Måling til at følge heling af fodsår

3D billede af fod

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele. Diabetiske fodsår hører til de alvorligste og mest omkostningstunge senkomplikationer ved diabetes.

Adskillige studier har vist, at sårstørrelsen herunder dybden, er en af de væsentligste faktorer for forsinket heling.

I Region Syddanmark kan en sygeplejerske behandle patienterne hjemme, så de sparer de mange ture til hospitalet. Ved hjælp af en 3D-scanner kan en specialist følge med og vejlede i behandlingen.

MÅL

Ph.d.-projektet vil evaluere sårmålingerne ved anvendelse af 3D-scanneren og sammenligne disse målinger med standard målemetoder (2D billedmetode og gelinjektion).

Målet med projektet er at afklare, om 3D-billeder af sår kan give mere præcise mål, der kan belyse baggrunden for manglende sårheling. Den fremtidige version er, at 3D-scanneren vil kunne anvendes i telemedicinsk sammenhæng i primærsektoren samt på hospitalets specialiserede centre for sårbehandling.

DATO

Start:
Slut: 2019

Projektet er et ph.d.-projekt af Line Bisgaard Jørgensen.

Se Lines publikationer.

Skriv til Line.

KONTAKT

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Samfundsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]