Tidlig evaluering af innovativ medicinsk teknologi

Der er sket en stigning i brugen af innovativ, medicinsk teknologi på hospitaler både i Danmark og i resten af verden. Det skaber et behov for tidligt i et forløb at kunne vurdere teknologien, så man kan udpege de teknologier, som har potentiale og dem, som ikke har. Derudfra kan hospitalerne tage beslutninger om udvikling og implementering.

Ved hjælp af en model til objektiv og systematisk vurdering kan vi koncentrere vores ressourcer om de nye tiltag, der rent faktisk gør en positiv forskel i driften.

MÅL

Formålet med projektet er derfor at udvikle en model (EARTH: Early Realistic assessment of innovative medical Technologies in Hospitals) til tidligt at vurdere forventet afkast af innovativ medicinsk teknologi. Modellen vil kunne bruges af danske hospitaler til at udvælge de teknologier, som har en høj sandsynlighed for at blive økonomisk rentable, når de er implementeret i daglig drift.

RESULTATER

Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan tidlig vurdering af innovative teknologier foregår – primært i industrien. Den viden har dannet baggrund for at udvikle en model (EARTH) til tidlig realistisk vurdering af innovative teknologier på sygehuse. Tidlig kritisk vurdering ved hjælp af EARTH-modellen sikrer, at hospitalerne kun går videre med at udvikle de teknologier, som med størst sandsynlighed når de forventede effekter.

Den tidlige vurdering giver bedre brug af de midler, der anvendes på innovation til gavn for både hospital, patienter og samfund. Modellen forventes at gøre en positiv forskel i strategiske udviklingsbeslutninger i sundhedssektoren, og den kan blive en konkurrencefordel i vores stadig mere globaliserede samfund.

Iben Fasterholdt Kristian Kidholm

DATO

Start: august 2014
Slut: september 2017

Projektet var et ph.d.-projekt af Iben Fasterholdt.

Se Ibens profil på LinkedIn.

Skriv til Iben.

PARTNERE

Tidlig evaluering af innovativ medicinsk teknologi

Projektet blev gennemført i samarbejde med Theta Collaborative.

EKSTERN FINANSIERING

Tidlig evaluering af innovativ medicinsk teknologi, Tidlig evaluering af innovativ medicinsk teknologi

Projektet er finansieret af midler fra SmartCare og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

KONTAKT

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

MTV-konsulent | (+45) 2979 6704 | [email protected]

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Samfundsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3058 6477 | [email protected]