CIMT er del af en lang række danske og internationale projekter

Nedenfor er en liste over de projekter CIMT er eller har været involveret i. Du kan sortere projekterne efter emne eller søge efter et specifikt projekt.

Vurdering af værdien af AI-teknologier

{:da}Projektet har til formål at afprøve modellen MAS-AI på to igangværende AI-projekter; MAGIC 2.0 og KRISE, der begge...

PERSONAE – personalised digital treatment

{:da}I projektet PERSONAE (personalised digital treatment of depression) udvikles en digital løsning til behandling af...

Videokonsultationer på Odense Universitetshospital

{:da}Formålet med projektet er at undersøge patienters oplevelse af den stigende brug af videosamtaler mellem patienter og...

Digital Vision Krydser Sektorgrænser

{:da}Formålet med projektet er at udvikle og afprøve digitale løsninger, som understøtter samarbejdet mellem sygehus...

PRO til evaluering af ny teknologi inden for strålebehandling

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet havde til formål at udvikle, teste og anvende et målrettet symptomskema til evaluering af...
Kvinder ser på smartphone

Eksistentielle og åndelige behov hos mennesker med kræft

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil udvikle og afprøve en eHealth-intervention i appen Mit Sygehus til understøttelse af...

MyMedCards

{:da}Projektet indførte brugen af appen MyMedCards på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme i stedet for de gamle...

Chatbot

{:da}Projektet ville udvikle en chatbot, der skulle kunne svare på patienternes mest stillede spørgsmål. {:}{:gb}Chatbot for...
Illustration til elektronisk patientjournal (EPJ)

Digitalisering i sundhedssektoren via automatiserede,

{:da}Projektet skal teste, hvordan MDIC og EPJ Syd fungerer til modtagelsen af trådløse data fra medicinsk godkendt...
Håndtryk

Beslutningsstøtte til patienter med brud på håndleddet

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil udvikle, teste og evaluere et webbaseret beslutningsstøtteværtøj, der skal forberede...

App til at støtte personcentreret rehabilitering efter stroke

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal øge stroke-patienters empowerment med et transparent rehabiliteringsforløb, der samtidig...

MySkills

{:da}MySkills skulle udvikle en app til introduktionsmateriale, tjeklister og kompetencekort, der kunne skabe en bedre...
Stock-foto af patientens tavle

Careturner

{:da}Test i klinisk praksis af den innovative sengebund Careturner, som skal forebygge liggesår og forbedre oplevelsen af...
Endometriose-konsultation med PRO

PRO-data til endometriose

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil validere et PRO spørgeskema til patienter med endometriose og undersøge patienters og...

SAFE – forebyggelse af faldulykker

{:da}Monitoreringssystemet SAFE kan overvåge patientens placering i sengen og ved hjælp af AI advare personalet, hvis...
App til patienter med tarmsygdom

App til patienter med tarmsygdom

{:da}Projektet vil udvikle og vurdere et modul til patienter med inflammatorisk tarmsygdom i appen Mit Sygehus.{:}{:gb}The...

AutoDok

{:da}Håndteringen af ​​klinisk dokumentation for patienter, der enten er tæt overvågede eller mangler tilstrækkelig...
Wearable til øre

Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale

{:da}Projektet SSPP havde til formål at gøre det muligt at sende data sikkert fra hjemmemålinger via wearable teknologi og...

Omkostningseffektivitetsanalyse af VR8

{:da}Analysen af omkostningseffektivitet vil vise, om virtual reality til behandling af angst giver en samfundsmæssig...
Ældre dame med smartphone

Udvikling af model for tele-palliation

{:da}Ph.d.-projekt: Tele-palliation har udviklet sig som supplement til traditionel lindring og ændrer måden, hvorpå vi...
Læge modelfoto

AI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen

{:da}Ph.d.-projekt: AI som værktøj til at opnå mere viden om indikatorerne på urinvejskræft og stille en diagnose...

Calpro hjemmetestkit

{:da}Projektet skulle teste hjemmemåling af inflammationsmarkøren calprotectin i fæces for patienter med kronisk...

Omkostningseffektivitet af AI til øget patientinddragelse

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal tilpasse nuværende sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder til at analysere...

Sundhedsøkonomisk evaluering af pandemihåndtering

{:da}Projektet skal analysere omkostningseffektiviteten af en telemedicinsk indsats til håndtering af pandemier.{:}{:gb}The...
Mand med iPad

Implementering af videokonsultationer i almen praksis

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal identificere og forstå muligheder og udfordringer for at opnå vedvarende brug af...
Forskning i samskabelse

Forskning i samskabelse mellem forsker, patienter og pårørende

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til successfuld samskabt...

