Evaluering af video i almen praksis

Muligheden for videokonferencer i almen praksis eksisterer i dag langt fra i alle praksisser, og de praksisser, som har videokonferenceudstyr, anvender det oftest til tolkning af samtaler.

Det har længe været et ønske fra regionerne at få en fælles løsning til videokonsultationer til almen praksis, og formålet med projektet er derfor at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på en række områder inden for almen lægepraksis, fx til videokonsultation med patienter eller til videokonferencer med kommuner, sygehuse eller plejehjem.

MÅL

Evalueringen skulle opsamle erfaringerne med brug af video i almen praksis blandt både praktiserende læger, patienter og øvrige samarbejdspartnere. Evalueringen skulle desuden indsamle informationer, som kunne danne grundlag for udformning af en fremtidig business case.

Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt de patienter, som i projektperioden afprøver videokonsultation med deres læge, og der afholdes i alt fem gruppeinterviews med praktiserende læger.

RESULTAT

Evalueringens overordnede konklusion er, at de praktiserende læger ikke på nuværende tidspunkt vil anbefale videokonsultationer, det vil kræve mere velfungerende videoløsning end den, der er testet i projektet.

Derudover fremlægger evalueringen følgende:

  • Det er en forudsætning for en god videosamtale, at patient og læge kender hinanden i forvejen og har udviklet en relation.
  • Videokonsultationer er uegnede til sygdomme, der kræver objektiv undersøgelse, patienter som har behov for målinger eller prøver og patienter med meget komplekse problemstillinger eller som ikke er kognitivt velfungerende.
  • Mangel på nærhed og kontakt med patienten udgjorde ikke et problem i de tilfælde, hvor det var lykkedes at afholde videokonsultationer.
  • Lægerne er uenige om tidsforbruget ved videokonsultation, idet nogle mener, de bruger mere tid, nogle oplever samme tidsforbrug, mens andre igen mener, at videokonsultation kan spare tid.

Generelt ønsker både læger og patienter mulighed for at anvende videokonsultation, men teknologien skal fungere og være lettere anvendelig, før det bliver almindelig praksis.

PROJEKTPERIODE

Start: Juni 2019
Slut: Marts 2020
(Evalueringen fandt sted i denne periode. Selve projektet varede fra december 2018 til marts 2020)

OM PROJEKT

Læs om projektet på Medcoms hjemmeside her. 

PARTNERE

, ,

EKSTERN FINANSIERING

Logo for Medcom

KONTAKT

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

MTV-konsulent, Projektleder | (+45) 3046 0895 | [email protected]