Ph.d.’er i CIMT

Der er tilknyttet en lang række ph.d.’er til Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Ph.d.’erne har mange forskellige uddannelsesbaggrunde og forsker i en lang række områder inden for sundhedsteknologi.

IGANGVÆRENDE PH.D.'ER I CIMT

Forsker Titel på studie Forventes afsluttet
Kathrine Rayce Telemedicinsk træning i et hverdagsperspektiv for kronisk syge KOL-patienter: et tværsektorielt studie 2020
Sune Møller Skov-Jeppesen Low energy shockwave therapy (LEST): A novel treatment for chronic kidney disease 2020
Pernille Kjærgaard Christiansen Mom-IT: An innovative IT-solution for maternal weight loss after birth 2020
Bettina Trettin Telemedicin til patienter med psoriasis 2021
Ali Ebrahimi A Predictive Model to Detect Alcohol Use Disorder 2021
Camilla Gry Temmesen Få de børn du ønsker, mens du kan – Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet 2022
Amin Naemi Predictive Models for Identifying Deterioration in Acutely Admitted Patients 2022
Linn Nathalie Støme Estimating utility applying behavioral data in early health technology assessment
Mohammad Naghavi-Behzad Response Monitoring of Metastatic Breast Cancer in Different Molecular Subtypes
Janni Petersen Fallesen PRO på patientens præmisser – udvikling og implementering af PRO-løsning til patienter med kronisk tarmsygdom 2023
Tanja Juhl Mikkelsen Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og skizofreni 2023

AFSLUTTEDE PH.D.'ER I CIMT

Forsker Titel på studie Afsluttet
Charlotte Nielsen Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og mHealth 17. januar 2020
Sidsel Villumsen Methods for Monitoring Availability, Use and Effect of Health Information Technology Systems in Denmark 20. september 2019
Line Bisgaard Jørgensen Volumetric Measurements for Monitoring Ulcer Healing of Diabetic Foot Ulcers and Venous Leg 29. august 2019
Tina Dalager Smerte i bevægeapparatet blandt kirurger, der udfører minimalt invasiv kirurgi 29. maj 2019
Charlotte Myhre Jensen Anvendelse af telemedicinsk løsning til at kvalificere behandlingsforløbet for patienter med osteoporotisk hoftefraktur 14. december 2018
Mathias Tiedemann Svendsen A patient-centered intervention study to improve medical adherence in psoriasis patients treated with topical corticosteroid/calcipotriol preparations  13. december 2018
Pernille Ravn Jakobsen Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose? 31. august 2018
Anette Tanderup Hospital i Hjemmet – Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter 28. august 2018
Carl Brandt Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) 24. august 2018
Isabelle Mairey På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) 7. juni 2018
Iben Fasterholdt En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler februar 2018
Robin Kok Internetbaseret behandling af fobier i den ambulante modtagelse januar 2018
Kristina Garne Holm Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem december 2017
Ellen Raben Pedersen Speech Intelligibility Test for Clinical Practice september 2017
Daniel Bjerring Jørgensen Towards Patient-Centric Telehealth: a Journey into ICT Infrastructures and User Modeling august 2017
Anne-Kirstine Dyrvig Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity juni 2017
Thomas Schmidt Identifikation af højrisikopatienter i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter februar 2016
Benjamin Schnack Rasmussen Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Patients With Foot Ulcers in the Region of Southern Denmark – Randomized Prospective Study oktober 2015
Mette Maria Skjøth Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik september 2015
Dorthe Boe Danbjørg A lifeline connecting new parents with the hospital: Using Participatory Design to develop and test app for parents being discharged early postnatal maj 2015
Anne Dichmann Sorknæs The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) september 2013

VIL DU VÆRE MED?

Er du ph.d.-studerende, og vil du også gerne være en del af netværket i CIMT? Så skriv til os på [email protected]