FAST-MRI: AI-optimeret MR-scanning til akut slagtilfælde

{:da}Ph.d.-projekt som skal koble kunstig intelligens sammen med MR-scanning for patienter med akut slagtilfælde.{:}{:gb}This...
Illustration til elektronisk patientjournal (EPJ)

Implementering af EPJ-systemer

{:da}Projektet undersøger implementeringen af nye systemer til elektroniske patientjournaler. Projektets mål er at analysere...
Familiebillede

Mental sundhed hos forældre til børn med kræft

{:da}Ph.d-projekt: identificere behovene hos forældre til kræftsyge børn samt at udvikle en intervention, der kan tilgodese...
Illustration for patients with CHF

Teknologi til patienter med kronisk hjertesvigt

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil undersøge, om en teknologisk løsning kan øge patienters og pårørendes handlekompetencer og...
Læge læser journal op for patient i seng

Støtte til patienten efter udskrivelse fra rygoperation

{:da}Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at forbedre forløbet efter tidlig udskrivelse fra en planlagt...
person i kørestol

Hjemmebehandling af spasticitet med baklofenpumper

{:da}Ph.d.-projekt: Gennem øget samarbejde mellem hospital og den primære sektor skal projektet styrke livskvaliteten for...
Stock-foto af patientens tavle

Fælles dagsorden til stuegang

{:da}Ph.d.-projekt: Ved hjælp af Participatory Design vil projektet udvikle en digital løsning til at sikre større...
Fælles Akutmodtagelse

Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen

{:da}Ph.d.-projekt: Patienter og pårørende med kortvarig (under 24 timer) behandling i akutmodtagelsen oplever kontakten som...
Læge med computer

Ambulant besøg via video for patienter med diabetes

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet undersøger tre forskellige aspekter ved omlægning af ambulante kliniske besøg til...
llustration af digitalisering

Evaluering af indførelsen af digital patologi

{:da}Ph.d.-projekt: Evaluering af forudsætninger for og konsekvenser af implementering af digital patologi ift. ændringer i...
Stock-foto af en hjerne i hænder

Fra ung til voksen med epilepsi

{:da}Ph.d.-projekt: Udvikling af en telemedicinsk løsning til at understøtte overgangen fra det pædiatriske sundhedsvæsen til...

TO:MOVE – ICU

{:da}Ph.d.-projekt: Formålet med projektet er at optimere tidlig og aktiv mobilisering hos respiratorbehandlede patienter på...

MoreCare udstyrsrobot

{:da}Formålet med projekt MoreCare er at udvikle en mobil servicerobot, som kan bringe udstyr m.m. fra lokale depoter og helt...
Kvinde med VR-briller

Den Virtuelle Isolationsstue

{:da}Projektets formål er at udvikle en VR-løsning, hvor klinisk personale kan træne adfærd og hygiejneprocedurer på en...
Alarm på smartphone

Grib alarmen

{:da}Et nyt alarmsystem kan få alarmer fra udstyr på afdelingen sendt til personalets smartphones og filtrere data, så hver...

MAS-AI: Model til at vurdere værdien af kunstig intelligens

{:da}MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) er en model til evaluering af kunstig intelligens i...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Twinning – International dataplatform til forskning i

{:da}Formålet med projektet var at udvikle en fælles dataplatform, hvor kliniske data vedrørende CCE-undersøgelser kan samles...

Virtuel svælgpodning

{:da}Projektet tester, om man med virtual reality (VR) kan simulere teknikken til svælgpodning og vil derefter vurdere, om VR...
Kunstværk

Virtuelt Museum med VR

{:da}Med Virtuelt Museum kan indlagte patienter gå på kunstmuseum via virtual reality (VR) og derved få adspredelse fra...
Billede fra VR-univers til smertelindring

VR som smertelindring

{:da}Projektet testede virtual reality som smertelindring under en fødsel. {:}{:gb}The project examined if there was a...
Mand med iPad

PREM på OUH

Projektet brugte spørgeskemaer til indsamling af information om patienters oplevelser for at støtte OUH's afdelinger i deres...
Læs mere om Measurelet

Measurelet

{:da}Projektets formål var at teste Measurelet Scale, der bestod af en vægt integreret med en tablet, hvor patienterne selv...

