MAST (Model for Assessment of Telemedicine)

Model for Assessment of Telemedicine (MAST) giver et solidt fundament for at træffe beslutning om indførelse og brug af telemedicin.

Det gør den ved beskrive effekten af telemedicin med hensyn til:

  1. Patienten og teknologien
  2. Patientsikkerhed
  3. Klinisk effekt
  4. Patientens perspektiv
  5. Økonomiske aspekter
  6. Organisatoriske aspekter
  7. Juridiske og etiske aspekter

MAST er udviklet af Kristian Kidholm, der er forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Modellen er den mest anvendte ramme for evaluering af telemedicin i Europa, og Europakommissionen anbefaler modellen til evaluering af telemedicinprojekter.

MAST er resultatet af EU-projektet MethoTelemed, der blev afsluttet i 2010. Læs den afsluttende rapport fra projektet MethoTelemed.

MAST I ANVENDELSE

MAST bliver anvendt i mange sammenhænge, når der er behov for at evaluere telemedicin og sundhedsteknologi. I 2014 tog National Sundheds-it (NSI) og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin initiativ til udarbejdelse af en ny tjekliste, som ledere i sundhedsvæsenet kan benytte, når de tager stilling til, hvilke telemedicinske løsninger de vil indføre. Tjeklisten tager udgangspunkt i de danske erfaringer med både mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og MAST. Den er udarbejdet i samarbejde med enheden for Medicinsk Teknologivurdering i CIMT.

I marts 2015 besluttede Region Syddanmarks Sundheds-it-udvalg, at tjeklisten fremover skal være obligatorisk i alle Region Syddanmarks beslutninger om indførelse af telemedicinske løsninger.

MAST er også ved at blive udbredt på andre områder end på hospitaler og er blandt andet blevet brugt til evaluering af et stort velfærdsteknologisk projekt i samarbejde mellem 11 kommuner i Region Sjælland. Modellen bruges desuden af bl.a. WelfareTech, VihTek Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, Teknologisk Institut, Velfærdsinnovation Sjælland, Laboratory for Welfare Technologies – Telehealth & Telerehabilitation ved Ålborg Universitet, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.

Verdenssundhedsorganisation WHO og Pan American Health Organization (PAHO) har også brugt MAST i rapporten Framework for the Implementation of a Telemedicine Service.

MAST PÅ DANSK

Forskere på OUH og Aalborg Universitet har publiceret en kort introduktion til MAST på dansk. E-bogen hedder “Evaluering af telemedicin og velfærdsteknologi i patient@home. En vejledning til MAST” og kan downloades fra Syddansk Universitetsforlags hjemmeside.