoEvent

Mette Syse, daglig leder i CoLab Odense, på InnoEvent 2016

Mette Syse, daglig leder i CoLab Odense, på InnoEvent 2016

Ved InnoEvent 2016 var CoLab Odense for første gang med, og introducerede en helt ny måde at præsentere cases på. Mette Syse, daglig leder i CoLab Odense, fortæller:

“I CoLab Odense samarbejder Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger til behandling og pleje af borgeren i eget hjem. Vi ønsker at bringe den samarbejdsmodel ind på årets InnoEvent for at præsentere de studerende for konkrete tværsektorielle problemstillinger”

Demens og palliation i fokus til InnoEvent 2016

Colab Odense deltog med to cases inden for demens- og palliationsområdet.

Forbedring af det palliative forløb
Sammen med Trefor Telecare og Palliativ Enhed ved OUH, samt Odense kommune havde CoLab en udfordring  med fokus på, hvordan den palliative periode kan forbedres, så det bliver muligt at imødekomme terminale borgeres ønske om at dø i eget hjem, fremfor på hospitalet. Vindergruppen havde arbejdet
med en løsning, som blandt andet gav patienten mulighed for at registrere smerter
med henblik på at sikre god smertedækning og dermed undgå unødige indlæggelser.

Vindergruppen præsenterer deres Mementos-løsning til demensområdet.

Vinderne af demens-udfordringen præsenterer deres Mementos-løsning for dommerne.

Nye løsninger til demensområdet
Demenscasen blev stillet af Geriatrisk Afdeling G på OUH, demens koordinatorer fra Odense kommune og virksomheden Izinga fra Odense, der har erfaring med at arbejde med teknologier til demente. Vindergruppen præsenterede en løsning, hvor demenskort blandt andet skal hjælpe med at forberede den demente på, hvad der skal foregå i mødet med sundhedsvæsenet.

Oversygeplejerske Jette Wensien fra afdeling G lægger vægt på, at det var spændende at møde både private og kommunale partnere på området, det gav nye perspektiver, og var i sig selv netværksskabende.

For sygeplejerske og demenskoordinator Elsebeth Kjærgaard ved Ældre- og Handicapforvaltningen ved Odense Kommune var det en meget positiv oplevelse at være dommer til InnoEvent: “Som demenskoordinator er jeg i det daglige vant til at samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende, samt indgå i et tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige personale grupper. Det har derfor været spændende og inspirerende, dels at høre og se de unge menneskers oplæg, dels at høre mine meddommeres kommentarer. Det var interessant at erfare de mange andre vinkler, der kan være på demensindsatser,
når man ikke har et sundhedsfagligt afsæt”.

Triple helix-tankegang

Mette Syse, daglig leder i CoLab Odense og direktør på OUH Peder Jest deltog begge som jury-medlemmer på InnoEvent 2016 og var med til at kåre vinderne inden for hvert tema.

Mette Syse og direktør på OUH Peder Jest (yderst tv) deltog begge som jury-medlemmer på InnoEvent 2016 og var med til at kåre vinderne inden for hvert tema.

I undervisningssektoren er triple helix-tankegangen et kernebegreb, idet det dækker over et samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet skaber en god spiral af ideer og innovation. Derfor sætter Mette Syse stor pris på konceptet i InnoEvent: “Under InnoEvent er vi med til at understøtte en triple helix-tankegang. Vi har kontakt mellem sygehus og kommunal praksis på specialistniveau, hvor personligt kendskab og arbejde med specifikke behov er første led i samarbejder mellem det offentlige og private virksomheder, og sammen får de adgang til de studerendes ideer”.

Under InnoEvent ugen har de studerende mulighed for at sparre med personale fra OUH samt undervisere fra henholdsvis erhvervsakademiet og UCL. Men med CoLab Odenses idé, fik de studerende også mulighed for at sparre med virksomheder. Dette viste sig at være en rigtig god ide. Izinga’s direktør Jannick Toftegaard Jensen udtrykker, at han fik ny inspiration og viden gennem samarbejdet med specialisterne fra Odense kommune og OUHs Geriatriske Afdeling. Lige nu arbejder Izinga på at skrive kontrakt med en gruppe studerende, som helt konkret vil betyde, at Izinga overtager ideen og at de studerende forpligter sig til at udvikle denne videre.

Et mødested

En anden sidegevinst ved deltagelsen på InnoEvent var mødet mellem klinikere
og virksomheder, som har lagt de første trædesten ud for et projektsamarbejde
mellem Trefor Telecare og Den palliative enhed på OUH, som skal understøtte den
palliative patient i eget hjem.

 

CoLab Odense planlægger allerede nu at deltage til næste års InnoEvent.

