Seniorforsker Jan Stener Jørgensen

<

Speciallæge i obstetrik og gynækologi, ph.d., professor i klinisk obstetrik

Se Jans publikationer

Besøg Jans profil på LinkedIn

Siden 2003 har Jan været faglig leder af det obstetriske område (graviditet og fødselshjælp) på OUH. Han leder den obstetriske forskningsenhed på OUH og vejleder ph.d.-studerende bl.a. inden for eHealth. Han har været en del af CIMT siden grundlæggelsen i 2014.

Jan Stener Jørgensen arbejder med innovation inden for det prænatale område (fosterdiagnostik). Gennem snart 10 år har han været foregangsmand for at udvikle, afprøve og om muligt implementere nye innovative eHealth-løsninger på afdeling D på OUH.

Han har været en af drivkræfterne bag Innoevent-samarbejdet med Erhvervsakademiet Lillebælt både som aktiv oplægsholder, konsulent og “bedømmer” og har sørget for at innovative idéer fra studerende har fået mulighed for at blive afprøvet i den kliniske hverdag på OUH.

Som seniorforsker i CIMT bidrager Jan med sit stærke internationale netværk og en mangeårig erfaring med at teste og implementere innovative løsninger i klinikken.

JANS AKTUELLE PROJEKTER

  • Hjemmemonitorering og sporing af tidlige tegn på svangerskabsforgiftning gennem computeranalyse af videoer af gravides ansigter optaget med en smartphone
    Samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Institutttet, SDU