Uffe Kock Wiil – forskningsgruppeleder

_MG_0774_print_web - Uffe

Teknisk forskningsgruppeleder, ph.d., professor ved Center for Health Informatics and Technology, SDU

Se Uffe Kock Wiils publikationer

Uffes forskning fokuserer på data – hvordan man indsamler, analyserer, grupperer, sorterer og visualiserer store mængder data. Han er forskningsleder på [email protected], som med et budget på over 300 mio. kr. er Danmarks største forskningssatsning inden for velfærds- og sundhedsteknologi.

Bedre overblik over data giver bedre grundlag for beslutninger både hos sygehusledelsen, sundhedspersonalet og patienterne.

”Jeg håber på, at jeg med min sundhedsteknologiske baggrund kan lave teknologi, der kan nå helt ud i klinikken, bringes i drift og gøre en forskel for personalet og patienterne. I yderste konsekvens er vi med til at redde menneskeliv eller forhindre at patienterne mister funktionsevne. Det giver mening!”

Uffe er programleder for SDU’s strategiske indsatsområde inden for velfærdsinnovation.

Uffe har publiceret over 200 videnskabelige artikler og er redaktør ved en række internationale tidsskrifter.

Ph.d.-studerende

Nuværende

  •  Sidsel Willumsen: Methods for Monitoring Availability, Use and Effect of Health Information Technology Systems in Denmark (forventet færdig 2019)
  • Ali Ebrahimi: A Predictive Model to Detect Alcohol Use Disorder (forventet færdig 2021)

Afsluttede