Ph.d.’er i CIMT

Der er tilknyttet en lang række ph.d.’er til Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Ph.d.’erne har mange forskellige uddannelsesbaggrunde og forsker i en lang række områder inden for sundhedsteknologi.

AFSLUTTEDE PH.D.'ER I CIMT

Forsker Titel på studie Afsluttet
Pernille Ravn Jakobsen Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose? 31. august 2018
Anette Tanderup Hospital i Hjemmet – Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter 28. august 2018
Carl Brandt Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) 24. august 2018
Isabelle Mairey På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) 7. juni 2018
Iben Fasterholdt En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler februar 2018
Robin Kok Internetbaseret behandling af fobier i den ambulante modtagelse januar 2018
Kristina Garne Holm Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem december 2017
Ellen Raben Pedersen Speech Intelligibility Test for Clinical Practice september 2017
Daniel Bjerring Jørgensen Towards Patient-Centric Telehealth: a Journey into ICT Infrastructures and User Modeling august 2017
Anne-Kirstine Dyrvig Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity juni 2017
Thomas Schmidt Identifikation af højrisikopatienter i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter februar 2016
Benjamin Schnack Rasmussen Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Patients With Foot Ulcers in the Region of Southern Denmark – Randomized Prospective Study oktober 2015
Mette Maria Skjøth Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik september 2015
Dorthe Boe Danbjørg A lifeline connecting new parents with the hospital: Using Participatory Design to develop and test app for parents being discharged early postnatal maj 2015
Anne Dichmann Sorknæs The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) september 2013

VIL DU VÆRE MED?

Er du ph.d.-studerende, og vil du også gerne være en del af netværket i CIMT? Så skriv til os på [email protected]