CIMT er del af en lang række danske og internationale projekter

Nedenfor er en liste over de projekter CIMT er eller har været involveret i. Du kan sortere projekterne efter emne eller søge efter et specifikt projekt.

SAFE – forebyggelse af faldulykker

Monitoreringssystemet SAFE kan overvåge patientens placering i sengen og ved hjælp af AI advare personalet, hvis patienten ...

Kaldebrikker til ambulante patienter

Projektet vil indføre kaldebrikker til patienter, så de selv kan gå til skopistuerne, når der er klar til dem. ...
App til patienter med tarmsygdom

App til patienter med tarmsygdom

Projektet vil udvikle og vurdere et modul til patienter med inflammatorisk tarmsygdom i appen Mit Sygehus. ...

AutoDok

Håndteringen af ​​klinisk dokumentation for patienter, der enten er tæt overvågede eller mangler tilstrækkelig overv. ...
Alarm på smartphone

Grib alarmen

Et nyt alarmsystem kan få alarmer fra udstyr på afdelingen sendt til personalets smartphones og filtrere data, så hver type ...
Wearable til øre

Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale

Projektet SSPP gøre det muligt at sende data sikkert og trådløst fra wearables og andet udstyr til hjemmemålinger til ...

Omkostningseffektivitetsanalyse af VR8

Analysen af omkostningseffektivitet vil vise, om virtual reality til behandling af angst giver en samfundsmæssig gevinst. ...
Ældre dame med smartphone

Udvikling af model for tele-palliation

Ph.d.-projekt: Tele-palliation har udviklet sig som supplement til traditionel lindring og ændrer måden, hvorpå vi lindrer ...
Læge modelfoto

AI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen

Ph.d.-projekt: AI som værktøj til at opnå mere viden om indikatorerne på urinvejskræft og stille en diagnose hurtigere. ...

Omkostningseffektivitet af AI til øget patientinddragelse

Ph.d.-projekt: Projektet skal tilpasse nuværende sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder til at analysere ...

Sundhedsøkonomisk evaluering af pandemihåndtering

Projektet skal analysere omkostningseffektiviteten af en telemedicinsk indsats til håndtering af pandemier. ...
videokonsultation

Implementering af videokonsultationer i almen praksis

Ph.d.-projekt: Projektet skal identificere og forstå muligheder og udfordringer for at opnå vedvarende brug af ...
Forskning i samskabelse

Forskning i samskabelse mellem forsker, patienter og pårørende

Ph.d.-projekt: Projektet skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til successfuld samskabt forskning ...

FAST-MRI: AI-optimeret MR-scanning til akut slagtilfælde

Ph.d.-projekt som skal koble kunstig intelligens sammen med MR-scanning for patienter med akut slagtilfælde. ...
Illustration til elektronisk patientjournal (EPJ)

Implementering af EPJ-systemer

Projektet undersøger implementeringen af nye systemer til elektroniske patientjournaler. Projektets mål er at analysere ...
Familiebillede

Mental sundhed hos forældre til børn med kræft

Ph.d-projekt: identificere behovene hos forældre til kræftsyge børn samt at udvikle en intervention, der kan tilgodese for ...
Illustration for patients with CHF

Teknologi til patienter med kronisk hjertesvigt

Ph.d.-projekt: Projektet vil undersøge, om en teknologisk løsning kan øge patienters og pårørendes handlekompetencer og ...
Læge læser journal op for patient i seng

Støtte til patienten efter udskrivelse fra rygoperation

Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at forbedre forløbet efter tidlig udskrivelse fra en planlagt rygoperation. ...
person i kørestol

Hjemmebehandling af spasticitet med baklofenpumper

Ph.d.-projekt: Gennem øget samarbejde mellem hospital og den primære sektor skal projektet styrke livskvaliteten for ...
Stock-foto af patientens tavle

Fælles dagsorden til stuegang

Ph.d.-projekt: Ved hjælp af Participatory Design vil projektet udvikle en digital løsning til at sikre større ...
Fælles Akutmodtagelse

Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen

Ph.d.-projekt: Patienter og pårørende med kortvarig (under 24 timer) behandling i akutmodtagelsen oplever kontakten som ...
Læge med computer

Ambulant besøg via video for patienter med diabetes

Ph.d.-projekt: Projektet undersøger tre forskellige aspekter ved omlægning af ambulante kliniske besøg til ...
llustration af digitalisering

Evaluering af indførelsen af digital patologi

Ph.d.-projekt: Evaluering af forudsætninger for og konsekvenser af implementering af digital patologi ift. ændringer i ...
Stock-foto af en hjerne i hænder

Fra ung til voksen med epilepsi

Ph.d.-projekt: Udvikling af en telemedicinsk løsning til at understøtte overgangen fra det pædiatriske sundhedsvæsen til ...

TO:MOVE – ICU

Ph.d.-projekt: Formålet med projektet er at optimere tidlig og aktiv mobilisering hos respiratorbehandlede patienter på ...

MoreCare udstyrsrobot

Formålet med projekt MoreCare er at udvikle en mobil servicerobot, som kan bringe udstyr m.m. fra lokale depoter og helt ud ...

Digitalt plejekald for patienter

Digitalt plejekald fra isolationsstuer kan hjælpe personalet med at prioritere rækkefølgen af opgaver og spare tid på v ...
Kvinde med VR-briller

Den Virtuelle Isolationsstue

Projektets formål er at udvikle en VR-løsning, hvor klinisk personale kan træne adfærd og hygiejneprocedurer på en ...

MAS-AI: Model til at vurdere værdien af kunstig intelligens

MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) er en model, som kan hjælpe beslutningstagere til at vurdere og ...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Twinning – International dataplatform til forskning i

Formålet med projektet var at udvikle en fælles dataplatform, hvor kliniske data vedrørende CCE-undersøgelser kan samles og ...

Virtuel svælgpodning

Projektet tester, om man med virtual reality (VR) kan simulere teknikken til svælgpodning og vil derefter vurdere, om VR ...
Kunstværk

Virtuelt Museum med VR

Med Virtuelt Museum kan indlagte patienter gå på kunstmuseum via virtual reality (VR) og derved få adspredelse fra sygdom ...
Billede fra VR-univers til smertelindring

VR som smertelindring

Projektet testede virtual reality som smertelindring under en fødsel. ...
Læs mere om Measurelet

Measurelet

Projektets formål var at teste Measurelet Scale, der bestod af en vægt integreret med en tablet, hvor patienterne selv ...

VR Trainer

Prototypen VR Trainer skal testes og videreudvikles til virtuel simulering af en sondeanlæggelse og til at indgå som ...

Økonomisk evaluering af telemedicinsk sårvurdering

Et stort randomiseret kontrolleret studie med telemedicinkonsultationer i overvågningen af diabetes fodsår blev udført i ...

Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og

Ph.d.-projekt: Projektet skal afdække, om udvikling af en ny sundhedsteknologisk løsning kan understøtte patienter med ...

MAGI: Kunstig intelligens (AI) til diagnostik af brystkræft

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at kunne øge både effektiviteten og kvaliteten indenfor billeddiagnostik. ...

Værktøj til evaluering af Mit Sygehus-appen

For løbende at kunne opsamle erfaringer og evaluere app'en Mit Sygehus, der er OUH's platform til digital kommunikation ...

Access & Acceleration

Access & Acceleration vil opbygge en platform for den dansk-tyske grænseregion, som skal gøre det lettere for ...

Roberta – robotvogn til mellemmåltider

Roberta er en robotvogn, der kan tilbyde småtspisende patienter flere mellemmåltider. ...

Evaluering af “Ung med Diabetes”

Fra 1. september 2015 til 31. juli 2017 afprøvede og evaluerede Diabetesambulatoriet, Børne- og ungeafdelingen, Nordsj ...

