Nyt OUH

I Odense bygges et af Danmarks nye supersygehuse, Nyt OUH, som skal stå klar i 2022. De nye supersygehuse, der bliver bygget i hele landet, koncentrerer ekspertise og behandling på færre sygehuse med færre sengepladser.

Hospitalerne skal dog behandle mindst ligeså mange patienter som i dag – men for færre penge og med færre senge til indlæggelser. Ydermere vil flere af os i fremtiden leve længere, selvom vi har kroniske sygdomme. Vi har således udsigt til en fremtid med flere ældre, længere levetid på trods af sygdom samt færre hospitaler med færre sengepladser.

Det kan lyde som uforenelige størrelser. Men med innovation og medicinsk teknologi kan vi tilbyde nye mobile og fleksible sundhedsydelser, som giver mulighed for at få behandling ”på distancen”.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi understøtter Odense Universitetshospital i de forandringer og nye arbejdsgange, som Nyt OUH vil føre med sig. Vi tester og implementerer nye teknologier og arbejdsgange, som kan gøre en stor del af patienterne mere selvstændige og mindre afhængige af hospitalets fysiske ramme til deres behandling.

Supersygehuset Nyt OUH bringer derudover universitet og hospital endnu tættere på hinanden, når de to også bliver forbundet fysisk.

NYT OUH PÅ VEJ

Første spadestik til Nyt OUH blev taget i 2016, og hospitalet skal stå færdigt i 2022.

Besøg Nyt OUH’s hjemmeside