Kaldebrikker til ambulante patienter

{:da}Projektet vil indføre kaldebrikker til patienter, så de selv kan gå til skopistuerne, når der er klar til...

VR Trainer

{:da}Prototypen VR Trainer testes og videreudvikles til virtuel simulering af en sondeanlæggelse og til at indgå som...

Økonomisk evaluering af telemedicinsk sårvurdering

{:da}Et stort randomiseret kontrolleret studie med telemedicinkonsultationer i overvågningen af diabetes fodsår blev udført i...

Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal afdække, om udvikling af en ny sundhedsteknologisk løsning kan understøtte patienter med...

MAGI: Kunstig intelligens (AI) til diagnostik af brystkræft

{:da}Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at kunne øge både effektiviteten og kvaliteten indenfor billeddiagnostik...

Værktøj til evaluering af Mit Sygehus-appen

{:da}For løbende at kunne opsamle erfaringer og evaluere app'en Mit Sygehus, der er OUH's platform til digital kommunikation...

Access & Acceleration

{:da}Access & Acceleration opbyggede en platform for den dansk-tyske grænseregion, som skal gøre det lettere for virksomheder...

Roberta – robotvogn til mellemmåltider

{:da}Roberta er en robotvogn, der kan tilbyde småtspisende patienter flere mellemmåltider.{:}{:gb}This project aimed to test...

Evaluering af Det Virtuelle Ambulatorium

{:da}I fremtiden vil patienter i højere grad selv være med til at definere, hvornår de har behov for en sundhedsprofessionel...

Økonomisk analyse af HEART Intervention

{:da}Den samfundsøkonomiske analyse af HEART-interventionen til HIV-smittede indikerer, at man kan levere en ekstra...

Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere

{:da}'Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere’ er et telemedicinsk projekt, der ønsker at øge ligheden i sundhed...

Tidlig medicinsk teknologivurdering af E-sundhed

{:da}Ph.d.-projekt: Undersøgelse af metoder til tidlig MTV af innovative teknologier samt af værdien af adfærdsdata til at...

ADLIFE

{:da}ADLIFE vil forbedre livskvaliteten for det stigende antal ældre med kroniske sygdomme, som kan drage fordel af digitalt...

Ambulantcenter Svendborg

Programmet er en paraply for projekter og indsatser, der handler om at omlægge mest muligt til ambulant behandling...

Overblik over patienternes brug af Mit Sygehus

{:da}Projektet skal sikre, at datafiler om patienters brug af Mit Sygehus automatisk konverteres til figurer og tabeller, som...

Velfungerende Telemedicin

{:da}Projektet giver overblik over evidensbaserede digitale sundhedsteknologier og over mulighederne for at anvende digitale...

Udpegning og implementering af velfungerende telemedicin

{:da}Projektet skal skabe overblik over telemedicin, herunder klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og...

Evaluering af topmadrasser til at forebygge tryksår

{:da}Tryksår forekommer ofte og kan have store konsekvenser. MTV'en viste at statiske topmadrasser er lige så gode til...

Evaluering af video i almen praksis

{:da}Formålet med projektet er at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på en række områder inden for almen lægepraksis...

Evaluering af video i almen praksis

{:da}Der er tidligere gennemført et pilotprojekt for videotolkning i almen lægepraksis, og flere lægepraksis anvender...

Evaluering af det nationale projekt “PRO i almen praksis&

{:da}De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på udvikling og anvendelse af Patient Reported Outcome (PRO)...
Digital Vision logo

Digital Vision

{:da}Digital Vision er en strategisk satsning på OUH, hvor IT-systemer og innovationsløsninger implementeres samlet på én...

App til patienter med kronisk tarmbetændelse – evaluering

{:da}Projektet udviklede et nyt forløb i app'en Mit Sygehus for at involvere patienterne mere i eget sygdomsforløb og styrke...

Sundhedsdroner

{:da}Formålet med projektet er, at sundhedsdroner skal sikre hurtigere transport af medicinsk udstyr og biologiske prøver end...

ACQUIRE-ICD: Webplatform til hjertepatienter med defibrillator

{:da}Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig...
Hænder med creme

Teledermoskopi i almen praksis

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet undersøgte implementeringen af teledermoskopi til at undersøge suspekte hudforandringer i almen...

RoOS på øre-næse-halskirurgisk afdeling OUH

{:da}Øre-næse-halskirurgisk afd. F på OUH vil digitalisere patientens vej gennem afdelingen for at spare tid og øge...