Evaluering af Det Virtuelle Ambulatorium

I fremtiden vil patienter i højere grad selv være med til at definere, hvornår de har behov for en sundhedsprofessionel ...

Økonomisk analyse af HEART Intervention

Den samfundsøkonomiske analyse af HEART-interventionen til HIV-smittede indikerer, at man kan levere en ekstra ...

Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere

'Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere’ er et telemedicinsk projekt, der ønsker at øge ligheden i sundhed ...

Tidlig medicinsk teknologivurdering af E-sundhed

Ph.d.-projekt: Undersøgelse af metoder til tidlig MTV af innovative teknologier samt af værdien af adfærdsdata til at ...

ADLIFE

ADLIFE vil forbedre livskvaliteten for det stigende antal ældre med kroniske sygdomme, som kan drage fordel af digitalt ...

Ambulantcenter Svendborg

Programmet er en paraply for projekter og indsatser, der handler om at omlægge mest muligt til ambulant behandling. ...

Overblik over patienternes brug af Mit Sygehus

Projektet skal sikre, at datafiler om patienters brug af Mit Sygehus automatisk konverteres til figurer og tabeller, som de ...

Velfungerende Telemedicin

Projektet giver overblik over evidensbaserede digitale sundhedsteknologier og over mulighederne for at anvende digitale ...

Udpegning og implementering af velfungerende telemedicin

Projektet skal skabe overblik over telemedicin, herunder klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og ...

Evaluering af topmadrasser til at forebygge tryksår

Tryksår forekommer ofte og kan have store konsekvenser. MTV'en viste at statiske topmadrasser er lige så gode til ...

Økonomisk evaluering af det nationale projekt Aktiv Patientst

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt forskningsprojekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede ...

Evaluering af video i almen praksis

Formålet med projektet er at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på en række områder inden for almen lægepraksis. ...

Evaluering af video i almen praksis

Der er tidligere gennemført et pilotprojekt for videotolkning i almen lægepraksis, og flere lægepraksis anvender ...

Evaluering af det nationale projekt “PRO i almen praksis&

De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på udvikling og anvendelse af Patient Reported Outcome (PRO) også ...

Digital Vision

Digital Vision er en strategisk satsning på OUH, hvor IT-systemer og innovationsløsninger implementeres samlet på én ...

App til patienter med kronisk tarmbetændelse – evaluering

Projektet udviklede et nyt forløb i app'en Mit Sygehus for at involvere patienterne mere i eget sygdomsforløb og styrke ...

Sundhedsdroner

Formålet med projektet er, at sundhedsdroner skal sikre hurtigere transport af medicinsk udstyr, biologiske prøver og, på l ...

ACQUIRE-ICD: Webplatform til hjertepatienter med defibrillator

Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig hjertedød. ...
Hænder med creme

Teledermoskopi i almen praksis

Ph.d.-projekt: Projektet undersøgte implementeringen af teledermoskopi til at undersøge suspekte hudforandringer i almen ...

RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling OUH

Øre-næse-halskirurgisk afd. F på OUH vil digitalisere patientens vej gennem afdelingen for at spare tid og øge sikkerheden ...

Evaluering af Telemedicinsk Hospiceseng

Kun få patienter fra Ærø benytter i dag muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende ...

eHealth City Svendborg

I Svendborg Kommune skal borgere fra tre udvalgte gader være med til at definere fremtidens sundhedsløsninger i projekt ...

Telemedicin til psoriasis

Psoriasis er en kronisk, tilbagevendende inflammatorisk hudlidelse, der rammer to-fire procent af den samlede befolkning i ...

System til patientovervågning

Projektet ville videreudvikle en prototype til patientovervågning for at sikre, at forværringer hos patienter indlagt på ...

[email protected]

[email protected] udforskede de organisatoriske og strukturelle processer, der er nødvendige for succesfuldt at implementere ...

Få de børn, du ønsker, mens du kan

Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at udvikle en teknologisk løsning, der kan imødekomme danske kvinders ...

