Økonomisk evaluering af det nationale projekt Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte var et stort nationalt forskningsprojekt, der skulle undersøge om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kunne hjælpe patienter med kroniske sygdomme.

Sygeplejersken understøttede patienten telefonisk i at tage ansvar for sit liv med sygdom og finde rundt i de eksisterende sundhedstilbud og sociale/kulturelle tilbud. Det kunne være alt fra aftaler hos praktiserende læge, kommunen, hospitalet til andre tilbud i lokalområdet som patientforeninger, idrætsforeninger, biblioteker mv.

Erfaringer fra Sverige har vist, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før. I forbindelse heraf blev det besluttet at undersøge virkningen af implementering af den svenske model i en dansk kontekst.

MÅL

Formålet med den økonomiske vurdering var at afklare, om Aktiv Patientstøtte gav mere sundhed for pengene i både kommuner, stat og regioner. Der blev set på udgifter til behandling i sundhedsvæsnet, og på om Aktiv Patientstøtte gjorde, at der blev brugt flere eller færre penge samlet set per patient, når der også blev set på, hvor meget det kostede at drive projektet.

RESULTATER

Aktiv Patientstøtte er i dag blevet implementeret i Region Syddanmark som et frivilligt støttetilbud til patienter.

DATO

Slut: 1. januar 2020

OM PROJEKTET 

Læs mere om projektet på Aktiv Patientstøtte’s hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

{:da}a:1:{i:0;s:77:"";}{:}{:gb}a:1:{i:0;s:77:"";}{:}

KONTAKT

Maja Kjær Rasmussen

Maja Kjær Rasmussen

Ph.d.-studerende | (+45) 5190 0893 | [email protected]