Participatory Design

Participatory Design er en forskningsmetode, som har vist sig at være særdeles velegnet til sundhedsvidenskabelige problemstillinger og til at skabe og implementere nye sundhedsteknologiske løsninger.

Det centrale ved participatory design er den høje grad af brugerinddragelse, hvilket både har betydning for de teknologier, der skabes, for dem, der skal anvende teknologierne, og for organisationen, de skal fungere i.

At arbejde i tværfaglige teams – ofte på tværs af sektorer og videnskaber – giver forskeren nye indsigter, som ville have været svære at opnå i et monofagligt team eller alene. Participatory design er derfor et forskningsdesign, der passer godt i projekter om sundhedsfaglige praksisnære problemstillinger, idet det kombinerer forskning og innovation.

Participatory Design er velegnet, når man ønsker at ændre, forbedre og evidensbasere klinisk praksis.

PARTICIPATORY DESIGN I SUNDHEDSVÆSENET

Flere forsknings- og innovationsprojekter har vist, at patienter ikke altid får deres behov og ønsker imødekommet i mødet med sundhedsvæsnet. Lige netop dette tager participatory design højde for, idet brugerinddragelse er en central del af metoden.

Gennem tæt samarbejde med og mellem alle parter høres ikke blot den sundhedsprofessionelles stemme, men også patientens og den pårørendes stemme. IT-udviklere inddrages også i designprocessen. Dette samarbejde er lige så afgørende som samarbejdet med brugerne, idet udviklerne bibringer en teknologisk viden, som ofte er ukendt for både patienter, sundhedspersonale og forskere. Det tætte samarbejde mindsker risikoen for at skulle re-designe teknologien senere eller for, at teknologien aldrig reelt kommer i brug.

Overordnet består participatory design i sundhedsvidenskaben af tre faser, hvor den tredje fase er en udvidelse af det oprindelige design. Fase 3 er udviklet og testet af professor Jane Clemensen, som var den første kliniske forsker, der anvendte participatory design til et telemedicinsk projekt. I fase 3 pilottestes den udviklede teknologi i klinisk praksis og evalueres af brugerne. De enkelte faser bygger på hinanden, og erfaringer fra de tidligere faser inddrages gennem hele processen.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Forskningmetoder

 • Litteraturstudie
 • Feltstudie
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Spørgeskema
 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Analyse af kvalitative data
 • Spørgeskema

Brugeraktiviteter

 • Workshops, f.eks.:
  • Problemidentifikation
  • Fremtidsværksted
  • Dilemma-game
 • Workshops, f.eks.:
  • Eksperiment I “laboratorium”/setup
  • Eksperiment på hospital
  • Eksperiment mellem hjem og hospital
 • Pilottest
 • Implementerings-tiltag

PARTICIPATORY DESIGN I CIMT

I Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) anvendes participatory design i en lang række forskningsprojekter, og det var fx et ph.d.-projekt med participatory design, som dannede grundlag for udviklingen af den succesfulde app Mit Sygehus, som i dag anvendes i hele Region Syddanmark på en lang række forskellige patientforløb.

Se projekter i CIMT her.