CIMT-Akademiet

CIMT-Akademiet er et forum for vidensdeling for forskere, klinikere og andre med tilknytning til CIMT eller særlig interesse for innovation og teknologi i sundhedssektoren.

Det er håbet, at CIMT-Akademiet vil medvirke til at øge samarbejdet på tværs i CIMT; mellem klinisk personale og forskere på OUH, forskere fra alle SDU’s institutter samt projektledere og konsulenter hos både OUH og SDU.

CIMT-Akademiet afholdes den første tirsdag hver måned kl. 13-14.30 på OUH med mulighed for virtuel deltagelse. Hver gang er der fokus på et nyt emne, fx nye teknologier, metoder til at arbejde med forskning og implementering, konkrete innovations- og forskningsprojekter mv.

CIMT-Akademiet afholdes virtuelt resten af 2020.

Oplægsholdere Efterår 2020

Dato

Oplægsholder

Emne

3. november Dorthe Nielsen, professor i sårbarhed, OUH
Jette Ammentorp, professor og forskningsleder, Center for Forskning i Patientkommunikation
Maiken Wolderslund, postdoc, Center for Forskning i Patientkommunikation
Forskning i patienters sårbarhed

Center for Patientkommunikation (CFPK)

Kommunikationstræning ifm. videokonsultationer

1. december Knud Yderstræde, lektor og overlæge, OUH
Mette Maria Skjøth, postdoc og projektansvarlig, CIMT
Maja Kjær Rasmussen, projektleder, CIMT
Projekter opstået i lyset af Covid-19
5. januar 2021 Jørgen Jakob Friis, forretningsudvikler i SDU RIO (Research and Innovation Organisation) Hvordan får du patent og rettigheder ift. dine opfindelser?

VÆR MED

Kontakt Kristian Kidholm eller Mette Maria Skjøth, hvis du gerne vil inviteres til CIMT-Akademiet.