Mere forskning kan øge trygheden ved telemedicin

Forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm var vært for konferencen og var imponeret over det store engagement og diskussionslyst hos både oplægsholdere, paneldeltagere og publikum.

”Det overordnede indtryk, som vi sidder tilbage med, er faktisk, at vi i sundhedsvæsenet ikke helt leverer den mængde at digitale tilbud som mange patienter faktisk efterspørger. De fleste patienterne vil gerne, at vi går lidt længere og giver dem flere tilbud, end vi gør i dag”, siger han.

Efter velkomst fra Niels Nørgaard, administrerende direktør på Odense Universitetshospital, indledtes konferencen med en temperaturmåling på digitale sundhedsteknologier i sundhedssektoren fra hhv. en hospitalsafdeling, almen praksis og psykiatrien. Derefter blev en række forskellige projekter og teknologier fra hele landet blev præsenteret, bl.a.

  • Digital Vision ved Louise Vestring, oversygeplejerske, Afd. for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH og Kathrine Rayce, ph.d., post.doc, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH
  • Hospital at Home – Projekt Influenz-er ved Thea Kølsen Fischer, Forskningschef, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital og klinisk professor, Københavns Universitet
  • Digital understøttelse af livstruede patienter ved Niels Christian Hvidt, dr.theol, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
  • Intravenøs infusion af antibiotika med digital pumpe og behandling i eget hjem ved sygeplejerske Malene Kildeman, Daghospitalet, OUH.

Der var også input og erfaringer fra USA, Canada og Skotland til konferencen, de kan ses på videoen her:

 

Under hele konferencen tog patientrepræsentanter aktivt del i debatten, ligesom patienter også var repræsenteret ved Danske Patienter, Lungeforeningen og andre patientforeninger. Danske Patienter kunne fortælle, at en repræsentativ undersøgelse viser, at halvdelen af danskerne gerne vil have flere digitale muligheder for kontakt med sundhedsvæsenet, og Lungeforeningen oplyste, at 98% af deres medlemmer bruger smartphones og lignende teknologi.

”Selvom patienterne generelt gerne vil udnytte de digitale muligheder for kontakt med sundhedsvæsenet, blev det fremhævet på konferencen, at vi i sundhedsvæsenet skal blive bedre til at spørge patienterne, om de ønsker video- eller telefonsamtale. Det er kun patienten selv, som kan oplyse, om virtuel kontakt giver værdi for den enkelte”, forklarer Kristian Kidholm om nogle af de værdifulde input, som kom fra patienterne til konferencen.

At sundhedspersonalet er tilbageholdende med at anvende den nye teknologi er bestemt noget, der skal tages alvorligt, mener forskningslederen. ”Sundhedspersonalet er ikke tilbageholdende kun fordi det er ukendt terræn for dem. De er bekymrede for kvaliteten i behandling og pleje og efterspørger mere viden og evidens for kvaliteten. Uddannelse i at bruge teknologierne og mere forskning i effekten, fx ved brug af vores fine registerdata i Danmark, er vejen frem” mener forskningsleder Kristian Kidholm.

Se billeder fra dagen nedenfor: