AI-optimeret diagnosticering af kræft ved blod i urinen

Blod i urinen er ikke usædvanligt, men det kan være et symptom på urinvejskræft. Urinvejskræft skal diagnosticeres og behandles hurtigst muligt, da sygdommen ofte kan medføre en dårlig prognose. De nuværende undersøgelsesmetoder er omfattende og kan være ubehagelige og risikofyldte, men desværre giver de heller ikke altid det korrekte resultat. Urinvejskræft risikerer derfor både at blive over-, under- eller slet ikke diagnosticeret.

Derfor skal dette ph.d.-projekt undersøge urinvejskræft nærmere. Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) er det muligt at opnå mere viden om indikatorerne på urinvejskræft, og at gøre diagnoseprocessen hurtigere. AI-programmet Den Intelligente Patientjournal skal hjælpe med at analysere patientjournalerne for patienter med blod i urinen, for først at identificere forskellige blødningssymptomer og derefter kæde dem sammen med risikoen for kræft. Den viden kombineret med andre patientoplysninger vil gøre det muligt at identificere hvilke personer, der skal udredes og dermed få en diagnose i tide.

MÅL

  1. Udvikle en AI algoritme til diagnostik af urinvejskræft ved forekomst af blod i urinen.
  2. Undersøge risikofaktorer, kliniske forløb og prognose ved urinvejskræft og blod i urinen.
  3. Bygge en model, der udregner risikoen for urinvejskræft når personer oplever blod i urinen.
  4. Validere et patientværktøj til selvrapportering af blødningssymptomer.

Projektet vil levere vigtig viden om risikofaktorer for blod i urinen, prognosen ved blod i urinen og ved urinvejskræft, samt viden om håndteringen af patienter med blødningsrisiko.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. marts 2021
Slut: 31. juni 2024

MERE INFO

Projektet er et ph.d.-projekt af Rasmus Søgaard Hansen.

Læs Rasmus’ publikationer

Se Rasmus’ LinkedIn profil

PARTNERE

,

EKSTERN FINANSIERING

,

KONTAKT


Rasmus Søgaard Hansen

Rasmus Søgaard Hansen

Ph.d.-studerende | +45 65411956 | [email protected]