CIMT-Akademiet

CIMT-Akademiet er et forum for vidensdeling for forskere, klinikere og andre med tilknytning til CIMT eller særlig interesse for innovation og teknologi i sundhedssektoren.

Det er håbet, at CIMT-Akademiet vil medvirke til at øge samarbejdet på tværs i CIMT; mellem klinisk personale og forskere på OUH, forskere fra alle SDU’s institutter samt projektledere og konsulenter hos både OUH og SDU.

CIMT-Akademiet afholdes den første tirsdag hver måned kl. 13-14.30 på OUH. Hver gang er der fokus på et nyt emne, fx nye teknologier, metoder til at arbejde med forskning og implementering, konkrete innovations- og forskningsprojekter mv.

OPLÆGSHOLDERE EFTERÅR 2019

Dato Oplægsholder Emne
3. september Ashley Pitcher
PhD, Principal og Head of Real-World Insights i IQVIA Denmark
Predictive analytics in healthcare: case studies and challenges
1. oktober Bettina Trettin
ph.d.-studerende, Hudafdeling I og Allergicentret, OUH
IT- løsning til psoriasispatienter i biologisk behandling – hvorfor brugerinvolvering?

VÆR MED

Kontakt Kristian Kidholm eller Mette Maria Skjøth, hvis du gerne vil inviteres til CIMT Akademiet.