Telemedicinsk hjemmeophold til for tidligt fødte børn

Tidligt hjemmeophold til for tidligt fødte børn giver en bedre og mere rolig start på familielivet, samtidig med at familierne stadig har adgang til den professionelle hjælp fra hospitalet.

PÅ HJEMMEOPHOLD

Når et barn bliver født før tid, er det oftest indlagt til barnet selv kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende sondemad. Det sker omkring den oprindelige termin.

Men på Odense Universitetshospital (OUH) kan børnene komme hjem, når de er stabile og ikke længere har brug for hjælp til at trække vejret eller holde varmen. Inden de tager hjem, oplæres forældrene i tidlige sygdomstegn, førstehjælp og i at give barnet mad via sonde. Desuden kan de altid komme i kontakt med neonatalafdelingen, hvis de får brug for hjælp.

At komme tidligere hjem fra hospitalet har positive konsekvenser for de nye familier:

  • Familien er samlet med begge forældre og evt. ældre søskende (på hospitalet er kun mor og den nyfødte indlagt)
  • Der er mere ro og bedre mulighed at få den nødvendige søvn for både mor og barn
  • Forældrene føler større ejerskab for barnet og forældrerollen
  • Der er bedre chancer for at lykkes med amning

EN BEDRE LØSNING, DER BETALER SIG

Tidligt telemedicinsk hjemmeophold er ikke dyrere for hospitalet end en traditionel indlæggelse, og udgifterne til teknologi og udstyr bliver opvejet af færre dage på hospitalet.

Når børnene har færre dage på afdelingen, kan sengepladserne i stedet bruges til børn med behov for intensiv pleje.

TEKNIKKEN BAG

Familierne får en iPad med hjem fra hospitalet. På iPaden er app’en Mit Sygehus, som er integreret til den elektroniske patientjournal. App’en indeholder informationer om pleje af et for tidligt født barn, og i app’en kan forældrene kontakte hospitalet via tekstbeskeder, billeder og videoopkald.

I app’en indtaster forældrene vægt og andre data, som personalet på neonatalafdelingen kan se. Desuden har familien videokonsultationer med sygeplejerskerne på afdelingen.

INTERNATIONAL INTERESSE

Forskningsprojektet og de gode resultater har vakt international interesse, og OUH får jævnligt henvendelser fra andre hospitaler i både Europa og resten af verden, der gerne vil vide mere om faciliteringen af telemedicinsk hjemmeophold.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

De telemedicinske hjemmeophold er resultatet af et ph.d.-projekt af sygeplejerske og ph.d. Kristina Garne Holm på neonatalafdelingen H56 på HC Andersen Børnehospitalet på Odense Universitetshospital.  Projektet løb fra 2014 til 2017. Da forskningsprojektet var slut, overgik ordningen direkte til klinisk drift.

Løsningen med telemedicinsk hjemmeophold blev skabt ved hjælp af participatory design, hvor både forældre, sygeplejersker og læger blev inddraget.

Fra projektets start var forældrene ivrige efter at være med i projektet. Forskerne havde håbet på 50 deltagere, men fik næsten det dobbelte. Og det er stadig lige så populært i dag.