CIMT-Akademiet

CIMT-Akademiet er et forum for vidensdeling for forskere, klinikere og andre med tilknytning til CIMT eller særlig interesse for innovation og teknologi i sundhedssektoren.

Det er håbet, at CIMT-Akademiet vil medvirke til at øge samarbejdet på tværs i CIMT; mellem klinisk personale og forskere på OUH, forskere fra alle SDU’s institutter samt projektledere og konsulenter hos både OUH og SDU.

CIMT-Akademiet afholdes den første tirsdag hver måned kl. 13-14.30 på OUH. Hver gang er der fokus på et nyt emne, fx nye teknologier, metoder til at arbejde med forskning og implementering, konkrete innovations- og forskningsprojekter mv.

OPLÆGSHOLDERE FORÅR 2019

Dato Oplægsholder Emne
7. januar MTV-teamet og Ditte Søndergaard Linde
ph.d.
Mobilteknologi og evaluering af telemedicin
4. februar Ann Sophia Bertelsen
projektleder, Geriatrisk Afdeling, OUH
Mobiliseringsrobot
3. marts Signild Vallgårda
professor ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Hvordan kan den sociale ulighed i sundhed mindskes?
14. april Malene Grubbe Hildebrandt
overlæge og forskningsleder ved Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH
Innovation og forskning ved Nuklearmedicinsk Afdeling
5. maj Pernille Tanggaard Andersen
professor  v. Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU
Astrid Janssens
lektor v. Enhed for Brugerperspektiver, SDU
Ulighed i sundhed

Patient- og brugerperspektiver

2. juni Afventer

VÆR MED

Kontakt Kristian Kidholm eller Mette Maria Skjøth, hvis du gerne vil inviteres til CIMT Akademiet.