Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres. Brud på hoften er den mest almindelige årsag til indlæggelse på en ortopædkirurgisk sengeafdeling.

Omkostningerne i forbindelse med et knoglebrud grundet knogleskørhed (osteoporose) er store – både for patienten, i form af funktionsevnetab og smerter, for de pårørende og for samfundet i et sundhedsøkonomisk perspektiv.

Efter endt behandling føler patienterne sig dårligere rustet til udskrivelse end andre medicinsk-kirurgiske grupper. Desuden føler patienten en stor afhængighed af andre og stor utryghed ved den nye situation. Man ved, at sikkerheden omkring patienten kan styrkes ved hjælp af kommunikation og viden både hos den enkelte patient, men også sektorerne imellem.

MÅL

Projektets mål er at udvikle en telemedicinsk løsning, hvor sundhedsfaglig viden og ekspertise bliver gjort brugbar i patienternes hverdagsliv. Det skal hjælpe til at skabe tryghed samt understøtte patientens egne ressourcer og kompetencer – altså fremme patientens empowerment.

Patienterne i projektet er fra Fyn om omkringliggende øer, og de skal komme fra og udskrives til eget hjem.

Jane Clemensen

DATO

Start: januar 2016
Slut: december 2018

Projektet er et ph.d.-projekt af Charlotte Myhre Jensen.

Se Charlotte Myhre Jensens publikationer.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af midler fra [email protected].

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]