Video til kapitel 3: Forskning som grundlag for udvikling og evaluering af innovative sundhedsteknologier

Nanna Skovgaard er digitaliseringschef i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor hun arbejder med implementering og gevinstrealisering af sundhedsindsatser.

Til OUH LINKS – om strategisk innovation i sundhedsvæsenet supplerer hun kapitel 3 om forskning og evaluering med sine erfaringer med evaluering og brug af medicinsk teknologivurdering i praksis.