Mit Sygehus

Mit Sygehus er en app til patienter på hospitalerne i Region Syddanmark, som er knyttet til dit patientforløb. Det kan fx. være en operation, en graviditet, et akut sygdomsforløb eller et behandlingsforløb omkring en kronisk lidelse. Ca. 40.000 patienter er i aktive forløb, hvor de kan benytte app’en, og der er over 375 forløb i drift – og mange flere på vej, hvor de kliniske afdelinger ønsker at tage app’en i brug til at kommunikere med deres patienter.

APP MED MANGE MULIGHEDER

I Mit Sygehus kan patienterne blandt andet

 • læse informationstekster
 • se billeder og videoer
 • kommunikere med hospitalet ved at sende beskeder, billeder og video
 • besvare spørgeskemaer vedr. deres tilstand og symptomer forud for kontroller – eller som erstatning for fysiske kontrolbesøg
 • indtaste data om fx vægt, temperatur, blodtryk og evt. dele med hospitalet
 • holde overblik over aftaler med hospitalet
 • føre dagbog over tilstand og symptomer

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle forløb, men der hvor de er relevante. Nogle afdelinger ønsker fx at modtage beskeder og indtastninger af symptomer, mens andre afdelinger bruger app’en til at have videosamtaler med patienter eller udsende digitale spørgeskemaer. Hver afdeling definerer selv hvilke funktioner, de har brug for til netop deres patientgruppe og behandlingsforløb.

Nogle funktioner skal man logge ind for at benytte, og kræver at den kliniske afdeling, man er tilknyttet, giver en adgang til de ‘låste’ funktioner. Generel information om forløbet og sygdommen, vejledningsvideoer m.m. kan ses af alle, men det kræver adgang fra afdelingen på sygehuset at bruge app’ens kommunikationsfunktioner og registreringsværktøjer. Login sker med NemID første gang af hensyn til datasikkerhed.

App’en kan hentes gratis til både iPhone og Android samt benyttes i en webudgave.

Mit Sygehus logo

TIL FORDEL FOR PATIENTEN

Mit Sygehus er patient empowerment i praksis, fordi patienterne kan involveres mere i deres egen behandling og rehabilitering og derved tage en mere aktiv rolle i stedet for kun passivt at modtage behandling.

Fordelene ved app’en Mit Sygehus er mange:

 • Indholdet er skrevet af sundhedsprofessionelle. Det betyder, at patienten kan finde korrekt information om sin sygdom og sit forløb på hospitalet og undgår at fare vild på Google.
 • Indholdet kan nemt opdateres, så man undgår forældede pjecer.
 • Patienten kan udfylde data forud for indlæggelse/konsultation, så man undgår spildtid på hospitalet, og sundhedspersonalet kan tage udgangspunkt i patientens specifikke situation.
 • Patienten kan tale med sundhedspersonalet via video og derved helt undgå nogle besøg på hospitalet
 • Mit Sygehus betyder færre telefonopkald og dermed færre forstyrrelser for de ansatte på hospitalet, fordi patienterne finder svar på deres spørgsmål i app’en .
 • Chat-funktionen tilbyder dialog med hospitalet på en helt ny og fleksibel måde; patienten kan skrive, når spørgsmålet melder sig, og personalet kan svare, når de har tid og fx har kigget i journalen.
 • Mit Sygehus møder patienterne der, hvor de er; online når-som-helst og hvor-som-helst via smartphonen i lommen.

MIT SYGEHUS FOR ANDRE I SUNDHEDSVÆSENET

I 2016 blev Mit SYGEHUS er også sat i gang i Nyborg og Svendborg Kommune med forløb til henholdsvis sundhedsplejen samt hjerterehabilitering og kommende forældre.

NEMT FOR PERSONALET

På hospitalet er app’en forbundet med den elektroniske patientjournal, så sundhedspersonalet ikke skal logge på flere systemer, men har al info om patienten samlet i patientjournalen.

Når en hospitalsafdeling i Region Syddanmark beslutter at bruge app’en på et nyt forløb, er det nemt at sætte op. Afdelingen vælger, hvilke funktioner de skal bruge til patientgruppen, og afdelingen sørger selv for at lægge tekster, billeder og evt. video ind. Derefter er app’en klar til brug for patienterne.

BAGGRUNDEN FOR MIT SYGEHUS

Udbredelsen af Mit Sygehus tog fart i 2014 som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Med fødselsplanen i Region Syddanmark blev (og bliver) nybagte forældre udskrevet efter kun fire timer (ved ukompliceret fødsel), og det skabte et behov for at kunne kommunikere med den nye familie efter udskrivelsen for at informere dem om pleje af det nyfødte barn, amning, m.m.

EVALUERING

Enheden for Medicinsk Teknologivurdering  er i øjeblikket i gang med at udvikle og afprøve et evalueringsværktøj til Mit Sygehus. Evalueringsværktøjet forventes færdigt i løbet af efteråret 2019.

Logo for den Europæriske Union: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Logo for Syddansk Vækstforum