Økonomisk evaluering af det nationale projekt Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et stort nationalt forskningsprojekt, der undersøger om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme.

Sygeplejersken understøtter patienten telefonisk i at tage ansvar for sit liv med sygdom og finde rundt i de eksisterende sundhedstilbud og sociale/kulturelle tilbud. Det kan være alt fra aftaler hos praktiserende læge, kommunen, hospitalet til andre tilbud i lokalområdet som patientforeninger, idrætsforeninger, biblioteker mv.

Erfaringer fra Sverige har vist, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få  en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før. I forbindelse heraf, er det blevet besluttet at undersøge virkningen af implementering af den svenske model i en dansk kontekst.

EVALUERING

Formålet med den økonomiske vurdering, er at afklare, om Aktiv Patientstøtte giver mere sundhed for pengene i både kommuner, stat og regioner. Der ses på udgifter til behandling i sundhedsvæsnet, og på om Aktiv Patientstøtte gør, at der bruges flere eller færre penge samlet set per patient, når der også ses på, hvor meget det koster at drive Aktiv Patientstøtte.

DATO

Slut: 1. januar 2020 (senest levering)

OM PROJEKTET 

Læs mere om projektet på Aktiv Patientstøtte’s hjemmeside.

EKSTERN FINANSIERING

{:da}a:1:{i:0;s:77:"";}{:}{:gb}a:1:{i:0;s:77:"";}{:}

KONTAKT

Maja Kjær Rasmussen

Maja Kjær Rasmussen

MTV-konsulent | (+45) 5190 0893 | [email protected]