MomIT – IT-løsning til vægttab efter fødsel

Ph.d.-projektet havde som mål at hjælpe nybagte mødre til at leve en sund livsstil og kontrollere deres vægt efter ...

Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

Robotten ROPCA Ultrasound (RU) skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense Universitetshospital. ...

ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

Sundhedssektoren bruger meget tid og mange penge på udvikling, test og implementering af eSundhed og telemedicin til en ...

GERI-kufferten

GERI-kufferten er et værktøj udviklet til at styrke samarbejdet om ældre borgere mellem akutsygeplejersker i hjemmeplejen, ...

e-Patient

Forskning og undersøgelser gennemført på OUH har vist, at patienter mangler overblik over eget behandlingsforløb. De ...

App til at understøtte behandling af psoriasis

Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom med en forekomst på 2-4% i befolkningen. Følgesygdomme såsom gigt, depression, ...

App til kittelkort

I dag anvender det kliniske personale programmet Infonet til vejledninger/instrukser. Men Infonet kan være ”tungt” at, ...

Den PRO-aktive patient

PRO er blevet et fokusområde i det danske sundhedsvæsen, som har fået stigende opmærksomhed på at inddrage patientens egen ...
videokonsultation

Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et

En del patienter med svær og meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) takker nej til at deltage i fysisk træning ...

Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres. ...

Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

Osteoporose (knogleskørhed) er en kronisk sygdom, som i stigende grad ses i den vestlige befolkning. Sygdommen er i vækst i ...

Validering af 3D-kamera til monitorering af fodsår

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende ...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Kamerapille til tarmfotografering

Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark, og derfor er der et tilbud om forebyggende undersøgelse for ...

MasterMind

MasterMind står for: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the ...

[email protected]

[email protected] er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. I løbet af projektet forventer man ...

PAATH

Antallet af ældre i vores samfund stiger, og det vil lægge pres på sundhedsvæsenet, fordi høj alder øger risikoen for ...

Connected Health

Forskning viser, at nogle danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer. ...

CareWell

Projektet havde fokus på levering af sundhedsydelser og støtte til ældre borgere med komplekse behov for social- og ...

Beyond Silos

For at borgere oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet kunne ...

APPlied Health

Mobile Health – også kaldet mHealth – dvs. brugen af smartphones og tablets i sundhedsvæsenet, er en industri, der er ...

Taleforståelighedstests til klinisk praksis

Høretab gør det svært at forstå tale; især i støjfyldte omgivelser. Der findes forskellige taleforståelsestests, som bruges ...

Tidlig vurdering af innovationsprojekter med EARTH

Ph.d.-projekt: projektet udviklede modellen EARTH til tidlig vurdering af innovativ, medicinsk teknologi på hospitaler. ...

Telemedicinsk hjemmeophold til for tidligt fødte børn

I 2014 var over 200 for tidligt fødte børn og deres mødre indlagt i længere tid på neonatalafdelingen på H.C. Andersen B ...

Nyretransplantation

Nyretransplantation er den foretrukne behandling til patienter med kronisk nyresvigt (nyreinsufficiens) på OUH. Unders ...

RoOS – et ressource- og opgavestyringssystem

RoOS er et ressource- og opgavestyringssystem, der sikrer overblik og styring af opgaveflowet mellem de forskellige ...

Unwired Health

I projektet deltog Region Syddanmark, Catalonien i Spanien samt Skotland, som alle ønskede at gennemføre en ny type ...

Innovativt indkøb af mobile ydelser til hjertepatienter

I forbindelse med EU-projektet Unwired Health fik CIMT en bevilling fra Markedsmodningsfonden, som skulle understøtte ...

Hjemmemonitorering med Apple Health Kit

Der er i sundhedssektoren i stigende grad fokus på korte hospitalsophold og muligheden for pleje og behandling i eget- ...