Evaluering af Telemedicinsk Hospiceseng

{:da}Kun få patienter fra Ærø benytter i dag muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende...

eHealth City Svendborg

{:da}I Svendborg Kommune skal borgere fra tre udvalgte gader være med til at definere fremtidens sundhedsløsninger i projekt...

Telemedicin til psoriasis

{:da}Formålet med projektet er i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle at designe og udvikle en teknologisk...

System til patientovervågning

{:da}Projektet ville videreudvikle en prototype til patientovervågning for at sikre, at forværringer hos patienter indlagt på...

ACT@Scale

{:da}ACT@Scale udforskede de organisatoriske og strukturelle processer, der er nødvendige for succesfuldt at implementere...

Få de børn, du ønsker, mens du kan

{:da}Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at udvikle en teknologisk løsning, der kan imødekomme danske kvinders...

Sund Sammen – IT-løsning til sund livsstil efter fødsel

{:da}Ph.d.-projektet havde som mål at hjælpe nybagte mødre til at leve en sund livsstil og kontrollere deres vægt efter...

Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

{:da}Robotten ROPCA Ultrasound (RU) skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense...

ImpleMentAll – Implementering af eSundhed

{:da}Sundhedssektoren bruger meget tid og mange penge på udvikling, test og implementering af eSundhed og telemedicin til en...

GERI-kufferten

{:da}GERI-kufferten er et værktøj udviklet til at styrke samarbejdet om ældre borgere mellem akutsygeplejersker i...

e-Patient

{:da}Forskning og undersøgelser gennemført på OUH har vist, at patienter mangler overblik over eget behandlingsforløb. De...

App til at understøtte behandling af psoriasis

{:da}Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom og kan være en stor byrde for den enkelte patient. Projektet undersøgte om app...

App til kittelkort

{:da}I dag anvender det kliniske personale programmet Infonet til vejledninger/instrukser. Men Infonet kan være ”tungt” at...

Den PRO-aktive patient

{:da}PRO er blevet et fokusområde i det danske sundhedsvæsen, som har fået stigende opmærksomhed på at inddrage patientens...
videokonsultation

Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et

{:da}En del patienter med svær og meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) takker nej til at deltage i fysisk træning...

Telemedicin til hoftebrud grundet knogleskørhed

{:da}I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres...

Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

{:da}Osteoporose (knogleskørhed) er en kronisk sygdom, som i stigende grad ses i den vestlige befolkning. Sygdommen er i...

Validering af 3D-kamera til monitorering af fodsår

{:gb}Diabetes is a disease, which may cause difficult foot ulcers that are deep and both time and ressource consuming to...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Kamerapille til tarmfotografering

{:da}Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark, og derfor er der et tilbud om forebyggende undersøgelse...

MasterMind

{:da}MasterMind står for: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the...

Patient@Home

{:da}Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. I løbet af projektet forventer...

PAATH

{:da}Antallet af ældre i vores samfund stiger, og det vil lægge pres på sundhedsvæsenet, fordi høj alder øger risikoen for...

Connected Health

{:da}Forskning viser, at nogle danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer...

CareWell

{:da}Projektet havde fokus på levering af sundhedsydelser og støtte til ældre borgere med komplekse behov for social- og...

Beyond Silos

{:da}For at borgere oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet kunne...

APPlied Health

{:da}Mobile Health – også kaldet mHealth – dvs. brugen af smartphones og tablets i sundhedsvæsenet, er en industri, der er...

Taleforståelighedstests til klinisk praksis

{:da}Høretab gør det svært at forstå tale; især i støjfyldte omgivelser. Der findes forskellige taleforståelsestests, som...

Tidlig vurdering af innovationsprojekter med EARTH

{:da}Ph.d.-projekt: projektet udviklede modellen EARTH til tidlig vurdering af innovativ, medicinsk teknologi på...

Telemedicinsk hjemmeophold til for tidligt fødte børn

{:da}I 2014 var over 200 for tidligt fødte børn og deres mødre indlagt i længere tid på neonatalafdelingen på H.C. Andersen...

Nyretransplantation

{:da}Nyretransplantation er den foretrukne behandling til patienter med kronisk nyresvigt (nyreinsufficiens) på OUH...

RoOS – et ressource- og opgavestyringssystem

{:da}RoOS er et ressource- og opgavestyringssystem, der sikrer overblik og styring af opgaveflowet mellem de forskellige...

Unwired Health

{:da}I projektet deltog Region Syddanmark, Catalonien i Spanien samt Skotland, som alle ønskede at gennemføre en ny type...

