Kamerapille

Hvert år tilbydes alle danskere mellem 50 og 75 år at blive screenet for tarmkræft ved hjælp af afføringsprøver og koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

EFFEKTIV OG MERE BEHAGELIG

Odense Universitetshospital har afprøvet en såkaldt kamerapille som alternativ metode til at screene for tarmkræft.

Pillen skal sluges med en tår vand og tager 400.000 billeder på sin tur gennem tarmsystemet. Det tager seks-otte timer.

Undervejs sender kameraet løbende billedfiler til en lille optager, som personen bærer på kroppen i perioden. Den samlede billedfil overføres efterfølgende til en server, hvorfra data bliver analyseret af software, der finder misdannelser og markerer det sted i filen, hvor de forekommer. Derefter er det nemt for fagpersonalet at undersøge netop disse steder på filmen.

Når pillen er passeret gennem kroppen, skylles den ud i toilettet – den kan ikke genbruges.

Fordele:

  • Kamerapillen finder dobbelt så mange potentielt kræftfremkaldende polypper i tarmen som traditionel koloskopi.
  • Den tilhørende software finder selv misdannelser og markerer sted i filen, så fagpersonalet kun skal studere de steder, hvor der er noget unormalt.
  • Kamerapillen er en mere behagelig undersøgelse for patienten end koloskopien. Det medvirker til en højere deltagelsesprocent i screeningsprogrammet.
  • Undersøgelsen foregår hjemme – det er behageligt for patienten og sparer ressourcer for sundhedsvæsenet.

Kamerapillen ejes af firmaet Covidien, som nu er blevet købt af Medtronic.

Logo for Medtronic