Seniorforsker Malene Grubbe Hildebrandt

_MG_9917_print_web - Malene

Overlæge og speciallæge i nuklearmedicin ved OUH, klinisk lektor, master i klinisk epidemiologi, ph.d.

Se Malenes publikationer

Besøg Malenes profil på LinkedIn

I sit arbejde som overlæge er Malene meget optaget af innovation og nytænkning for at skabe forbedringer for patienter og samfund. Hun har sat sig grundigt ind i feltet Patientrapporterede Oplysninger (PRO) og i, hvordan det kan anvendes i praksis.

Malene har specialiseret sig i det højteknologiske fag nuklearmedicin, der undersøger funktionen i væv, organ eller knogle ved at injicere små doser radioaktivt stof.

Malene lægger vægt på, at innovation giver værdi for patient og personale og har bl.a. gennemført en evaluering af en scanningsmetode i samarbejde med enheden for Medicinsk Teknologivurdering på OUH. Scanningsmetoden blev efterfølgende implementeret på OUH.

Som seniorforsker i CIMT bidrager Malene med stor forskningserfaring fra både somatik og psykiatri, og hun har mange års erfaring som vejleder for både ph.d.- og kandidatstuderende. Malenes seneste forskning har især koncentreret sig om brugen af scanningsmetoden PET/CT ved kvindelige kræftformer.

MALENES AKTUELLE PROJEKTER

 • Målrettet behandlingsforløb af brystkræft – et prospektivt studie: MESTAR-PRO
  Ph.d.-projekt, Malene er hovedvejleder.
  Projektgruppe: læge, ph.d-studerende Marianne Vogsen, professor Marianne Ewertz, ph.d. Jeanette Dupont Jensen, professor Torben A. Kruse, ph.d. Mads Thomassen, overlæge Anne Marie Bak Jylling Jon Asmussen, overlæge Katrine Søe, patientrepræsentanter Susanne Geneser og Marie Lykke Rasmussen.
 • Målrettet behandlingsforløb af brystkræft – et systematisk litteraturstudie: MESTAR-LIT
  Malene er hovedvejleder.
  Projektgruppe: medicinstuderende Martine Hallin Henriksen og Fredrik Helland, læge, ph.d-studerende Marianne Vogsen, statistiker Oke Gerke.
 • Målrettet behandlingsforløb af brystkræft – et retrospektivt studie: MESTAR-RETRO
  Omfatter 3 kandidatspecialer. Malene er hovedvejleder.
  Projektgruppe: medicinstuderende Jakob Bülow, Lasse Ljungstrøm, Tural A. Alamdari, Hjalte Rasmus Oltmann, Ester Gill og Mathilde Skov Nygaard, læge, ph.d-studerende Marianne Vogsen, statistiker Oke Gerke.
 • Straksadgang til scanningssvar i sundhed.dk: Et multimetodisk studie af kræftpatientens perspektiv (SMUK)
  Kandidatspeciale, Malene er hovedvejleder.
  Projektgruppe: forskningsradiograf Christina Baun, ph.d. Maria Konge Nielsen, læge, ph.d-studerende Marianne Vogsen, statistiker Oke Gerke.
 • Diagnostik af lymfeknudeinvolvering ved livmoder- og livmoderhalskræft: SENTIREC
  Ph.d.-projekt, Malene er medvejleder.
  Projektgruppe: ph.d.-studerende Sara Elisabeth Sponholtz, læge Algirdas Markauskas, ph.d. Pernille Tine Jensen, professor Ole Mogensen, overlæge Doris Schledermann, ph.d. Thiusius Rajeeth Savarimuthu.