Kamerapille til tarmfotografering

cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark, og derfor er der et tilbud om forebyggende undersøgelse for tarmkræft for alle danskere mellem 50 og 74 år. I dag foregår den undersøgelse ved afføringsprøver og en koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

Undersøgelse af tyk- og endetarm kan i stedet foregå med en såkaldt “kamerapille”, som patienten sluger, så den passerer gennem kroppen. Dette tager typisk 6-8 timer, og på sin vej tager kameraet godt 400.000 billeder, hvorpå man vil kunne finde eventuelle abnormaliteter.

MÅL

Dette projekt havde til formål at undersøge, om en affotografering af tarmens indre med et mini-videokamera ville være et egnet screeningsalternativ til afføringsprøver og et godt supplement til koloskopi.

Videoundersøgelsens potentiale er, at den kan foregå i hjemmet og derved aflaste sundhedsvæsenet. Derudover er den langt mindre ubehagelig for deltagerne, hvilket vil kunne resultere i en højere deltagelsesprocent ved screeningsundersøgelsen.

RESULTATER

Resultaterne viste, at kamerapillen fanger dobbelt så mange abnormiteter i tarmen end en koloskopi – og er langt mindre ubehagelig og risikofyldt for patienten.

Efter det succesfulde pilotprojekt ønsker forskerne nu at igangsætte et stort klinisk studie, hvor 3000 personer skal undersøges med kameraet for at validere resultaterne fra pilotprojektet. Vi har nået halvdelen af finansieringen og fortsætter med at finde den sidste del.

EVALUERING

Med støtte fra OUHs konkurrencemidler indenfor ’PRO’ og ’Choosing Wisely’, skal der udarbejdes en opdateret MTV-rapport om kamerapillen. Litteraturstudiet om diagnostisk sensitivitet og specificitet af kamerapillen sammenlignet med koloskopi til at opdage tyk- og endetarmskræft opdateres, og der udføres udvidede og detaljerede økonomiske beregninger af forskellige plausible scenarier for et fremtidigt nationalt screeningsprogram.

Tue Kjølhede

PROJEKTPERIODE

Start: 2015
Slut: 2016, men forskning i kamerakapsel-teknologien fortsætter som del af forskningscenteret CICA – Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy på OUH Svendborg.

LÆS MERE

TV2 Fyn viste et kort indslag om kamerapillen i april 2015.

Se nyhedsklip fra Tv2Fyn her.

PARTNERE

Kirurgisk afd. A ved OUH (Odense, Svendborg og Nyborg) stod for det kliniske forsøg i pilotprojektet. Derudover deltog Sundhed.dk, som leverede it-platformen, samt Corporate Health i Tyskland, som stod for analyser af data fra pillekameraet kamerapillen samt for uddannelse af sygeplejersker til projektet. Kamerapillen ejes af firmaet MedTronic.

KONTAKT

Lea Bohn

Lea Bohn

Innovationskonsulent | (+45) 5164 0948 | [email protected]

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

MTV-Konsulent | (+45) 5152 6692 | [email protected]