Tiltrædelsesseminar for Lars Konge

Tiltrædelsesseminaret har overskriften “Simulation i træning af sundhedspersonale – Patienten Først-perspektivet” og afholdes den 18. maj 2018.

Professor Lars Konge tiltrådte i november som adjungeret professor i innovativ medicinsk teknologi og simulationstræning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, CIMT og SDU. Det markeres nu med det officielle tiltrædelsesseminar, som stiller skarpt på brugen af simulation i træningen af sundhedspersonale.