Innovativt indkøb af mobile ydelser til hjertepatienter

{:da}I forbindelse med EU-projektet Unwired Health fik CIMT en bevilling fra Markedsmodningsfonden, som skulle understøtte...

Hjemmemonitorering med Apple Health Kit

{:da}Der er i sundhedssektoren i stigende grad fokus på korte hospitalsophold og muligheden for pleje og behandling i eget...

Sikkerhed og effekt af trykbølger til behandling af diabetisk

{:da}Ph.d.-projekt: Formål var at undersøge, hvorvidt behandling med trykbølger kan anvendes som en ny behandling af...

Brug af eHealth i kommunikation om fosterdiagnostik

{:gb}All pregnant women in Denmark are offered screenings for Down's syndrom. The screenings combine the mother's age...

App som nybagte forældres livline til hospitalet

{:gb}The duration of hospital stays after giving birth has been reduced during the past 10-20 years. The challenge is to...

Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår

{:da}Diabetes er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til...
Billede fra video om google glass

Google Glass

{:da}Projektet ville undersøge, om det er teknisk muligt at anvende Google Glass sammen med hospitalets kliniske...

Evaluering af national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

{:da}Evalueringen skulle belyse gevinster og udfordringer ved national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering med fokus på...

Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

{:da}Der ses i dag et stigende forbrug af alternativ behandling blandt den danske befolkning. I sundhedsvæsenet anvendes...

Nervecentre

{:gb}During the evening, there are less staff and resources at the departments of the hospital, and there is no clear picture...

COLLIN – Samarbejde om innovation

{:gb}During the period of 2011 to 2014, Odense University Hospital had a close collaboration with the university hospital in...
Odense Universitetshospital (OUH)

Erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse af

{:da}Den demografiske udvikling i Danmark er en stadig voksende udfordring, da den ældre befolkning bliver større, imens den...

Bookplan/Cetrea Surgical

{:da}Formålet med BookPlan/Cetrea Surgical er bedre udnyttelse af operationsstuerne, herunder mindre tid anvendt på...

MTV om organisering af hjertestopundervisning

{:da}Hjertestop under indlæggelse har en dårlig prognose, og på alle sygehusene i Region Syddanmark undervises personalet i...

Renewing Health

{:gb}RENEWING HEALTH was a project to develop and assess solutions and services for patients with chronic health problems in...

MTV af hospitalsbaseret forløbskoordination

{:da}Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) modtager patienter af anden etnisk herkomst end dansk med komplicerede og sammensatte...

SmartCare

{:da}Overordnet skulle SmartCare-projektet indsamle og dele erfaringer med IT-understøttelse af komplekse patientforløb fra...

United4Health

{:da}Målet med projektet var at øge brugen af telemedicin i Europa ved at implementere løsninger i stor skala og tilpasse...
Stock-foto

MTV af CIS Anæstesi

{:da}Critical Information System til Anæstesi (CIS AN), en elektronisk anæstesijournal, blev implementeret i et anæstesi- og...

SUSTAINS

{:da}SUSTAINS står for Support USers To Access INformation and Services, som skulle introducere sikker online adgang for...

HandMate – Hånddesinfektion på en ny måde

{:da}Projektet havde som mål at udvikle en intelligent robot (HandMate), der kan forbedre håndhygiejnen på...

Health Games

{:gb}Serious Games is a game supporting learning, development and rehabilitation.  The Health Games project was a...

Business case på Tele-tolkning

{:da}Alle patienter med kontakt til sundhedsvæsenet i Danmark har ret til information, og når patienten ikke behersker dansk...

Telemedicinsk udskrivningskonference

{:da}Det overordnede mål, som projektet bidrog til, er et mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne.{:}{:gb}The...
Man with ePatch

ePatch – et e-plaster

{:da}Projektet ønskede at reducere antallet af akutte indlæggelser af personer med hjerterytmeforstyrrelser samt undersøge...
Konsultation med videotolkning

Videotolkning

{:gb}Video interpretation is an important part of the daily operations of the clinical departments at Odense University...

MTV om forebyggelse af fald på sygehuse

{:da}Mennesker indlægges på hospitalet for at få forbedret sundhedsstatus. Derfor er det en vigtig opgave for sygehuse at...
Grafik af lægekuffert

Business case på KOL-kuffert

{:da}Gennem de sidste 3 år har der på OUH været arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af et grundlæggende nyt...

No post found

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi