PAATH

Antallet af ældre i vores samfund stiger, og det vil lægge pres på sundhedsvæsenet, fordi høj alder øger risikoen for kroniske sygdomme og akutte indlæggelser.

Svendborg Kommune har oprettet akutsygeplejersker i hjemmeplejen, som udfører simple undersøgelser (fx blodtryk, puls og iltmætning) i hjemmet hos ældre med risiko for akutte indlæggelser. Akutsygeplejersken kan ringe til den ældres læge for videre instrukser, hvis det bliver nødvendigt.

MÅL

Målet med pilotprojektet var at undersøge mulighederne for at uploade hjemmemålinger til en fælles it-platform, som både kan tilgås af hospital og praktiserende læger.

Ved øjeblikkeligt at uploade til en fælles IT-platform, kan den ældres læge selv se prøveresultaterne. Det reducerer risikoen for misforståelser i en akut situation, og det giver et bedre beslutningsgrundlag. Med tidlig opsporing og indgriben forventer man desuden at kunne undgå nogle akutte indlæggelser af ældre borgere.

RESULTATER

Projektet sluttede i maj 2017, og på grund af dets gode resultater fortsatte det i GERI-kuffert-projektet.

Claus Duedal Pedersen

DATO

Start: januar 2016
Slut: maj 2017

cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

PARTNERE

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Claus Duedal Pedersen

Claus Duedal Pedersen

Chefkonsulent | (+45) 2115 3578 | [email protected]