 

Pernille Christensen, EAL, afslutter InnoEvent 2016 med at invitere til InnoEvent 2017

Pernille Christiansen, Erhvervsakademiet Lillebælt, afslutter InnoEvent 2016 med at invitere til InnoEvent 2017

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/colab-odense-ser-stort-potentiale-i-innoevent/

apr 05 2016

– Artikel om osteoporose-app på Altinget.dk

I dag bringer Altingets sektion om velfærdsteknologi en artikel af CIMT-forsker Pernille Ravn Jakobsen om hendes forskningsprojekt og potentialet i at udvikle en app til osteoporosepatienter, som skal give dem højere livskvalitet og mere kontrol og overblik over deres tilstand og behandling.

Læs artiklen her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/artikel-om-osteoporose-projekt-paa-altinget-dk/

mar 29 2016

– OUH-direktør Peder Jest fortæller om forskningsprojektet Patient@Home i tv-indslag

Projektet Patient@Home, som ledes af Syddansk Universitet, er nu godt halvvejs i sin levetid, og har allerede skabt en lang række løsninger, som skal bidrage til fremtidens sundhedsvæsen, hvor flere patienter kan modtage behandling, vejledning og træning uden at skulle forlade sit hjem.

Hør lægelig direktør på OUH Peder Jest fortælle om perspektiverne i Patient@Home og de mange løsninger i et interview:

Den ledsagende artikel til interviewet kan ses her.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/peder-jest-patienthome-tvindslag/

mar 29 2016

– Indslag om forskningsprojekt på OUHs akutmodtagelse på TV2 Fyn

I februar måned afsluttede Thomas Schmidt sit ph.d.-projekt i CIMT, som var et samarbejde mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU og Akutmodtagelsen FAM på OUH.

Forskningsprojektet har affødt en IT-løsning til akutmodtagelsen, som via farvekoder giver personalet hurtigt overblik over udviklingen i symptomer og tilstand hos de patienter, der er indlagt til observation på afdelingen.

I sidste uge bragte TV2 Fyn en artikel og et tv-indslag med Thomas Schmidt, som fortæller om forskningsprojektets resultater og IT-løsningen.
Læs artiklen her og se indslaget nedenfor.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskningsprojekt-fam-tv2fyn/

mar 23 2016

– Patienten i centrum – hvordan står det til? Interviewartikel i Sygeplejersken

I marts-udgaven af fagbladet Sygeplejersken kan man læse en kort artikel med titlen Tendentiøst: Hvordan står det til hos patienten i centrum?, hvor Dorthe Danbjørg fra CIMT og direktør for Danske Patienter, Morten Freil, deler deres syn på hvor langt sundhedsvæsenet er kommet med at ’sætte patienten i centrum’.

Læs den korte artikel her.

Sygeplejersken - marts 2016 screen shot

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/patienten-i-centrum-hvordan-staar-det-til/

mar 16 2016

– Tolkeprojektet i Region Syddanmark vinder Effektiviseringsprisen under Digitaliseringsprisen 2016

I dag uddeltes Digitaliseringsprisen 2016 på konferencen Offentlig Digitalisering i Aarhus.

Region Syddanmark var nomineret i alle tre pris-kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen samt Dommernes Specialpris.

I Effektiviseringsprisen var Teletolkeprojektet nomineret – og vandt velfortjent.

Eva Lund, som stod i spidsen for det regionale Teletolkeprojekt med prisen

Eva Lund, som stod i spidsen for det regionale Teletolkeprojekt med prisen

Teletolkning var et regionalt projekt under et nationalt udbredningsprojekt, men kun i Region Syddanmark har man virkelig fået forankret den nye tolkeform og opnået de positive effekter. Ved udgangen af 2015 var det samlede antal teletolkninger hele 83% på Odense Universitetshospital og 67% på Region Syddanmarks sygehuse som helhed. På OUH er man kun positiv over for teletolkning, og både hospitalsdirektør Peder Jest og overlæge Morten Sodemann slår ofte på tromme for en bredere implementering af løsningen, så flere patienter kan få del i de gavnlige effekter.

 

Under Velfærdsprisen var regionen nomineret gennem Telepsykiatrisk Center, som er det første af sin slags i Danmark. Telepsykiatrisk Center har en bred portefølje af både implementerings- og forskningsprojekter inden for feltet telepsykiatri, og var nomineret med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandling.

I Dommernes Specialpris var CoLab Plug & Play udvalgt som en af de tre nominerede. Plug & Play er et unikt test-laboratorium, hvor både virksomheder og forskere kan teste løsninger og hypoteser og simulere real-life scenarier i tæt samspil med slutbrugere. I CIMT har det bl.a. været brugt i forbindelse med behovsafdækning i patientinddragende forskningsprojekter (læs mere).

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/rsd-vinder-effektiviseringsprisen/

Flere indlæg «