Lars Konge

Lars Konge - billede

Adjungeret professor i innovativ medicinsk teknologi og simulationstræning. MD, ph.d., klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, KU, CAMES – Rigshospitalet.

Se Lars Konges publikationer

Lars Konge har speciale i thoraxkirurgi (diagnostik og kirurgisk behandling af sygdomme og læsioner i brystkassen) og er direktør for simulationscenteret på Rigshospitalet.

Hans forskning koncentrerer sig om simulationsbaseret træning og certificering af tekniske færdigheder. Lars er blandt de mest aktive forskere i medicinsk uddannelse i verden og har udgivet mere end 160 artikler i internationale, peer-reviewede tidsskrifter.

”Som adjungeret professor i CIMT ser jeg meget frem til at fortsætte og styrke samarbejdet med fremragende forskere fra forskellige kliniske specialer og det tekniske simulationscenter SimC på Odense Universitetshospital. Vores ambition er at opbygge en internationalt anerkendt forskningsgruppe, som kan fremme brugen af innovativ teknologi i uddannelsen af sundhedspersonale og derved forbedre behandling og patientsikkerhed.

Ph.d.-studerende

Lars er i øjeblikket vejleder for ti ph.d.-studerende, som forsker i simulationsprojekter på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) og på SimC på Odense Universitetshospital.