Seniorforsker Robin Kok

Robin har en todelt stilling som adjunkt i eHealth ved INSIDE forskningsgruppen ved Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og som seniorforsker i CIMT. Hans primære forskningsområde er eHealth og især, hvor IT og internet møder den menneskelige psyke.

Robin har en baggrund fra klinisk psykologi. Han har mange års erfaring med eHealth og forskning i mentale sygdomme som depression og angst (eMental Health) og har bl.a. forsket i implementering og omkostningseffektivitet.

Hans nuværende forskning koncentrerer sig om evidensbaseret praksis, implementering og grundlæggende forskning i eHealth, tværfaglig forskning, forskningsmetode, epidemiologi (udbredelse af sygdomme) og metaanalyse (analyse af analyser). Den nuværende forskning inkluderer bl.a. randomiserede kontrollerede studier, implementering af internetbaseret interventioner og adskillige metaanalyser inden for klinisk psykologi.

Robins ph.d. vurderede den kliniske effekt og omkostningseffektivitet af en internetbaseret intervention for fobier inden for det specialiserede, mentale sundhedsvæsen.

I CIMT er Robin en del af ImpleMentAll og bidrager til andre EU-ansøgninger.

Robin kommer fra Holland.