Telemedicinsk behandling af sår

Diabetes (sukkersyge) kan medføre vanskelige, dybe fodsår, der er tids- og ressourcekrævende at få til at hele – og i værste fald kan fodsårene ende med amputation af en tå, fod eller underben.

BEHANDLING HJEMME MED 3D-KAMERA

Patienter med diabetiske fodsår skal derfor tit til behandling på hospitalet, men med telemedicinsk behandling kan de blive behandlet hjemme eller på et nærliggende sygehus/klinik af en sygeplejerske.

Sygeplejersken har kontakt til en speciallæge via en telemedicinsk løsning, og det betyder, at speciallægerne ikke så tit ser fodsåret med egne øjne. Når lægerne primært skulle bedømme sårene via billeder, viste det sig, at de eksisterende manuelle opmålingsmetoder af sårstørrelse ikke var tilstrækkelige. Det er vigtigt at kende de præcise mål for et sår, når man igangsætter behandling, og derfor opstod ideen til 3D-fotografering af fodsår.

Fordele:

  • Patienterne sparer tid og ressourcer på transport til og fra hospitalet.
  • 3D-fotograferingen giver mere præcis behandling end almindelige billeder, så behandlingstiden kan afkortes.
  • Den mere præcise behandling forhindrer unødige komplikationer og indlæggelser.
  • Kameraet vil også kunne bruges på sygehuse, i hjemmeplejen, på sociale institutioner osv.

TELEMEDICINSK BEHANDLING I TV

I forbindelse med DR’s programserie “Danskernes Akademi”, har DR’s journalister lavet en video om kameraet, betydningen for behandlingen af diabetiske fodsår samt samarbejdet mellem klinisk personale og industrielle partnere.

Se videoen fra DR