Mit Forløb i Region Syddanmark

Mit Forløb i Region Syddanmark er en app til patienter på hospitalerne i Region Syddanmark. App’en blev første gang lanceret i 2014, og i dag bliver den brugt af mere end 30.000 patienter i over 65 forskellige forløb.

APP MED MANGE MULIGHEDER

I Mit Forløb i Region Syddanmark kan patienterne

 • læse informationstekster
 • se billeder og videoer
 • føre dagbog over tilstand og symptomer
 • kommunikere med hospitalet ved at sende beskeder, billeder og video
 • indtaste data om fx vægt, temperatur, blodtryk og evt. dele med hospitalet
 • holde overblik over aftaler med hospitalet

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle forløb, men der hvor de er relevante. Nogle funktioner skal man logge ind for at benytte.

Generel information om forløbet og sygdommen, vejledningsvideoer m.m. kan ses af alle, men det kræver adgang fra afdelingen på sygehuset at bruge app’ens kommunikationsfunktioner og registreringsværktøjer.

App’en kan hentes gratis til både iPhone og Android samt benyttes i en webudgave.

cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

TIL FORDEL FOR PATIENTEN

Mit Forløb i Region Syddanmark er patient empowerment i praksis, fordi patienterne kan involveres mere i deres egen behandling og rehabilitering og derved tage en mere aktiv rolle i stedet for kun passivt at modtage behandling.

Fordelene ved app’en Mit Forløb i Region Syddanmark er mange:

 • Indholdet er skrevet af sundhedsprofessionelle. Det betyder, at patienten kan finde korrekt information om sin sygdom og sit forløb på hospitalet og undgår at fare vild på Google.
 • Indholdet kan nemt opdateres, så man undgår forældede pjecer.
 • Patienten kan udfylde data forud for indlæggelse/konsultation, så man undgår spildtid på hospitalet, og sundhedspersonalet kan tage udgangspunkt i patientens specifikke situation.
 • Patienten kan tale med sundhedspersonalet via video og derved helt undgå nogle besøg på hospitalet
 • Mit Forløb i Region Syddanmark betyder færre telefonopkald og dermed færre forstyrrelser for de ansatte på hospitalet, fordi patienterne finder svar på deres spørgsmål i app’en .
 • Chat-funktionen tilbyder dialog med hospitalet på en helt ny og fleksibel måde; patienten kan skrive, når spørgsmålet melder sig, og personalet kan svare, når de har tid og fx har kigget i journalen.
 • Mit Forløb i Region Syddanmark møder patienterne der, hvor de er; online når-som-helst og hvor-som-helst via smartphonen i lommen.

MIT FORLØB I REGION SYDDANMARK FOR ANDRE I SUNDHEDSVÆSENET

I 2016 blev Mit Forløb i Region Syddanmark også sat i gang i Nyborg og Svendborg Kommune med forløb til henholdsvis sundhedsplejen samt hjerterehabilitering og kommende forældre.

NEMT FOR PERSONALET

På hospitalet er app’en forbundet med den elektroniske patientjournal, så sundhedspersonalet ikke skal logge på flere systemer, men har al info om patienten samlet i patientjournalen.

Når en hospitalsafdeling i Region Syddanmark beslutter at bruge app’en på et nyt forløb, er det nemt at sætte op. Afdelingen vælger, hvilke funktioner de skal bruge til patientgruppen, og afdelingen sørger selv for at lægge tekster, billeder og evt. video ind. Derefter er app’en klar til brug for patienterne.

BAGGRUNDEN FOR MIT FORLØB I REGION SYDDANMARK

Udbredelsen af Mit Forløb i Region Syddanmark tog fart i 2014 som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Med fødselsplanen i Region Syddanmark blev (og bliver) nybagte forældre udskrevet efter kun fire timer (ved ukompliceret fødsel), og det skabte et behov for at kunne kommunikere med den nye familie efter udskrivelsen for at informere dem om pleje af det nyfødte barn, amning, m.m.

cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering