Tilknytningen til OUH

Innovationsprojekter i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) tager altid udgangspunkt i patienten og patientens behov.

CIMT kombinerer hospital og universitet, så vi sikrer samarbejde, sammenhæng og vidensdeling mellem forskerne fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der har den daglige kontakt med patienterne.

CIMT er forankret på Odense Universitetshospital (OUH) i stabsafdelingen Klinisk Udvikling, Innovation, Forskning og Medicinsk Teknologivurdering (MTV), fordi det er hospitalet – i form af ansatte, patienter og pårørende – der definerer, hvilke områder og behov der kalder på innovation, forskning i og evaluering af ny medicinsk teknologi.

OUH – det innovative hospital

Odense Universitetshospital (OUH) er et innovativt hospital med en lang tradition for at arbejde med innovation og afprøvning og implementering af nye teknologiske løsninger. For eksempel var OUH det første hospital i Danmark, hvor alle (50) kliniske afdelinger skiftede til elektronisk patientjournal (EPJ) frem for papirjournaler. Det blev en realitet i 2009.

I øjeblikket er det nye OUH ved at blive bygget. Det nye OUH repræsenterer ikke kun nye fysiske rammer for hospitalet, men kommer også til at indebære nye arbejdsgange, nye samarbejder på tværs af specialer og afdelinger for at leve op til ambitionen om at skabe mere smidige patientforløb. CIMT understøtter OUH i de forandringer og nye arbejdsgange, det vil føre med sig. Vi tester og implementerer nye teknologier og arbejdsgange, som kan gøre en stor del af patienterne mere selvstændige og mindre afhængige af hospitalets fysiske ramme til deres behandling.

I fremtiden bliver den forbindelse mellem hospital og universitet, som CIMT er en del af, endnu stærkere, når det nye OUH bygges fysisk sammen med Syddansk Universitet og viden, forskning og erfaring kan flyde endnu lettere til gavn for patienter, pårørende og personale.

Det nye OUH, oversigtsbillede

STRATEGISK INNOVATION PÅ OUH

CIMT arbejder tæt sammen med OUH’s øvrige centre for innovation og forskning i hhv. kunstig intelligens og robotteknologi Centre for Clinical AI (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR).

OUH arbejder strategisk med innovation via de tre centre og ved hjælp af et innovationsråd, en intern innovationsdag m.m. Læs mere om innovation på OUH her.

OUH sikrer strategisk fokus og retning for innovation ved hjælp af hospitalets innovationsstrategi.

Læs OUH’s innovationsstrategi 2019-2022 her.