Tilknyttede forskere og eksperter

En af de særlige styrker ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi er vores stærke netværk af både danske og udenlandske forskere og eksperter med forskellige faglige baggrunde.

CIMT har en gruppe seniorforskere i netværket, som er delvist frikøbt fra deres primære arbejdsplads til at forske i innovativ medicinsk teknologi, en række adjungerede forskere og internationale eksperter, samt et konstant voksende netværk af forskere fra SDU’s fakulteter og OUH’s kliniske afdelinger, som er en del af netværket omkring CIMT.

SENIORFORSKERE DELVIST FRIKØBT TIL CIMT-FORSKNING

ADJUNGEREDE FORSKERE OG EKSPERTER

  • George Crooks, OBE, MBChB, FRCP, FRCGP, Medical Director på University of Edinburgh. Adjungeret professor i “Digital health and care development” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, CIMT.
    Varighed: 1. Juli 2017 – 30. Juni 2022.
  • Anthony Smith, Ph.d., MEd. (Adult & Workplace Training), BNurs., RN, lektor og vicedirektør for University of Queensland’s Centre for Online Health på the Royal Children’s Hospital, Queensland, Australien. Adjungeret professor i CIMT via midler fra OUH’s Internationaliseringspulje.
    Varighed: okt. 2014 – okt. 2024.