Sikkerhed og effekt af trykbølger til behandling af diabetisk

Ph.d.-projekt: Formål var at undersøge, hvorvidt behandling med trykbølger kan anvendes som en ny behandling af diabetisk ...

Brug af eHealth i kommunikation om fosterdiagnostik

Alle gravide kvinder i Danmark tilbydes undersøgelser (screenings) for Downs syndrom. Undersøgelserne kombinerer moderens ...

App som nybagte forældres livline til hospitalet

Længden af hospitalsophold efter fødsel er afkortet i løbet af de sidste 10-20 år. Udfordringen er at sikre, at den ...

Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår

Diabetes er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at ...
Billede fra video om google glass

Google Glass

Projektet ville undersøge, om det er teknisk muligt at anvende Google Glass sammen med hospitalets kliniske systemer. ...

Evaluering af national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Evalueringen skulle belyse gevinster og udfordringer ved national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering med fokus på ven ...

Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

Der ses i dag et stigende forbrug af alternativ behandling blandt den danske befolkning. I sundhedsvæsenet anvendes bl.a. ...

Momentum

Europæiske projekter med telemedicin stopper ofte, når finansieringen ophører efter endt projektperiode, i stedet for at ...

Nervecentre

Om aftenen er der mindre personale og ressourcer på hospitalsafdelingerne, og der mangler et klart overblik over personale, ...
Odense Universitetshospital (OUH)

Erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse af

Den demografiske udvikling i Danmark er en stadig voksende udfordring, da den ældre befolkning bliver større, imens den ...

Bookplan/Cetrea Surgical

Formålet med BookPlan/Cetrea Surgical er bedre udnyttelse af operationsstuerne, herunder mindre tid anvendt på planlægning, ...

MTV om organisering af hjertestopundervisning

Hjertestop under indlæggelse har en dårlig prognose, og på alle sygehusene i Region Syddanmark undervises personalet i ...

Renewing Health

RENEWING HEALTH (REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTH) var et europæisk projekt, hvor ni af Europas stærkeste ...

MTV af hospitalsbaseret forløbskoordination

Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) modtager patienter af anden etnisk herkomst end dansk med komplicerede og sammensatte ...

SmartCare

EU-projektet SmartCare bygger på platformen Shared Care, som Region Syddanmark har taget initiativ til. Shared Care ...

United4Health

Målet med projektet var at øge brugen af telemedicin i Europa ved at implementere løsninger i stor skala og tilpasse l ...
Stock-foto

MTV af CIS Anæstesi

Critical Information System til Anæstesi (CIS AN), en elektronisk anæstesijournal, blev implementeret i et anæstesi- og et ...

SUSTAINS

SUSTAINS står for Support USers To Access INformation and Services. SUSTAINS var et europæisk projekt, som skulle ...

HandMate – Hånddesinfektion på en ny måde

Sygehuserhvervede infektioner er et verdensomspændende problem, som resulterer i øget sygelighed, forlænget indlæggelse og ...

Health Games

Serious Games er spil, der understøtter læring, udvikling og rehabilitering. Health Games-projektet var et samarbejde ...

Business case på Tele-tolkning

Alle patienter med kontakt til sundhedsvæsenet i Danmark har ret til information, og når patienten ikke behersker dansk, er ...

Telemedicinsk udskrivningskonference

Det overordnede mål, som projektet bidrog til, er et mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne. ...
Man with ePatch

ePatch – et e-plaster

Projektet ønskede at reducere antallet af akutte indlæggelser af personer med hjerterytmeforstyrrelser samt undersøge ...
Konsultation med videotolkning

Videotolkning

Videotolkning er en del af den daglige drift på de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH). Det er en ...

MTV om forebyggelse af fald på sygehuse

Mennesker indlægges på hospitalet for at få forbedret sundhedsstatus. Derfor er det en vigtig opgave for sygehuse at undgå ...
Grafik af lægekuffert

Business case på KOL-kuffert

Gennem de sidste 3 år har der på OUH været arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af et grundlæggende nyt ...