Internationalt netværk

Siden opstarten af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), har fokus mest været på den internationale bane, hvilket betyder, at CIMT i dag regnes for en international eliteaktør, hvor forskere, innovations- og MTV-konsulenter ofte bedes om at stille op som som speakers ved europæiske og amerikanske konferencer.  Vi anses som en stærk samarbejdspartner inden for eHealth og sundhedsinnovation.

CIMT er involveret i adskillige EU-projekter og samarbejder med hospitaler, universiteter og regioner både i EU og i resten af verden. De nære relationer og samarbejdet med vores internationale partnere sikrer, at vi altid er på forkant med, hvad der sker indenfor sundhedsinnovation og kan bringe inspiration og erfaringer fra resten af verden ind i de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital.

Forskningsmæssigt er CIMT en del af en række stærke internationale netværk som fx Transatlantic Telehealth Research Network, som vi hvert år afholder et ph.d.-kursus i enten Danmark eller USA sammen med. Læs om ph.d.-kurset i 2019  her.

CIMT har også et stort antal internationale forskere og eksperter tilknyttet. Læs mere om CIMT’s internationale forskere og eksperter her.

DELEGATIONSBESØG PÅ OUH

OUH og CIMT tager hvert år imod ca. 25 delegationer fra især Europa og Asien, der kommer for at se eksempler på, hvordan innovativ medicinsk teknologi er en del af dagligdagen på OUH og en vigtig brik på vej mod Nyt OUH.

Netværk på kort

CIMT har 15 års erfaring med internationalt samarbejde, og vi har kontakter i hele verden. På kortet kan du se, hvor i verden vores internationale samarbejdspartnere har hjemme.

Ud over de faste relationer med samarbejdspartnere, som du kan se på kortet, har CIMT bl.a. også et godt samarbejde med mange ambassader i både Asien og Latinamerika.

REGION SYDDANMARK I EUROPÆISK PARTNERSKAB

Region Syddanmark deltager i det europæiske innovationspartnerskab European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, der handler om sund og aktiv aldring på tværs af EU. Arbejdet i partnerskabet er inddelt i tre søjler:

  1. Forebyggelse, screening og tidlig diagnose
  2. Behandling og kur
  3. Aktiv aldring og det selvstændige liv.

Region Syddanmark deltager i alle tre søjler og er 3-stjernet referenceregion. At være referenceregion indebærer at tilføre partnerskabet gode eksempler, der illustrerer en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring. Regionens gode eksempler inkluderer bl.a. indsatser inden for faldforebyggelse og genoptræning.