OUH’s innovationsråd

Som en del af Odense Universitetshospitals fokus på strategisk innovation har man etableret et innovationsråd. Rådet er ansvarlig for den strategiske prioritering af OUH’s innovationsaktiviteter- og midler og evaluerer de indkomne ansøgninger til innovationspuljen.

Innovationsrådet består af repræsentanter fra ledelserne på OUH og SDU samt udvalgte nøglepersoner fra OUH.

OUH’s Innovationspulje

Hvert forår uddeles OUH’s interne Innovationspulje, som blev etableret i 2015 for at styrke det strategiske arbejde med innovation gennem økonomisk støtte til udvalgte projekter og initiativer på OUH’s kliniske afdelinger.

Puljen råder over 2 mio. kr., der uddeles til innovationsprojekter, som er i tråd med OUH’s gældende innovationsstrategi. OUH’s Innovationsråd har ansvaret for at indsamle og behandle ansøgninger til innovationspuljen i samarbejde med bedømmere fra OUH’s kliniske afdelinger og forskningsenheder.

Projekter, der opnår midler fra puljen, præsenterer (foreløbige) resultater på det kommende års Innovationsdag og afrapporterer resultater til innovationsrådet ved projektets afslutning.

I 2020 afsatte OUH desuden midler til en særlig innovationspulje med fokus på projekter, der kunne gøre det lettere at være patient eller personale i forbindelse med covid-19-krisen. Denne pulje var på 2 mio. kr. og blev uddelt til fire projekter.

LÆS MERE

Se medlemmerne af OUH’s innovationsråd her. 

OUH’s INNOVATIONSDAG

OUH har en årlig, intern Innovationsdag, hvor inspiration og viden deles blandt hospitalets personale. På Innovationsdagen uddeles også OUH’s innovationspris “RAP-prisen”, som går til et Relevant og Ambitiøst Påhit på en af OUH’s afdelinger. Flere af medlemmerne af Innovationsrådet er bedømmere til RAP-prisen.